ΕΝΦΙΑ – φάρσα σε ακίνητα μη εκμεταλλεύσιμα λόγω της οδηγίας Seveso II

«Μοιάζει με σενάριο κακόγουστης φάρσας, αλλά για τους ιδιοκτήτες πολλών ακινήτων που καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτο ΕΝΦΙΑ, ενώ τους απαγορεύεται να προβούν σε αντίστοιχη αξιοποίησή τους βάσει νομοθεσίας και ευρωπαϊκών οδηγιών, η φάρσα αποτελεί οδυνηρή απόδειξη κυβερνητικής απρονοησίας.»

Τα παραπάνω επισημαίνει ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Σταύρος Καλαφάτης, αναφερόμενος στην περίπτωση ακινήτων περιοχής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου,  όπου έχει επιβληθεί αυστηρός περιορισμός επέκτασης των βιομηχανιών και του οικισμού  βάσει της οδηγίας “SEVESO II”  που αφορά στην αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης μεγάλων ατυχημάτων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις που γειτνιάζουν με οικιστικές ζώνες.

Ο Βουλευτής κ. Καλαφάτης επισημαίνει πως η εφαρμογή της οδηγίας “SEVESO II” είναι προφανώς θεμιτή και αναγκαία αφού η Θεσσαλονίκη ανήκει στις πόλεις που έχουν αρκετά κοντά στον πολεοδομικό τους ιστό πολλές και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη στους κινδύνους που εγκυμονεί μία τέτοια συνύπαρξη.

Ο ίδιος ωστόσο υπογραμμίζει την αδικία που υφίστανται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται εντός της απαγορευμένης περιοχής, επί της οποίας και ισχύει αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών, αφού καλούνται να καταβάλουν τον ΕΝΦΙΑ με βάση τους ισχύοντες συντελεστές των δομήσιμων οικοπέδων.

«Δεδομένου ότι, τα συγκεκριμένα οικόπεδα έχουν υποπέσει σε καθεστώς πλήρους απαγόρευσης, ολοκληρωτικής αχρησίας και απαξίας καθώς δε μπορούν να αξιοποιηθούν, επιβάλλεται, με γνώμονα τη φορολογική ισότητα, να υπολογιστεί ο οφειλόμενος ενιαίος φόρος για τα συγκεκριμένα ακίνητα με τη συνδρομή μειωμένων συντελεστών» καταλήγει ο κ. Καλαφάτης, που κατέθεσε και σχετική ερώτηση στη Βουλή, προς το υπουργείο Οικονομικών.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

3059/1.2.2017

ΕΡΩΤΗΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Καταβολή ΕΝ.Φ.Ι.Α μη εκμεταλλεύσιμων οικοπέδων λόγω αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών δυνάμει της Οδηγίας ‘’SEVESO II’’»

Η Θεσσαλονίκη ανήκει στις πόλεις της χώρας που έχουν αρκετά κοντά στον πολεοδομικό τους ιστό πολλές και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Αυτό την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη στους κινδύνους που εγκυμονεί μία τέτοια συνύπαρξη.

Η διαχείριση της βιομηχανικής επικινδυνότητας, δηλαδή η πρόληψη και η αποτροπή πιθανών βιομηχανικών και τεχνολογικών ατυχημάτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε μεγάλο κίνδυνο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, επιβάλλουν αναντίρρητα την επιβολή αναγκαίων και ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας και προστασίας στη βιομηχανική δραστηριότητα.

 Η Κοινοτική Οδηγία 82/501/EK που εκδόθηκε από την Ε.Ε το 1982, γνωστή ως Οδηγία Seveso, αποσκοπεί ακριβώς στη θέσπιση κανόνων και την επιβολή μέτρων και περιορισμών για την αντιμετώπιση του κινδύνου των βιομηχανικών ατυχημάτων.

Έκτοτε, αναθεωρημένη και ισχύουσα ως Κοινοτική Οδηγία 96/82/EK (Οδηγία Seveso II) και με συνεχείς τροποποιήσεις , έχει διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της.

Στην Ελλάδα η εν λόγω Οδηγία 96/82/EK (Οδηγία SENESO ΙΙ), εφαρμόζεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’αριθμ. 1204/613/19-03-2007 περί «Καθορισμού μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ – Οδηγία Seveso (ΦΕΚ 376/Β/19-3-2007)» και όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2259/Β/ 27-11-2007.

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, σε τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Κορδελιού, έχει επιβληθεί αυστηρός περιορισμός επέκτασης των βιομηχανιών και του οικισμού με στόχο να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης μεγάλων ατυχημάτων από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που γειτνιάζουν με το πολεοδομικό συγκρότημα.

Λόγω της Οδηγίας SEVESO II, δυνάμει της ΚΥΑ 5697/590/16-03-2000, ΦΕΚ 405Β’/29/03/2000 όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 12044/613/2007, ΦΕΚ 376Β’/19-03-2007 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων ενός Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, και σύμφωνα με σειρά Υπουργικών Αποφάσεων για την εφαρμογή της, έχει επιβληθεί αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Παρά ταύτα και όπως σχετικά γνωστοποιείται μέσω της υπ’αριθμ. 64166/2085 – 30/12/2016 επιστολής του Δημάρχου Κορδελιού – Ευόσμου προς τους αρμόδιους φορείς,  οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται εντός της απαγορευμένης περιοχής, επί της οποίας και ισχύει η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών, βαρύνονται με την καταβολή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) με τους ισχύοντες συντελεστές των δομήσιμων οικοπέδων.

Δεδομένου ότι, τα συγκεκριμένα οικόπεδα έχουν υποπέσει σε καθεστώς πλήρους απαγόρευσης, ολοκληρωτικής αχρησίας και απαξίας καθώς δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, επιβάλλεται, με γνώμονα τη φορολογική ισότητα, να υπολογιστεί ο οφειλόμενος ενιαίος φόρος για τα συγκεκριμένα ακίνητα με τη συνδρομή μειωμένων συντελεστών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Προτίθεστε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση των προαναφερόμενων ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς εξαιτίας της αναστολής δόμησης και εν γένει λόγω της Οδηγίας SEVESO ΙΙ και της κείμενης νομοθεσίας, φορολογούνται ανισότιμα με συντελεστές που προσιδιάζουν σε οικόπεδα δομήσιμα και κατά συνέπεια αδυνατούν να καταβάλουν τον αναλογούντα ΕΝ.Φ.ΙΑ;