Ερώτηση σχετικά με αξιοποίηση πόρων από το πακέτο Γιούνκερ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1705/7.12.2015

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
2.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
3.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ETΣΕ) της ΕΕ και της επενδυτικής πρωτοβουλίας Γιούνκερ (σχέδιο Γιούνκερ 315 δισ. ευρώ)»

Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναχαίτηση της πτώσης των επενδύσεων που σημειώθηκε μετά το 2009 σε όλη την Ευρώπη, ως απόρροια της οικονομικής κρίσης, και της μείωσης της ανεργίας, με σκοπό την τόνωση του επενδυτικού κλίματος και της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών της, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαντ Κλοντ Γιούνκερ ανέλαβε την πρωτοβουλία προώθησης ενός Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, γνωστού ως σχέδιο Γιούνκερ, με απώτερο στόχο την κινητοποίηση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων ύψους 315 δις. ευρώ στην τριετία 2015-2017.
Το εν λόγω σχέδιο θα υλοποιηθεί μέσω τριών πυλώνων :
1. Ίδρυση και Λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) με σκοπό την χρηματοδοτική στήριξη επενδύσεων σε τομείς όπως η ενέργεια, η έρευνα-τεχνολογία, το περιβάλλον, οι υποδομές, κ.λ.π.
2. Δημιουργία καταλόγου επενδυτικών έργων στην ΕΕ μέσω υλοποίησης μίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας επενδυτικών έργων
3. Ενέργειες και δράσεις για τη βελτίωση του Επενδυτικού Περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ θα προέρχεται, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ – 5 δισ. ευρώ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ-16 δις. ευρώ) μέσω εγγυήσεων, από εισφορές των κρατών μελών, καθώς και από φορείς του Δημοσίου, Τράπεζες και τον Ιδιωτικό Τομέα, όπου με τις απαραίτητες μοχλεύσεις το σύνολο των πόρων που θα διατεθούν θα ανέλθει σε 315 δισ. ευρώ.

Στις 28 Μαϊου 2015, εγκρίθηκε ομόφωνα από τα κράτη –μέλη της ΕΕ ο κανονισμός λειτουργίας του Ταμείου, ενώ στις 24 Ιουνίου 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε και αυτό θετικά τον κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου δίνοντας τη δυνατότητα λειτουργίας του το Φθινόπωρο του 2015.

Παράλληλα, στις 22/7/2015 σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται η λήψη των οριστικών αποφάσεων με την ΕΤΕπ για τη λειτουργία τη λειτουργία του Ταμείου. Επίσης στην ανακοίνωση αυτή επισημαίνεται ότι:

1) Αρκετά κράτη –μέλη της ΕΕ ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να συνεισφέρουν στο Ταμείο.
2) Η ανάγκη δημιουργίας των Εθνικών Τραπεζών Προώθησης (ΕΤΠ) για την υποστήριξη του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη (Η ανακοίνωση παρέχει διευκρινίσεις και πρακτικές οδηγίες σχετικά με το πώς μπορεί να συσταθεί μια νέα ΕΤΠ και πρακτικές οδηγίες για τη λειτουργία του μηχανισμού υποστήριξης των επενδύσεων).

Μάλιστα στην κατεύθυνση αυτή, πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο συζήτησης για την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με πρωτοβουλία της Ευρωβουλευτού της ΝΔ κας Μαρίας Σπυράκη υπερψήφισε τροπολογία με την οποία καλεί τα κράτη –μέλη να ορίσουν άμεσα Εθνική Επενδυτική Τράπεζα προκειμένου να διευκολύνουν την συνεργασία των επενδυτών με την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο αξιοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Γιουνκέρ. Ήδη χώρες όπως η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν προχωρήσει στον ορισμό Εθνικών Επενδυτικών Τραπεζών, ενώ η Ελλάδα όχι.

Σημαντικό στοιχείο για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ είναι ότι δεν υπάρχει κατανομή ανά χώρα, καθώς η διαδικασία επιλογής θα είναι απολύτως ανταγωνιστική.
Η κυβέρνηση πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 σε αλλεπάλληλες ερωτήσεις της ΝΔ και άλλων κομμάτων για το συγκεκριμένο ζήτημα έχει περιορισθεί σε γενικόλογες αναφορές-απαντήσεις (Βαρουφάκης 24/3/2015, Ε. Τσακαλώτος 22/7/2015 , Γ. Σταθάκης 28/5/2015, Κ. Φωτάκης 19/5/2015) περί προετοιμασίας για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων κάνοντας λόγο για υπό κατάρτιση κατάλογο έργων και για σύσταση Διυπουργικής Ομάδας Έργου (Κ. Φωτάκης 19/5/2015) για τον καλύτερο συντονισμό του εγχειρήματος.

Επιπρόσθετα η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των ανωτέρω απαντήσεών της, ανακοίνωσε ότι (Βαρουφάκης 24/3/2015) ο κατάλογος των 174 έργων συνολικού ύψους 41,5 δις. ευρώ που είχε υποβληθεί από την κυβέρνηση της ΝΔ στο πλαίσιο του δίαυλου επενδυτικών σχεδίων της ΕΕ μέσω Ομάδας Δράσης μεταξύ ΕΕ, ΕΤΕπ και κρατών -μελών δεν ισχύει και δεν συνδέεται με το ΕΤΣΕ και το πακέτο Γιούνκερ. Για το συγκεκριμένο θέμα ο τέως Υφυπουργός Οικονομικών και νυν Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτρης Μάρδας, ανακοίνωσε την σχεδιασμό για την επανυποβολής νέου καταλόγου με έργα συνολικού ύψους 12-14 δις. ευρώ με βάση τις νέες στρατηγικές της προτεραιότητες της κυβέρνησης, χωρίς η κυβέρνηση να προβεί σε σχετική διάψευση.

Κατόπιν των ανωτέρω :

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1) Υφίσταται διυπουργική ομάδα έργου μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 για το γενικότερο συντονισμό και τα έργα που θα προκριθούν για χρηματοδότηση; Ποιες οι μέχρι σήμερα αποφάσεις της; Να κατατεθεί η σχετική απόφαση συγκρότησής της.
2) Η κυβέρνηση πότε προτίθεται να ορίσει την Εθνική Επενδυτική Τράπεζα στο πλαίσιο αξιοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Γιούνκερ σύμφωνα με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Η πολλάκις εξαγγελθείσα από την κυβέρνηση Αναπτυξιακή Τράπεζα δύναται να διαδραματίσει το συγκεκριμένο ρόλο; Με πιο ποσό η Ελλάδα θα συνεισφέρει στο ΕΤΣΕ όπως ήδη έχουν κάνει αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
3) Ποιες είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες και το ακριβές σχέδιο της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του επενδυτικού σχεδίου Γιούνκερ;
4) Ποιο είναι το ύψος των κονδυλίων που θα διεκδικήσει η κυβέρνηση από τα 315 δισ. ευρώ του επενδυτικού σχεδίου Γιούνκερ;
5) Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην κατάρτιση συγκεκριμένου καταλόγου έργων; Υφίστανται γεωγραφικά κριτήρια για την επιλογή τους; Έχει υποβάλλει το σχετικό κατάλογο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Αν όχι πότε θα τον καταθέσει;
6) Ποια συγκεκριμένα από τα έργα που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό κατάλογο που είχε υποβάλλει η κυβέρνηση της ΝΔ το Δεκέμβριο του 2014 η κυβέρνηση προτίθεται να ενσωματώσει στο νέο κατάλογο έργων;

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Ο ερωτών βουλευτής

Σταύρος Καλαφάτης