Ερώτηση Καλαφάτη στη Βουλή: στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης η Ελλάδα στην υιοθέτηση δικτύων 5ης γενιάς

Τις καθυστερήσεις της Ελληνικής κυβέρνησης στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για την υιοθέτηση των δικτύων 5ης γενιάς – 5G αναδεικνύει ο Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης και αν. Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, με ερώτησή του στη Βουλή ​προς τον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκο Παππά. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει το «τρένο» της τεχνολογίας 5G και να παραμείνει τεχνολογικός «παρίας» της Ευρώπης.

Όπως σημειώνεται, τα δίκτυα 5ης γενιάς (5G) αποτελούν την επόμενη γενιά σύνδεσης κινητών συσκευών στο διαδίκτυο, προσφέροντας πιο γρήγορες από ποτέ ταχύτητες αλλά και πιο αξιόπιστες συνδέσεις. Θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής τα αμέσως επόμενα χρόνια, καθώς υπολογίζεται ότι  το 2025 τα έσοδα από το 5G θα ανέρχονται σε 225 δισ. ευρώ παγκοσμίως.

Το 5G θα παρέχει συνδεσιμότητα σχεδόν παντού, υπερβολικά υψηλού εύρους ζώνης και χαμηλής καθυστέρησης, με ταχύτητες που θα ξεκινούν σε πρώτη φάση από τα 10 Gbps, παρέχοντας τη δυνατότητα για τη λειτουργία μεγάλου αριθμού συνδεδεμένων συσκευών. Πρακτικά, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για υπηρεσίες όπως, αυτόνομα ηλεκτροκινούμενα αυτοκίνητα (connected cars), το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), συνδεδεμένες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας (connected enterprises), ευφυή δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, έξυπνες οικίες, υπηρεσίες έξυπνης πόλης, ευφυής γεωργία, ευφυής τηλεϊατρική, δεδομενοποίηση (datafication), video υπερυψηλής ευκρίνειας, virtual and augmented reality, κ.α.

Αναγνωρίζοντας το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα προσφέρει στην ευρωπαϊκή οικονομία το 5G, η Επιτροπή στο πρόγραμμά της «Ψηφιακή Ατζέντα» έχει θέσει το στόχο μέχρι το 2020 κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει εγκαταστήσει ένα δίκτυο 5G σε μία τουλάχιστον μεγάλη του πόλη.

Η τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για το 5G αναφέρει ότι, σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη 138 δοκιμές δικτύων 5G σε 23 κράτη μέλη. Η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, με 3 δοκιμές, πάνω μόνο από τη Μάλτα, τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία, έναντι των πρωτοπόρων κρατών  με πρώτη την Ισπανία με 21 δοκιμές. Η Επιτροπή κατατάσσει την Ελλάδα στην 29η θέση από 34 χώρες της Ευρώπης ως προς την ετοιμότητα υιοθέτησης της τεχνολογίας 5G και τελευταία στο θέμα της σχετικής νομοθεσίας, με την Τουρκία, ενδεικτικά, να βρίσκεται στην 7η θέση.

Επιπλέον, όπως τονίζεται, η ΕΕ ήδη ασχολείται και με το ζήτημα της ασφάλειας των δικτύων 5G. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαρτίου οι αρχηγοί κρατών εξέφρασαν την υποστήριξή τους σε μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την ασφάλεια των δικτύων 5G και ακολούθως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε στις 26 Μαρτίου, σύσταση σχετικά με την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης για την ασφάλεια των δικτύων 5G. Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εκπονήσει εθνική εκτίμηση επικινδυνότητας των υποδομών δικτύου 5G ως το τέλος Ιουνίου 2019. Στη βάση αυτή θα πρέπει τα κράτη μέλη να καθορίσουν τους όρους ασφάλειας των δημόσιων δικτύων, ιδίως κατά τις διαδικασίες χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε ζώνες 5G. Οι εθνικές εκτιμήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στην Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας (ENISA) ως τις 15 Ιουλίου 2019.

Ο Σταύρος Καλαφάτης σημειώνει ότι το δίκτυο 5G αποτελεί «μονόδρομο» για την εξασφάλιση του τεχνολογικού μέλλοντος της χώρας μας και καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη με αύξηση επενδύσεων και μείωση της ανεργίας. Τονίζει ότι, όπως καταδεικνύει μελέτη της Επιτροπής, η προσαρμογή στα δίκτυα 5G θα είναι πολύ ταχύτερη από αυτήν των προηγουμένων τεχνολογιών, η χώρα μας πρέπει να κινηθεί άμεσα προς την κατεύθυνση αυτή.

Ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό Νίκο Παππά ποιος είναι ο εθνικός «χάρτης πορείας» για την ανάπτυξη δικτύων 5G, αν θα καταφέρει η χώρα μας να εκπληρώσει τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το δίκτυο 5G μέχρι το 2020 και υπό ποιες προϋποθέσεις, ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η κυβέρνηση ώστε να ανατραπεί η χαμηλή κατάταξη της χώρας μας στην Ευρώπη και να καταστεί έτοιμη η Ελλάδα να υιοθετήσει την τεχνολογία 5G και αν προβλέπεται να εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας των υποδομών δικτύων 5G σύμφωνα με τις απαιτήσεις και μέσα στα χρονικά όρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει το «τρένο» της τεχνολογίας 5G και να παραμείνει τεχνολογικός «παρίας» της Ευρώπης

Τα δίκτυα 5ης γενιάς (5G) αποτελούν την επόμενη γενιά σύνδεσης κινητών συσκευών στο διαδίκτυο, προσφέροντας πιο γρήγορες από ποτέ ταχύτητες αλλά και πιο αξιόπιστες συνδέσεις. Θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής τα αμέσως επόμενα χρόνια, καθω΄ς υπολογίζεται ότι  το 2025 τα έσοδα από το 5G θα ανέρχονται σε 225 δισ. ευρώ παγκοσμίως.

Αναγνωρίζοντας το τεράστιο αναταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα προσφέρει στην ευρωπαϊκή οικονομία το 5G, η Επιτροπή στο πρόγραμμά της «Ψηφιακή Ατζέντα» έχει θέσει το στόχο μέχρι το 2020 κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει εγκαταστήσει ένα δίκτυο 5G σε μία τουλάχιστον μεγάλη του πόλη.

Το 5G θα παρέχει συνδεσιμότητα σχεδόν παντού, υπερβολικά υψηλού εύρους ζώνης και χαμηλής καθυστέρησης, με ταχύτητες που θα ξεκινούν σε πρώτη φάση από τα 10 Gbps, παρέχοντας τη δυνατότητα για τη λειτουργία μεγάλου αριθμού συνδεδεμένων συσκευών. Πρακτικά, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για υπηρεσίες όπως, αυτόνομα ηλεκτροκινούμενα αυτοκίνητα (connected cars), το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), συνδεδεμένες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας (connected enterprises), ευφυή δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, έξυπνες οικίες, υπηρεσίες έξυπνης πόλης, ευφυής γεωργία, ευφυής τηλεϊατρική, δεδομενοποίηση (datafication), video υπερυψηλής ευκρίνειας, virtual and augmented reality, κ.α.

Η τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για το 5G αναφέρει ότι, σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη 138 δοκιμές δικτύων 5G σε 23 κράτη μέλη. Η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, με 3 δοκιμές, πάνω μόνο από τη Μάλτα, τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία, έναντι των πρωτοπόρων κρατών  με πρώτη την Ισπανία με 21 δοκιμές. Η Επιτροπή κατατάσσει την Ελλάδα στην 29η θέση από 34 χώρες της Ευρώπης ως προς την ετοιμότητα υιοθέτησης της τεχνολογίας 5G και τελευταία στο θέμα της σχετικής νομοθεσίας, με την Τουρκία, ενδεικτικά, να βρίσκεται στην 7η θέση.

Η ΕΕ ήδη ασχολείται και με το ζήτημα της ασφάλειας των δικτύων 5G. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαρτίου οι αρχηγοί κρατών εξέφρασαν την υποστήριξή τους σε μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την ασφάλεια των δικτύων 5G και ακολούθως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε στις 26 Μαρτίου, σύσταση σχετικά με την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης για την ασφάλεια των δικτύων 5G.

Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εκπονήσει εθνική εκτίμηση επικινδυνότητας των υποδομών δικτύου 5G ως το τέλος Ιουνίου 2019. Στη βάση αυτή θα πρέπει τα κράτη μέλη να καθορίσουν τους όρους ασφάλειας των δημόσιων δικτύων, ιδίως κατά τις διαδικασίες χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε ζώνες 5G. Οι εθνικές εκτιμήσεις θα πρέπει να διαβιβασούν στην Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας (ENISA) ως τις 15 Ιουλίου 2019.

Επειδή το δίκτυο 5G αποτελεί «μονόδρομο» για την εξασφάλιση του τεχνολογικού μέλλοντος της χώρας μας και καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη με αύξηση επενδύσεων και μείωση της ανεργίας.

Επειδή όπως καταδεικνύει μελέτη της Επιτροπής, η προσαρμογή στα δίκτυα 5G θα είναι πολύ ταχύτερη από αυτήν των προηγουμένων τεχνολογιών, η χώρα μας πρέπει να κινηθεί άμεσα προς την κατεύθυνση αυτή.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Ποιος είναι ο εθνικός «χάρτης πορείας» για την ανάπτυξη δικτύων 5G;

2. Θα καταφέρει η χώρα μας να εκπληρώσει τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το δίκτυο 5G μέχρι το 2020 και υπό ποιες προϋποθέσεις;

3.Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε ώστε να ανατραπεί η χαμηλή κατάταξη της χώρας μας στην Ευρώπη και να καταστεί έτοιμη η Ελλάδα να υιοθετήσει την τεχνολογία 5G;

4. Προβλέπεται να εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας των υποδομών δικτύων 5G σύμφωνα με τις απαιτήσεις και μέσα στα χρονικά όρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Αθήνα,  11 Απριλίου 2019

Ο ερωτών βουλευτής

Σταύρος Καλαφάτης