Αναγκαία η στήριξη και παραμονή του ΙΤΣΑΚ στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναγκαία η στήριξη και παραμονή του ΙΤΣΑΚ στη Θεσσαλονίκη

 

«Η κατ` ουσία κατάργηση του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, δεν θα είναι πλήγμα μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για τη χώρα συνολικά. Για μια ακόμα φορά, κυβερνητικές προθέσεις ανεξήγητης σκοπιμότητας, εγκυμονούν αναπόφευκτη αναποτελεσματικότητα.»

 

Τα παραπάνω επισημαίνει ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Σταύρος Καλαφάτης, με αφορμή τα σχέδια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για υπαγωγή του ΙΤΣΑΚ, που έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην αντισεισμική θωράκιση της χώρας επί 40 χρόνια, σε έναν υπό σύσταση φορέα, που θα εδρεύει στην Κεφαλονιά.

 

Σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο κ. Καλαφάτης, επικαλούμενος τις απόψεις επιστημόνων και ακαδημαϊκών ότι  μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει στην πλήρη κατάργηση του ΙΤΣΑΚ, καλεί την ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου, αφενός να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, αφετέρου να προχωρήσει στην ενίσχυση του ΙΤΣΑΚ και στην διατήρησή του στη Θεσσαλονίκη όπου λειτουργεί τα τελευταία 40 χρόνια.

 

«Η Πολιτεία θα όφειλε, μια ιδιαίτερα κρίσιμη για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή επιστημονική και ερευνητική δομή, όπως το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, να τη στηρίξει έμπρακτα και να διευρύνει τις δυνατότητες παραγωγής επιστημονικού και ερευνητικού έργου, αξιοποιώντας την ήδη σωρευμένη εμπειρία δεκαετιών που διαθέτει» καταλήγει.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Α.Π.: 6412/31-5-18

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Αναγκαία η διατήρηση και η παραμονή του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) στη Θεσσαλονίκη»

Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών(ΙΤΣΑΚ) που ιδρύθηκε και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έχει ως κύρια αποστολή την εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς Τεχνικής Σεισμολογίας, της Εδαφοδυναμικής και των Αντισεισμικών Κατασκευών για τη μείωση των συνεπειών των σεισμών στον άνθρωπο & στο δομημένο περιβάλλον. Πρωτοπόρο στις εξελίξεις της επιστήμης και της αντισεισμικής τεχνολογίας, έχει προσφέρει τα μέγιστα στην αντισεισμική θωράκιση της σεισμογενούς χώρας μας.

Σήμερα, λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν 40 χρόνια από τον μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης του 1978, γεγονός που συνετέλεσε στη δημιουργία του ΙΤΣΑΚ, η κυβέρνηση θέλει να μετατρέψει το Ινστιτούτο σε παράρτημα του υπό ίδρυση Ερευνητικού Φορέα Αντισεισμικών Κανονισμών, Προδιαγραφών Κατασκευών και Τεχνικής Σεισμολογίας (ΕΦΑΚΤΕΣ) που θα εδρεύει στην Κεφαλονιά. Αυτό, πιθανότατα θα οδηγήσει στην πλήρη κατάργησή του, όπως προειδοποιούν επιστήμονες και ακαδημαϊκοί του τομέα.

Η Πολιτεία θα όφειλε, μια ιδιαίτερα κρίσιμη για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή επιστημονική και ερευνητική δομή, όπως το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, να τη στηρίξει έμπρακτα και να διευρύνει τις δυνατότητες παραγωγής επιστημονικού και ερευνητικού έργου, αξιοποιώντας την ήδη σωρευμένη εμπειρία δεκαετιών που διαθέτει.

Σύμφωνα με τα παραπάνω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  1. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η υπαγωγή του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών στον υπό ίδρυση Φορέα που θα εδρεύει στην Κεφαλονιά; Υπάρχει η πιθανότητα μία τέτοια εξέλιξη να οδηγήσει τελικά στην πλήρη κατάργηση του Ινστιτούτου;
  2. Το ΙΤΣΑΚ είναι πανελλαδικής εμβέλειας. Ποια ανάγκη ικανοποιεί και τι εξυπηρετεί ακριβώς η μετατροπή μιας ήδη ολοκληρωμένης και δοκιμασμένης επιστημονικής/ερευνητικής δομής σε παράρτημα ενός φορέα που πρό κειται να συσταθεί;
  3. Με ποιους πόρους θα λειτουργεί ο νέος φορέας στον οποίο πρόκειται να υπαχθεί το ΙΤΣΑΚ; Δεδομένου πως τα τελευταία χρόνια όλο και με μεγαλύτερη δυσκολία χρηματοδοτούνται οι ερευνητικές δομές που διαθέτει η χώρα, έχει εξασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδοτική στήριξη του υπό ίδρυση ΕΦΑΚΤΕΣ και του ΙΤΣΑΚ ως παράρτημά του;