«Επιβεβλημένη η συνέχιση λειτουργίας των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης»

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Θεσσαλονίκης, κ. Σταύρος Καλαφάτης και ο Υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατέθεσαν στη Βουλή ερώτηση προς τους υπουργούς Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, για τα τεράστια οικονομικά προβλήματα των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

Σχετικά με το θέμα, εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η κυβερνητική ανεπάρκεια δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ), των οποίων η λειτουργία σταματάει στις 29 Φεβρουαρίου 2016.

Η Κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της.

Πολλές εκατοντάδες είναι τα τμήματα μάθησης που λειτουργούν, τα τελευταία χρόνια, σε 235 Δήμους σε ολόκληρη την χώρα. Πάνω από 250.000 είναι οι ωφελούμενοι.

Αν και τα κέντρα χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020” κι άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, από τα 2,11 δις ευρώ των προγραμμάτων αυτών, μόλις τα 30.000.000 κατευθύνονται στα ΚΔΒΜ.

Επιπλέον, η Κυβέρνηση καθυστέρησε την έναρξη του προγράμματος (αντί για τον Οκτώβριο το πρόγραμμα άρχισε το Δεκέμβριο) με κίνδυνο την αναστολή λειτουργίας των κέντρων. Κάτι τέτοιο θα σημάνει την πλήρη ακύρωση στην πράξη της δημόσιας, δωρεάν παρεχόμενης εκπαίδευσης ενηλίκων. Η απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης είναι επιβεβλημένη, όχι μόνον για την αγορά εργασίας, αλλά και για την κοινωνική συνοχή σε περίοδο ιδίως οξύτατης οικονομικής κρίσης».