Στ. Καλαφάτης: «Η πολιτική μας στο μεταναστευτικό είναι αυστηρή, αλλά δίκαιη»

Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρου Καλαφάτη, μέλους της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση (I.P.U.) με την αντίστοιχη Βρετανική Αντιπροσωπεία, στο Λονδίνο

Έμφαση στην ακολουθούμενη από την Πατρίδα μας μεταναστευτική πολιτική έδωσε ο Σταύρος Καλαφάτης, Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, μέλος της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση (I.P.U) και μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου, στη συνάντηση με τη Βρετανική Κοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία στην I.P.U, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Στη διάρκεια της θεματικής συζήτησης για τη μετανάστευση, υπογράμμισε ότι «η πολιτική μας στο μεταναστευτικό είναι αυστηρή, αλλά δίκαιη» και επισήμανε τα τρία τα κομβικά στοιχεία και τους έξι άξονες στους οποίους κινείται αναφέροντας ανάμεσα στα άλλα:.

«1ο Δώσαμε έμφαση στην αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων μας για να μπει φραγμός στους διακινητές που εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο και επισπεύσαμε  τις διαδικασίες ασύλου ώστε να ξέρουμε το ταχύτερο δυνατό ποιοι  είναι πραγματικά πρόσφυγες και δικαιούνται προστασίας.  

2ο Διεκδικούμε  από την Ευρωπαϊκή Ένωση έμπρακτη και ουσιαστική αλληλεγγύη στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Τα σύνορά μας άλλωστε αποτελούν σύνορα της ΕΕ και οι χώρες που βρίσκονται πιο πέρα δεν είναι άμοιρες υποχρεώσεων. 

3ο Επιδιώκουμε -και το τελευταίο διάστημα επιτυγχάνουμε- στενότερη συνεργασία  με την Τουρκία για την πάταξη των κυκλωμάτων διακινητών. Άλλωστε η προσέγγιση των δύο χωρών και η ανάπτυξη συνεργασιών σε επιμέρους τομείς επιφυλάσσει αμοιβαία οφέλη για τους δύο λαούς».

«Στους βασικούς άξονες της μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδας, -όπως τόνισε στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης  ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης-  περιλαμβάνονται: 

  1. Η περαιτέρω ψηφιοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης αδειών διαμονής.
  2. Η ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού των δομών φιλοξενίας, καθώς και μετατροπή ορισμένων σε ειδικού σκοπού για ευάλωτες ομάδες.
  3. Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης προσφύγων μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, καθώς και με τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.
  4. Η προστασία των ευάλωτων μεταναστευτικών πληθυσμών, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, κάτι που συνιστά ήδη προτεραιότητα.
  5. Η προώθηση συμφωνιών με τρίτες χώρες για την προώθηση των οδών νόμιμης, λελογισμένης μετανάστευσης.
  6. Η δυναμική συμμετοχή της χώρας μας στη διαμόρφωση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου».

Σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της θεματικής ενότητας για την κλιματική αλλαγή, ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε στους τρεις βασικούς άξονες της εθνικής πολιτικής:

«1ος Η Ελλάδα το 2022 υιοθέτησε τον πρώτο Εθνικό Κλιματικό Νόμο με σκοπό να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της και τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

2ος Η Ελλάδα υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα τέλη του 2023, ένα επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (NECP), το οποίο αποτελεί τον οδικό χάρτη της χώρας για την ενεργειακή μετάβαση.

3ος Ένα Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή πρόκειται να ιδρυθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ως το κύριο συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για τον συντονισμό, την παρακολούθηση, την υιοθέτηση και την αξιολόγηση των δράσεων πολιτικής για την προσαρμογή του κλίματος».