Ενημέρωση για το έργο και τον σχεδιασμό του Γ.Ν.Θ. “Άγιος Παύλος”

Μια ουσιαστική ενημέρωση για το έργο και τις προοπτικές του Γεν. Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Άγιος Παύλος” είχε σήμερα Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ. Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης.

Ενημερώθηκε από τον Διοικητή Οδυσσέα Κάτσακα και το Διοικητικό Συμβούλιο για τις ανάγκες αλλά και τον σχεδιασμό του νοσοκομείου και δεσμεύθηκε να προωθήσει αρμοδίως τις προτάσεις τους.

Ο κ. Καλαφάτης μετέφερε παράλληλα τις ευχαριστίες της Κ.Ο. της Ν.Δ. προς τη διοίκηση, το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό για τη συνεχή μέριμνα και φροντίδα τους προς τον συνάνθρωπο.