«Ακίνητη στην Ελλάδα … η ηλεκτροκίνηση, με κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων»

O αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, με αφορμή την καθυστέρηση της Ελλάδας στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων και στην ανάπτυξη υποδομών ηλεκτροκίνησης και άλλων εναλλακτικών τεχνολογιών καυσίμων, κατέθεσε ερώτηση και  έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Την ώρα που το ¼ των αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη οφείλεται στις μεταφορές, ενώ 18.000 πρόωροι θάνατοι στην Ελλάδα αποδίδονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση, η ελληνική Κυβέρνηση αφήνει αναξιοποίητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονται για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης προς υποστήριξη της ηλεκτροκίνησης.

Έτσι, παραμένουμε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό εξάρτησης της αυτοκίνησης από τα ορυκτά έλαια που φτάνει το 98%.

Και βέβαια, δεν έχουμε δει κανένα σχέδιο δράσης, παρά την ύπαρξη σαφούς σχετικής ευρωπαϊκής πολιτικής και στήριξης.

Σε ένα ακόμα σημαντικό θέμα που αφορά στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των πολιτών, η Ευρώπη προχωρά στην ηλεκτροκίνηση, ενώ η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κρατά την Ελλάδα … ακίνητη».

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

5623/12-5-2017

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

  1. Υποδομών και Μεταφορών
  2. Ενέργειας και Περιβάλλοντος
  3. Οικονομίας και Ανάπτυξης

Θέμα: Απώλεια ευρωπαϊκών κονδυλίων και καθυστέρηση της Ελλάδας στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και της ανάπτυξης υποδομών

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί σημαντικό παράγονται για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, καθώς η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας παρέχει τη δυνατότητα να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση των οδικών οχημάτων και να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών ρύπων όπως το CO2.

Στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.) στις 9 Απριλίου, αναφέρουν ότι στην Ευρώπη οι μεταφορές είναι υπεύθυνες για το ¼ όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι, ενώ η ηλεκτροκίνηση κερδίζει συνεχώς έδαφος τόσο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, στην Ελλάδα οι μεταφορές εξαρτώνται σε ποσοστό σχεδόν 98% από τα ορυκτά καύσιμα, ποσοστό που αποτελεί και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Σύμφωνα δε με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 18.000 πρόωροι θάνατοι στην Ελλάδα αποδίδονται στην κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στον τομέα της ηλεκτροκίνησης με κύριες αιτίες τη μη εφαρμογή της Κοινοτικής οδηγίας (2014/94/ΕΕ) σε σχέση με τα ηλεκτρικά οχήματα, και ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την ηλεκτροκίνηση, τη φορολογική αντιμετώπιση, τις ανύπαρκτες υποδομές δημόσιας φόρτισης και την κρατική αδιαφορία ως προς την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων, με τη χώρα μας να αποτελεί ένα από τα ελάχιστα κράτη μέλη που δεν έχουν επωφεληθεί από  την πρωτοβουλία Europe Facilities για τη χρηματοδότηση υποδομών ηλεκτροκίνησης.

Αντίθετα, η ΕΕ εμφανίζεται αποφασισμένη να πάρει πρωτοβουλίες για περισσότερα σημεία φόρτισης, προβλέποντας ότι από το 2019, κάθε νεόδμητο ή ανακαινισμένο σπίτι θα πρέπει να διαθέτει σταθμό φόρτισης, ενώ μέχρι το 2023, το 10% των χώρων στάθμευσης όλων των κτιρίων πρέπει να έχουν φορτιστές.

Επειδή η χώρα μας έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/94 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το Ν. 4439/2016.

Ειδικότερα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων:

α. Η υποχρέωση θέσπισης εθνικού πλαισίου πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους εθνικούς σκοπούς και στόχους και τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών, αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και της μελλοντικής ανάπτυξης της αγοράς και των υποδομών.

β. Η υποχρέωση υποβολής προς την Επιτροπή έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του εθνικού πλαισίου πολιτικής ως τις 18/11/2019 και μετά ανά 3ετία, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, εκτίμηση του αριθμού οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα ως το 2020, 2025 και 2030, το επίπεδο επίτευξης των εθνικών στόχων ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, μέτρα πολιτικής για τη στήριξη της εφαρμογής του εθνικού πλαισίου πολιτικής, όπως άμεσα κίνητρα για την αγορά μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα ή τη δημιουργία υποδομής, φορολογικά και άλλα μη οικονομικά κίνητρα, δημόσιος ετήσιος προϋπολογισμός για την ανάπτυξη υποδομών καθώς και για την ενίσχυση εργοστασίων κατασκευής τεχνολογιών εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Επίδειξη.

γ. Η έκδοση ΚΥΑ όπου θα καθορίζονται οι απαιτούμενες λεπτομέρειες εφαρμογής του εθνικού πλαισίου πολιτικής

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

  1. Δεδομένων των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σχετικής νομοθεσίας ποια είναι η πολιτική και οι στόχοι σας σχετικά με την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης των οδικών οχημάτων
  2. Ποιες από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 2014/94 και το νόμο 4439/2016, και ειδικότερα από αυτές που αναφέρονται στο κείμενο της ερώτησης       υπό α-γ, έχουν υλοποιηθεί και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους
  3. Ειδικότερα, έχει εκπονηθεί εθνικό πλαίσιο πολιτικής, και τι περιλαμβάνει; Ποια είναι η σημερινή κατάσταση στον τομέα της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα; Ποιοι είναι οι εθνικοί στόχοι και ποια μέτρα θα ληφθούν για την υλοποίησή τους
  4. Ποια μέτρα από αυτά που αναφέρονται στο κείμενο της ερώτησης, υπό β, και τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση που θα υποβληθεί προς την Επιτροπή ως τις 18/11/2019 πρόκειται να λάβετε και ποιες είναι οι εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα τα επόμενα χρόνια.
  5. Ποιο είναι το ύψος των κονδυλίων της ΕΕ που προβλέπονται για τη χρηματοδότηση υποδομών ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Για ποιους λόγους δεν έχουν απορροφηθεί.