Ανεξήγητη και κραυγαλέα παράνομη η τοποθέτηση εκλεγμένων σε δημοτικά συμβούλια εκπαιδευτικών εκτός του δήμου τους

Τις, κατά παράβαση του νόμου, μεταθέσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών, που έχουν εκλεγεί δημοτικοί ή τοπικοί δημοτικοί σύμβουλοι, εκτός ορίων των δήμων τους, από τα ΠΥΣΔΕ του Υπουργείου Παιδείας αναδεικνύει ο Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, με ερώτησή του στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου.

Όπως αναφέρεται, οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι τοπικών δημοτικών συμβουλίων, κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μετατίθενται, ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί, όπως προκύπτει από τη συνδυαστική ερμηνεία των άρθρων 139 παρ. 8 του Ν. 3463/2006 περί ρυθμίσεων κατά την άσκηση καθηκόντων των αιρετών οργάνων που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα και του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 περί της καταστατικής τους θέσης. Επιπρόσθετα, οι έχοντες την υπαλληλική ιδιότητα αιρετοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου, μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Μάλιστα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν.

Όπως σημειώνεται, το σκεπτικό της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζει αυτά τα ζητήματα, ανιχνεύεται στη διευκόλυνση των αιρετών να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους και κατ’επέκταση, να μπορούν τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συγκροτούνται σε σώμα και να συνεδριάζουν, να λειτουργούν και να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους νόμιμα και αποτελεσματικά, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών που είναι ταγμένα να υπηρετούν. Και τονίζεται ότι κάθε παρέκκλιση από τη συμμόρφωση στις διατάξεις αυτές δε συνιστά μόνον παράβαση νόμου, αλλά παρεμποδίζει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των δημοτικών και τοπικών δημοτικών συμβουλίων, γεγονός που μπορεί να ελεγχθεί επίσης για παρανομία.

Ο κ. Καλαφάτης σημειώνει ότι η τακτική ορισμένων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) να τοποθετούν τα τελευταία χρόνια εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους ή συμβούλους των τοπικών δημοτικών συμβουλίων που είναι εκπαιδευτικοί, σε σχολεία εκτός ορίων του Δήμου που έχουν εκλεγεί, στον αντίποδα αποφάσεων προηγούμενων ετών που ακολουθούσαν τις νομοθετικές υποδείξεις πιστά, είναι αφενός δυσεξήγητη, αφετέρου κραυγαλέα παράνομη.

Ο κ. Καλαφάτης ρωτά τον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου αν θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις αιρετών εκπαιδευτικών να ρυθμίζονται σε κάθε περίπτωση και από όλα τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει του νομοθετικού πλαισίου που τις διέπει αλλά και ποιος είναι ο προβαλλόμενος λόγος για τη διακριτική μεταχείριση που υφίστανται συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η οποία και παρεμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων τους ως αιρετών μελών των δημοτικών/τοπικών συμβουλίων.