Ερώτηση για την ολιγωρία της κυβέρνησης σχετικά με το πακέτο “Γιουνκέρ”

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ

Όπως είναι γνωστό, στις 26.11.14 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα Επενδυτικό Σχέδιο ύψους 315 δισ. ευρώ, με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη.

Το Επενδυτικό Σχέδιο προβλέπει μια κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης. Ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα συγκροτηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το οποίο θα στηρίζεται σε μια εγγύηση 16 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και ποσό 5 δισ. ευρώ που θα δεσμευθεί να διαθέσει η ΕΤΕπ. Βάσει των προβλέψεων, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του Ταμείου θα είναι 1:15.

Συνοπτικά, στόχος του Ταμείου είναι να αρχίσει να λειτουργεί μέχρι τα μέσα του 2015 και θα στηρίζει στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές ιδίως στα ευρυζωνικά και ενεργειακά δίκτυα, στις μεταφορές σε βιομηχανικά κέντρα, καθώς και στην έρευνα και ανάπτυξη, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση. Θα στηρίζει, επίσης, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου για ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ευρώπη.

Το Δεκέμβριο του 2014, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ κατέθεσαν 2.000 έργα υποψήφια προς χρηματοδότηση με συνολικό επενδυτικό τους κόστος τα 1,3 τρισ. Ευρώ.
Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αποστείλει κατάλογο 174 έργων, συνολικού ύψους 41,5 δισ. Ευρώ (εκ των οποίων τα 9 δισ. για την τριετία 2015-2017), με τη μερίδα του λέοντος να έχουν τα ενεργειακά, ύψους 17,34 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, στη διάρκεια ημερίδας που έγινε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις 27.2.15, ο ΑΝΥΠΟΙΚ κ. Μάρδας ανακοίνωσε πως η νέα κυβέρνηση αποφάσισε να επανυποβάλει την ελληνική πρόταση διότι λόγω αλλαγής προτεραιοτήτων της νέας κυβέρνησης ήταν απαραίτητη η επανεξέταση του καταλόγου των έργων που υποβλήθηκαν, μειώνοντας το αρχικά προτεινόμενο ποσό των 41,5 δισ. σε 12-15 δισ.

Συγχρόνως δε ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρει σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ένα μήνα πριν, σε απάντηση σχετικής ερώτησης βουλευτή, ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων ώστε να υπάρχει «υψηλός βαθμός ετοιμότητας» και ότι η υποβολή των ελληνικών προτάσεων θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα οριστικοποιηθούν με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων στα μέσα του 2015.

Ενώ όμως η κυβέρνηση παραπέμπει την οριστικοποίηση της ελληνικής πρότασης στο μέλλον, ήδη στις 22 Απριλίου σε σχετικό δελτίο τύπου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε την έγκριση δανείων ύψους 300 εκ. Ευρώ για επενδυτικά σχέδια σε υποδομές, έρευνα και καινοτομία, που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΤΣΕ, σε χώρες όπως η Ισπανία, η Κροατία, η Ιρλανδία και η Ιταλία. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι δόθηκε αρχική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ για κεφάλαια στήριξης ΜΜΕ. Τα δάνεια αυτά προορίζονται αρχικά να χορηγηθούν στη Γαλλία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Καθίσταται εμφανές ότι χώρες, που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία επιχειρούν να επωφεληθούν άμεσα από το νέο Επενδυτικό Σχέδιο.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα, ευρισκόμενη στη δυσχερέστερη οικονομική κατάσταση, αδρανεί, με την κυβέρνηση να αρκείται σε συζητήσεις και «σχέδια επί χάρτου» περί της νέας ελληνικής πρότασης, ενώ η μόνη πρωτοβουλία της στο πλαίσιο αυτό είναι η εκ των προτέρων μείωση του αρχικά προτασσόμενου ποσού κατά 2/3.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός.

1. Έχει οριστικοποιηθεί η ελληνική πρόταση και αν ναι ποια έργα περιλαμβάνει προς ένταξη στο Νέο Επενδυτικό Σχέδιο (πακέτο Γιουνκέρ);

2. Αν δεν έχει οριστικοποιηθεί, πώς αιτιολογείται και με ποιο τρόπο έχει υπολογιστεί εκ των προτέρων η ποσοτικοποίηση της πρότασής μας σε 12-15 δισ;

3. Για ποιο λόγο το Υπουργείο επιδεικνύει ολιγωρία και η υποβολή της ελληνικής πρότασης παραπέμπεται στο μέλλον, όταν ήδη έχει ξεκινήσει η έγκριση χρηματοδότησης επενδύσεων σε άλλες χώρες, και μάλιστα πριν τη δημιουργία του ΕΤΣΕ;

4. Αφού ο στόχος είναι πλέον μεταξύ 12-15 δις, τι θα γίνει σχετικά με την από κοινού με άλλες 15 χώρες πρόταση έργου για την ενέργεια αξίας 14,5 δισ.;

Αθήνα, 8 Μαΐου 2015

Ο ερωτών βουλευτής

Σταύρος Καλαφάτης