Αναπτυξιακό «μέτωπο» Δήμων για τη Θεσσαλονίκη!

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης άνοιξε σήμερα το διάλογο για ένα μοντέλο ανάπτυξης, με διαδημοτική συνεργασία που θα αντιμετωπίσει σειρά θεμάτων σε επίπεδο «πόλης» συνολικά.

«Είναι μονόδρομος να κάνουμε ακόμη και το λίγο, να αποδίδει πολύ», τόνισε μεταξύ άλλων.

Ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση με θέμα «ανάπτυξη με πόλεις “αλλιώς”», που οργάνωσαν στο πλαίσιο του Money Show τα πέντε διμερή επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης (ελληνοαμερικανικό, ελληνοβρετανικό, ελληνογαλλικό, ελληνογερμανικό και ελληνοϊταλικό), έκανε λόγο για την ανάγκη οργάνωσης ενός αστικού τοπίου που μπορεί να υποστηρίξει το ίδιο αποτελεσματικά και τους τρείς στόχους: α) της ανταγωνιστικότητας, β) της ποιότητας ζωής με σεβασμό στο περιβάλλον και γ) της ισότιμης πρόσβασης όλων σε δραστηριότητες και υπηρεσίες. «H πόλη, έτσι όπως την ζούνε οι άνθρωποι, δεν ταυτίζεται πάντα με τον δομημένο χώρο, ή με τα όρια διοικητικής αρμοδιότητας» τόνισε ο Σταύρος Καλαφάτης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών, που μπορεί να λυθεί στην ευρύτερη διάσταση της πόλης, με έναν μηχανισμό που θα τα μετατρέψει από πηγή μόλυνσης, σε πηγή εσόδων.

«Ζούμε σε μια εποχή που τα πράγματα δεν μπορούν να γίνονται ως αποτέλεσμα των οικονομικών δυνατοτήτων, αλλά μάλλον ισχύει το αντίστροφο: όσα μπορούμε να κάνουμε θα φτιάξουν τις οικονομικές μας δυνατότητες», υπογράμμισε. Αναφέρθηκε στη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση που προώθησε το ΥΠΕΚΑ υπό την εποπτεία του (νόμοι για κτηματολόγιο, αυθαίρετη δόμηση, ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και το επιχειρησιακό πρόγραμμα για τον περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη), τονίζοντας ότι αυτή επιτρέπει πλέον να συζητηθούν τρία ερωτήματα για την πόλη που θέλουμε:

α) Συμπαγής, ή με προαστιοποίηση; Δηλαδή με ανάπλαση των προβληματικών περιοχών, ή με επέκταση σε νέες οικιστικές περιοχές;

β) Πολυλειτουργική με την παραδοσιακή μίξη μη οχλουσών λειτουργιών, ή μονολειτουργική, με διασπορά λειτουργιών ανά ζώνη;

γ) Διαλειτουργική όσον αφορά τους κλάδους που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής (π.χ. μεταφορές, ενέργεια, νέες τεχνολογίες), ή ανάπτυξη κάθε κλάδου ξεχωριστά;

Ο Σταύρος Καλαφάτης, τέλος, υπέδειξε ως «εργαλεία» ανάπτυξης της πόλης, το αναθεωρημένο Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, και το ΕΠΠΕΡΑΑ (επιχειρησιακό πρόγραμμα «περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη»), που στη νέα προγραμματική περίοδο, δίνει ιδιαίτερο βάρος: σε έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, σε βιοκλιματικές αναπλάσεις και ενεργειακά έργα, καθώς και στην εφαρμογή ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό, περιοχών αποκλεισμένων λόγω “γκετοποίησης” ή οικονομικής κρίσης.