Δήλωση Καλαφάτη για τις ελληνικές προτάσεις στο νέο επενδυτικό σχέδιο (σχέδιο Γιούνκερ)

Ο Συντονιστής της ΟΔΕ Παραγωγής και Εμπορίου της Νέας Δημοκρατίας κ. Σταύρος Καλαφάτης, για τις ελληνικές προτάσεις στο νέο επενδυτικό σχέδιο (σχέδιο Γιούνκερ), μετά την κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών με θέμα την πορεία του ΕΣΠΑ , έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η χρονική συγκυρία και οι αναγκαιότητες της χώρας απαιτούν από την κυβέρνηση στα ζητήματα «ανάπτυξης» να μην κάνει εκπτώσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αποστείλει κατάλογο 174 έργων, συνολικού ύψους 41,5 δισ. ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος να έχουν τα ενεργειακά, ύψους 17,34 δισ. ευρώ. Όμως, η νέα κυβέρνηση αποφάσισε να υποβάλει εκ νέου την ελληνική πρόταση, μειώνοντας το αρχικά προτεινόμενο ποσό των 41,5 δισ. σε 12-15 δισ. ευρώ!

Έτσι την ώρα που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε την έγκριση δανείων ύψους πολλών εκατοντάδων εκ. ευρώ για επενδυτικά σχέδια σε υποδομές, έρευνα και καινοτομία, στην Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία και Κροατία, τα οποία αναμένεται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), η Ελλάδα, παρά τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αδρανεί. Η κυβέρνηση αρκείται σε συζητήσεις και «σχέδια επί χάρτου» περί της νέας ελληνικής πρότασης, ενώ η μόνη πρωτοβουλία της στο πλαίσιο αυτό είναι η εκ των προτέρων μείωση κατά 2/3 του αρχικά προτασσόμενου ποσού.