Αντιρρήσεις του Σταύρου Καλαφάτη επί του νομοσχεδίου για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης

«Να επανεξεταστεί με ενδελέχεια το ζήτημα του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης», ζήτησε ο Σταύρος Καλαφάτης, από τον υπουργό ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη, συμμετέχοντας ως βουλευτής της Α΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης στη σχετική συζήτηση του νομοσχεδίου, στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Ο Σταύρος Καλαφάτης, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις, για χαρακτηριστικά και διατάξεις του νομοσχεδίου, που μπορεί να υπονομεύσουν την αναπτυξιακή του διάσταση.

Συγκεκριμένα, επεσήμανε -μεταξύ άλλων- τα εξής:

  • Τα δεδομένα που έχουν ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση του νομοσχεδίου δεν είναι επικαιροποιημένα και έχουν ως βάση αναφοράς την προ κρίσης περίοδο.
  • Δεν προσδιορίζονται σαφή κίνητρα και διαδικασίες για την προσέλκυση επενδύσεων, που είναι το ζητούμενο για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
  • Δημιουργούνται αδειοδοτικά εμπόδια στις διαδικασίες νέων επενδύσεων αντί να περιορίζονται.
  • Η λογική επιτάσσει να ολοκληρωθεί πρώτα ο περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός και έπειτα το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης. Αποτελεί παραδοξότητα, να προηγείται η εξειδίκευση του γενικού σχεδιασμού.
  • Υπάρχουν όροι που είναι δυσεξήγητοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν τον προσδιορισμό των απαιτούμενων δράσεων, διευκολύνουν την κατά το δοκούν ερμηνεία από τη διοίκηση και συνεπώς δυσχεραίνουν την προσπάθεια των επενδυτών, ιδίως στον τομέα της μεταποίησης.

Δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα σε υφιστάμενες μεταποιητικές δραστηριότητες που βρίσκονται σε χώρους, οι οποίοι δεν προσδιορίζονται ως «υποδοχείς»