Ερώτηση σχετικά με τον κίνδυνο κλεισίματος των κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας

Ο Συντονιστής της ΟΔΕ Παραγωγής και Εμπορίου της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής κ. Σταύρος Καλαφάτης, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τον κίνδυνο να μπει λουκέτο στις κοινωνικές δομές των Δήμων, στο τέλος Ιουνίου.

Ο κ. Καλαφάτης δήλωσε: «Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Δομές Παροχής Συσσιτίων, Τράπεζες Χρόνου, Γραφεία Διαμεσολάβησης, Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, Υπνωτήρια, που αποτελούν τις δομές από τη δράση των οποίων ωφελήθηκαν περίπου 120.000 άτομα, στα οποία συγκαταλέγονται διαβιούντες στα όρια της φτώχειας συμπολίτες μας, άνεργοι, ηλικιωμένοι, μετανάστες και πρόσφυγες, βλέπουν ότι δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη πρώτη δόση για τη λειτουργία των δομών.

Οι 1.112 εργαζόμενοι σε αυτές παραμένουν απλήρωτοι εδώ και τέσσερις και πλέον μήνες. Με τη λήξη της χρηματοδότησής τους οι δομές, στις 30 Ιουνίου, κινδυνεύουν να καταστούν μη βιώσιμες, με άμεσες συνέπειες τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διακοπή της απασχόλησης εκατοντάδων νέων επιστημόνων. Η συνέχιση της λειτουργίας τους είναι επιβεβλημένη για την άμεση σε τοπικό επίπεδο καταπολέμησης της ανθρωπιστικής κρίσης ώστε οι δήμοι της χώρας να είναι σε θέση να επιτελέσουν μία από τις βασικότερες κοινωνικές λειτουργίες τους».
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2709/20.5.2015

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
2. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας συστάθηκαν και λειτουργούν από το Νοέμβριο του 2012, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της στήριξης των ευπαθών και κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και ύφεσης.

Μέχρι σήμερα έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν 256 κοινωνικές δομές σε 66 δήμους της χώρας, στις οποίες απασχολούνται περισσότεροι από 1.100 εργαζόμενοι, στην πλειοψηφία τους νέοι επιστήμονες.

Στους παραπάνω φορείς περιλαμβάνονται Κοινωνικά Παντοπωλεία Κοινωνικά Φαρμακεία, Δομές Παροχής Συσσιτίων, Τράπεζες Χρόνου, Γραφεία Διαμεσολάβησης, Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, Υπνωτήρια. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν μεταξύ άλλων 51 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 47 Εταιρικά Κοινωνικά Σχήματα και 23 φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, ωφελήθηκαν περίπου 120.000 άτομα, στα οποία συγκαταλέγονται διαβιούντες στα όρια της φτώχειας συμπολίτες μας, άνεργοι, ηλικιωμένοι, μετανάστες και πρόσφυγες.

Πρόσφατα, μετά τη λήξη της διάρκειας χρηματοδότησης των δομών, εγκρίθηκε η παράταση της χρηματοδότησής τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015 χωρίς όμως να έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη πρώτη δόση, ενώ οι 1.112 εργαζόμενοι σε αυτές παραμένουν απλήρωτοι εδώ και τέσσερις και πλέον μήνες.

Με τη λήξη της χρηματοδότησής τους οι δομές θα καταστούν μη βιώσιμες, με άμεσες συνέπειες τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διακοπή της απασχόλησης εκατοντάδων νέων επιστημόνων.

Η συνέχιση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας είναι επιβεβλημένη για την άμεση σε τοπικό επίπεδο καταπολέμησης της ανθρωπιστικής κρίσης ώστε οι δήμοι της χώρας να είναι σε θέση να επιτελέσουν μία από τις βασικότερες κοινωνικές λειτουργίες τους διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή που απειλείται από την οικονομική κρίση.
Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1. Με ποια μέτρα θα εξασφαλίσετε τη συνέχιση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας
2. Προτίθεστε να εντάξετε τις Κοινωνικές Δομές στο νέο ΕΣΠΑ ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης και λειτουργίας τους.
3. Πότε θα διατεθούν τα προβλεπόμενα κονδύλια ώστε να καταβληθούν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων σ’ αυτές.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015

Ο ερωτών βουλευτής
Σταύρος Καλαφάτης