Ευκαιρία ενίσχυσης δράσεων το έργο LOC-FOOD για τη στήριξη των τοπικών παραδοσιακών προιόντων

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να εργαστούμε και να συνεργαστούμε ώστε να επιτύχουμε αποτελέσματα, γνωρίζοντας ότι τα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα και τα προϊόντα διατροφής είναι ύψιστης σημασίας τόσο  για την υποστήριξη της βιώσιμης – οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης όσο και για την ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Έννοιες που συνάδουν με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που έχει δρομολογήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και υλοποιεί η Κυβέρνηση μέσω του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών», τόνισε ο Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης Σταύρος Καλαφάτης στον χαιρετισμό του στη διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση του έργου “LOC-FOOD” «Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 798.927,50€, εκ των οποίων το 92% αποτελεί συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης,  «η συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο αποτελεί ευκαιρία ενίσχυσης των δράσεων που ήδη υλοποιούμε στο Υπουργείο για τη στήριξη των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα και δημιουργίας νέων επιχειρηματικών ευκαιριών».

Το έργο στοχεύει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα των προϊόντων με την εφαρμογή των θεσμικών εργαλείων της ΕΕ σχετικά με την πιστοποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων κυρίως ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και σήματος ΕΕ βιολογικής γεωργίας. Η διαφοροποίηση αυτή καθίσταται απαραίτητη σε ένα παγκόσμια ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον με τις απαιτήσεις των καταναλωτών να αυξάνονται συνεχώς για τοπικά, ποιοτικά, παραδοσιακά προϊόντα με έγκυρη και επισήμως αποδεκτή διαδικασία πιστοποίησης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου, ήταν ο οργανωτής της εναρκτήριας συνάντησης. Στο έργο συμμετέχουν ακόμη ως εταίροι:

●       Από την Ελλάδα το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.

●       Από τη Ρουμανία το Πανεπιστήμιο Dunărea de Jos.

●       Από τη Μολδαβία ο Σύνδεσμος Τουριστικής Ανάπτυξης της χώρας.

●       Από τη Βουλγαρία το Πανεπιστήμιο της Βάρνας σε θέματα Διοίκησης.

●       Από την Ουκρανία η Εθνική Ακαδημία Τεχνολογίας Τροφίμων της Οδησσού.

Γενικός στόχος του LOC-FOOD είναι η υποστήριξη της βιώσιμης – οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στους αγροτικούς πληθυσμούς και επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης του καθώς και η ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, μέσω ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών που ενσωματώνουν την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική διάσταση.

Ειδικότερα, στοχεύει:

α) Στην ανάπτυξη – προώθηση των παραδοσιακών τοπικών αγροτικών προϊόντων διατροφής στις συμμετέχουσες χώρες, με ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων ονομασίας προέλευσης, με καθιέρωση κοινών στρατηγικών μάρκετινγκ και περιφερειακών δομών με στόχο την αύξηση της προβολής τους (σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών και των τοπικών επιχειρήσεων και η προώθηση ευκαιριών εμπορικών συναλλαγών.

β) Στην ανάπτυξη και ενίσχυση του κοινωνικού επιπέδου και της πολιτιστικής ταυτότητας των μικρών παραγωγών / μεταποιητών τροφίμων (βασικοί ωφελούμενοι), μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους, της μεταφοράς γνώσεων και καλών πρακτικών σχετικά με τα θέματα της ποιότητας και της βιώσιμης παραγωγής, συμβάλλοντας έτσι στον εκσυγχρονισμό του αγρο-διατροφικού τομέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Τάσος Ζαφειρίδης, συντονιστής Loc-Food, τηλ. 2310-379420, email: zafiridis@mathra.gr

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Υφυπουργού:

Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί εταίροι του έργου  “LOC-FOOD”

Ως Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης αλλά και ως Επικεφαλής Εταίρος και συντονιστής, σας καλωσορίζω στη εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση του έργου “LOC-FOOD” «Τοπική Ανάπτυξη και Διασυνοριακή Συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων».

