Ανύπαρκτος στην πράξη ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανύπαρκτος στην πράξη ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Ο αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών της Ν.Δ., βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης με αφορμή την καθυστέρηση εναρμόνισης της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Η επαναλαμβανόμενη κυβερνητική αμέλεια για έγκαιρη ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών που δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης, αποδεικνύουν πως ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ περιορίζεται σε λόγια δίχως πράξεις. Πόσο μάλλον, όταν πρόκειται για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που: α) αποτέλεσε Οδηγία της Ε.Ε. επί Ελληνικής Προεδρίας το 2014, β) παρέμεινε εκκρεμότητα στην Ελλάδα λόγω των πρόωρων εκλογών του 2015, γ) παραμένει εκκρεμότητα μετά από τρία και πλέον έτη της παρούσας διακυβέρνησης, με την Ελλάδα να έχει ήδη παραπεμφθεί στο Δικαστήριο από την Ε.Ε. το Δεκέμβριο του 2017 για την επιβολή προστίμου.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΡ.ΠΡ.:4835/30-3-2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Παρά την παρέλευση της προθεσμίας τον Σεπτέμβριο 2016 και την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ με την απειλή επιβολής προστίμου,  η κυβέρνηση δεν έχει προβεί ακόμη στην ενσωμάτωση της Οδηγίας για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Κατά την ομιλία σας στο 11ο Περιφερειακό Συνέδριο της Κεντρικής Μακεδονίας στις 26 Μαρτίου επαναλάβατε τη δέσμευση ότι προχωράει η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό στη θάλασσα και τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης.

Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στις 7 Δεκεμβρίου 2017 να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη κοινοποίησης των μέτρων για τη μεταφορά της Οδηγίας 2014/89 και των κανόνων περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Οι διαδικασίες επί παραβάσει κινήθηκαν κατά της Ελλάδας τον Νοέμβριο του 2016, ενώ οι αιτιολογημένες γνώμες για τις εν λόγω διαδικασίες εστάλησαν τον Ιούλιο του 2017.

Παράλληλα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει ημερήσια χρηματική ποινή 31.416 € ανά ημέρα στην Ελλάδα από την ημέρα έκδοσης της απόφασης έως ότου η εν λόγω οδηγία μεταφερθεί πλήρως και τεθεί σε ισχύ στο εθνικό δίκαιο.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό  υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, αναγνωρίζοντας ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στηρίζει άμεσα και διευκολύνει την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Επειδή είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων η ενσωμάτωση της οδηγίας και η θέσπιση κανόνων για την ανάπτυξη και την ορθολογική διαχείριση  των χρήσεων  του θαλάσσιου χώρου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ενδεικτικά ο τουρισμός και η κρουαζιέρα, η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι έρευνες υδρογονανθράκων, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα υδατοδρόμια, οι μαρίνες.

Επειδή η Ελλάδα όφειλε να έχει μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2016, ενώ μαζί με τη Βουλγαρία και τη Φινλανδία αποτελούν τις μόνες χώρες που παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο της ΕΕ το Δεκέμβριο 2017.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία παραπομπής της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη κοινοποίησης των μέτρων για τη μεταφορά της Οδηγίας 2014/89 και των κανόνων περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
  2. Πως θα αποφευχθεί η καταδίκη της Ελλάδας και η συνακόλουθη επιβολή προστίμου που ζήτησε η Επιτροπή.
  3. Για ποιο λόγο δεν έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας παρά την παρέλευση της προθεσμίας και τις διαδικασίες επί παραβάσει της Επιτροπής που ξεκίνησαν πριν 1,5 χρόνο περίπου.