Να συμμετέχουν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια στην πρωτοβουλία ίδρυσης «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων»

 

Την ανάγκη να συμμετέχει η χώρα μας και τα Ελληνικά Πανεπιστήμια στην πρωτοπορία της εκπαίδευσης και ειδικότερα στα υπό δημιουργία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» αναδεικνύει ο Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, με ερώτησή του στη Βουλή προς τους αρμόδιους Υπουργούς Παιδείας και Εξωτερικών. Τονίζει μάλιστα ότι «το φιλόδοξο όραμα της ίδρυσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων προχωράει πιο πέρα από τα  ήδη υπάρχοντα μοντέλα συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημίων της ΕΕ».

Όπως αναφέρεται, πριν από ακριβώς έναν χρόνο, στη σύνοδο του Γκέτεμποργκ (17/11/2017), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρωτοβουλία της για τη δημιουργία Δικτύων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, «προκειμένου τα παγκοσμίου κύρους ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά πέραν των συνόρων». Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τις εργασίες, «ενθαρρύνοντας την εμφάνιση ως το 2024, είκοσι περίπου «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων», δηλαδή δικτύων πανεπιστημίων «από τη βάση προς την κορυφή» σε όλη την ΕΕ, τα οποία θα δώσουν την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν πτυχία συνδυάζοντας σπουδές σε περισσότερες χώρες της ΕΕ και θα συμβάλλει στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.»

Σημειώνεται ότι, ήδη από τη Σύνοδο του Γκέτεμπουργκ η Επιτροπή πρότεινε 3 βήματα για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, με ορίζοντα το 2025: 1ο την ίδρυση δικτύου πανεπιστημίων με κοινή παροχή προγραμμάτων σπουδών με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως φοίτησης, 2ο τη δημιουργία κοινοπραξιών και 3ο βήμα τη σύσταση ιδρυμάτων. Ανακοίνωσε τέλος, την πρόθεσή της να παράσχει Ευρωπαϊκό καταστατικό στα εδραιωμένα δίκτυα πανεπιστημίων ώστε να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση τους από την ΕΕ και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους. Πριν λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση “Erasmus+ – Key Action 2 – European University”, για την ίδρυση 6 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, με προθεσμία υποβολής ως τις 28 Φεβρουαρίου, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων Ευρώ και διάρκεια 3 έτη.

Ο κ. Καλαφάτης ρωτά τους συναρμόδιους Υπουργούς ποια είναι η θέση της Ελλάδας απέναντι στην πρωτοβουλία της Επιτροπής για ίδρυση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, με γνώμονα το συμφέρον των Ελληνικών Πανεπιστημίων, αν έχει γίνει σχετική διαβούλευση, με ποιον τρόπο σκοπεύει η κυβέρνηση να ενθαρρύνει και να συνδράμει τα Ελληνικά Πανεπιστήμια ώστε να συμμετέχουν στη σχετική πρωτοβουλία της ΕΕ, και εάν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και υπάρχει προοπτική συμμετοχής τους σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είτε άμεσα, και συγκεκριμένα στην τρέχουσα πρόσκληση Erasmus+, είτε στο μέλλον, καθώς και σε ποια δίκτυα Πανεπιστημίων και με ποιους όρους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3423/15.11.18

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

1. Εξωτερικών

2. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Η κυβέρνηση να ενθαρρύνει τα ελληνικά Πανεπιστήμια να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία της ίδρυσης «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων»

Στην Κοινωνική Σύνοδο του Γκέτεμπουργκ (17/11/2017) η Επιτροπή της ΕΕ εξέθεσε το όραμά της για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης για το 2025, για την προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού ώστε η Ευρώπη να είναι μία ήπειρος, όπου διασφαλίζεται η ελεύθερη και απρόσκοπτη διακίνηση των πολιτών της για εκπαίδευση, μαθητεία ή εργασία και όπου οι πολίτες της αποκτούν μία δυνατή συναίσθηση της ταυτότητάς τους ως Ευρωπαίων καθώς και της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και ποικιλομορφίας.

Στο πλαίσιο αυτό και στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρωτοβουλία της για τη δημιουργία Δικτύων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, η οποία, όπως αναφέρεται στο από 14/11/2017 σχετικό δελτίο τύπου, προτείνεται, «προκειμένου τα παγκοσμίου κύρους ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά πέραν των συνόρων»

Ήδη από τη Σύνοδο του Γκέτεμπουργκ η Επιτροπή πρότεινε 3 βήματα για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, με ορίζοντα το 2025 με 1ο την ίδρυση δικτύου πανεπιστημίων με κοινή παροχή προγραμμάτων σπουδών με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως φοίτησης, 2ο τη δημιουργία κοινοπραξιών και 3ο βήμα τη σύσταση ιδρυμάτων. Ανακοίνωσε τέλος, την πρόθεσή της να παράσχει Ευρωπαϊκό καταστατικό στα εδραιωμένα δίκτυα πανεπιστημίων ώστε να εξασφαλίζεται η χρηματδότησή τους από την ΕΕ και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Στη βάση των προτάσεων της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματα της συνόδου του Δεκεμβρίου 2017, κάλεσε τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν τις εργασίες για μια σειρά πρωτοβουλιών, μεταξύ άλλων, «ενθαρρύνοντας την εμφάνιση ως το 2024, είκοσι περίπου «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων», δηλ. δικτύων πανεπιστημίων «από τη βάση προς την κορυφή» σε όλη την ΕΕ, τα οποία θα δώσουν την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν πτυχία συνδυάζοντας σπουδές σε περισσότερες χώρες της ΕΕ και θα συμβάλλει στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.»

Πριν λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση “Erasmus+ – Key Action 2 – European University”, για την ίδρυση 6 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, με προθεσμία υποβολής ως τις 28 Φεβρουαρίου, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων Ευρώ και διάρκεια 3 έτη.

Επειδή το φιλόδοξο όραμα της ίδρυσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, όπως τονίζει η Επιτροπή, προχωράει πιο πέρα από τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημίων της ΕΕ

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας απέναντι στην πρωτοβουλία της Επιτροπής για ίδρυση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, με γνώμονα το συμφέρον των Ελληνικών Πανεπιστημίων;

2. Ποιοι είναι οι όροι σύστασης και λειτουργίας ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και ποιες οι προϋποθέσεις συμμετοχής ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, με βάση την πρόταση της Επιτροπής, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την πρόσκληση Erasmus+ – Key Action 2 – European Universities;

3. Πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και υπάρχει προοπτική συμμετοχής τους σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είτε άμεσα, και συγκεκριμένα στην πρόσκληση Erasmus+ Key Action 2 για το 2019, είτε στο μέλλον; Αν ναι, σε ποια δίκτυα Πανεπιστημίων και με ποιους όρους;

4. Έχει γίνει σχετική διαβούλευση και, με ποιον τρόπο σκοπεύετε να ενθαρρύνετε και να συνδράμετε τα Ελληνικά Πανεπιστήμια ώστε να συμμετέχουν στη σχετική πρωτοβουλία της ΕΕ;