Είναι γνωστό ότι οι συμμετέχουσες περιοχές εξαρτώνται σημαντικά από τον αγροτικό τομέα και αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα πολλές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για την ανάπτυξή του. Γι΄αυτό ευχαριστώ θερμά και χαιρετίζω τους εταίρους και συνεργάτες, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος,  το Πανεπιστήμιο “Dunarea de Jos University” της Ρουμανίας, τον Σύνδεσμο Τουριστικής Ανάπτυξης “Association of Tourism Development in Moldova” από τη Μολδαβία, το Πανεπιστήμιο “Varna University of Management” της Βουλγαρίας και την Ακαδημία “Odessa National Academy of Food Technologies” της Ουκρανίας.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να εργαστούμε και να συνεργαστούμε ώστε να επιτύχουμε αποτελέσματα, γνωρίζοντας ότι τα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα και τα προϊόντα διατροφής είναι ύψιστης σημασίας τόσο  για την υποστήριξη της βιώσιμης – οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης όσο και για την ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Έννοιες που συνάδουν με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που έχει δρομολογήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και υλοποιεί η Κυβέρνηση μέσω του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο αποτελεί ευκαιρία ενίσχυσης των δράσεων που ήδη υλοποιούμε στο Υπουργείο για τη στήριξη των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα και δημιουργίας νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Η ελληνική κυβέρνηση δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας και μέσω αυτού του έργου συμβάλλουμε έμπρακτα στον στόχο αυτό ο οποίος είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί βασικό στρατηγικό άξονα για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Το έργο “LOC-FOOD” στοχεύει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα των προϊόντων με την εφαρμογή των θεσμικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πιστοποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων κυρίως ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και σήματος ΕΕ βιολογικής γεωργίας. Η διαφοροποίηση αυτή καθίσταται απαραίτητη σε ένα παγκόσμια ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον με τις απαιτήσεις των καταναλωτών να αυξάνονται συνεχώς για ποιοτικά τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα με έγκυρη και επισήμως αποδεκτή διαδικασία πιστοποίησης.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό ν΄αναφερθώ στη σύνδεση των παραδοσιακών προϊόντων με τον τουρισμό. Η γαστρονομία αποτελεί μέρος του συνολικού τουριστικού πακέτου κάθε χώρας και η ανάγκη ανάδειξης των τοπικών αγροτικών προϊόντων και ειδικά του τοπικού κρασιού αποτελεί βασικό στοιχείο της συνολικής τουριστικής εμπειρίας. Είμαι βέβαιος ότι με το τέλος των υγειονομικών μέτρων λόγω πανδημίας ο τουρισμός θα αποκτήσει ξανά τη θέση που κατείχε και ο γαστρονομικός τουρισμός θα εδραιωθεί στις χώρες μας ως μια από τις βασικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού.

Κυρίες και Κύριοι,  

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες είναι μπροστά μας. Το έργο θα έχει επιτύχει τους σκοπούς του εάν με την ολοκλήρωσή του επιτύχουμε αποτελέσματα:

Πρώτον: Στην ευρεία ανάπτυξη και προώθηση των παραδοσιακών τοπικών αγροτικών προϊόντων διατροφής στις συμμετέχουσες χώρες,

–       με ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων ονομασίας προέλευσης,

–       με καθιέρωση κοινών στρατηγικών μάρκετινγκ και περιφερειακών δομών με στόχο την αύξηση της προβολής τους (σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο),

–       με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών και των τοπικών επιχειρήσεων και προώθηση ευκαιριών εμπορικών συναλλαγών.

Δεύτερον: Στην ανάπτυξη και ενίσχυση του κοινωνικού επιπέδου και της πολιτιστικής ταυτότητας των μικρών παραγωγών / μεταποιητών τροφίμων  μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους και της μεταφοράς γνώσεων και καλών πρακτικών σχετικά με τα θέματα της ποιότητας και της βιώσιμης παραγωγής.

Και όλα αυτά προωθώντας τις διεθνικές εταιρικές σχέσεις για ανταλλαγή ορθών πρακτικών και ενημέρωσης, τη δημιουργία Συλλόγων Παραγωγών Παραδοσιακών Τροφίμων καθώς και ενός Δικτύου της Μαύρης Θάλασσας για την προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων. Στόχος, άλλωστε του έργου είναι η υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές της Μαύρης Θάλασσας μέσω ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών που ενσωματώνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις και με βασικό σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας.

Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία.​

https://www.mathra.gr/?p=25258