Η κυβέρνηση ομολογεί αδυναμία ανταπόκρισης στις ευθύνες της έναντι αγροτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Θεσσαλονίκη 23 Απριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κυβέρνηση ομολογεί αδυναμία ανταπόκρισης στις ευθύνες της

έναντι αγροτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

«Η κυβέρνηση σηκώνει ψηλά τα χέρια στο θέμα της αντιμετώπισης αθέμιτων πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων σε βάρος των Ελλήνων γεωργών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δηλώνοντας δια του αρμοδίου υπουργού πως μόνο η Ε.Ε. μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Τι να θεωρήσει κανείς σοβαρότερο; Την πρωτοφανή ομολογία μιας κυβέρνησης ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ευθύνες της; Ή την πρωτοφανή άγνοια του γεγονότος, ότι οι ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες λειτουργούν συμπληρωματικά και δεν υποκαθιστούν την κυβερνητική ευθύνη για κατάρτιση επαρκούς νομοθετικού πλαισίου σε κάθε πεδίο;»

Αυτό τονίζει ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης, που με ερώτησή του στη Βουλή, προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισημαίνει την απουσία κυβερνητικής πρωτοβουλίας στο «μέτωπο» αντιμετώπισης των Αθέμιτων Πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, που μετά από μακρά διαβούλευση στα ευρωπαϊκά όργανα, κατέληξε σε πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 12 Απριλίου 2018.

Ο κ. Καλαφάτης επισημαίνει πως η μόνη επίσημη θέση του ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν πως «η θέσπιση  νομοθεσίας σε ενωσιακό επίπεδο είναι η καλύτερη και ίσως και η μοναδική μας επιλογή» ενώ «οι εθελοντικές προσπάθειες και οι προσπάθειες που γίνονται σε εθνικό επίπεδο σίγουρα είναι σημαντικές, ωστόσο έχουν αποδειχτεί ανεπαρκείς».

Ως πλέον επιβλαβείς ΑΘΕΠ, αναφέρονται στην πρόταση της Επιτροπής οι εκπρόθεσμες πληρωμές όσον αφορά ευπαθή προϊόντα, οι ακυρώσεις παραγγελιών την τελευταία στιγμή, οι μονομερείς ή αναδρομικές αλλαγές σε συμβάσεις και ο εξαναγκασμός του προμηθευτή να πληρώνει για χαλασμένα προϊόντα.

Ο κ. Καλαφάτης καλεί την ηγεσία του υπουργείου, να εξηγήσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν σε εθνικό επίπεδο και ποιες είναι οι αποτυχημένες προσπάθειες που οδήγησαν την ελληνική κυβέρνηση να θεωρεί ως μόνη λύση τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Α.Π.: 5297/20-4-2018

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ομολογούμενη αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις αθέμιτες πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

Στην ΕΕ έχει αναγνωριστεί ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, είναι ευάλωτες σε Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές (ΑΘΕΠ) που ασκούνται από εταίρους τους στην αλυσίδα, καθώς δεν διαθέτουν διαπραγματευτική ισχύ και εναλλακτικές λύσεις ώστε να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές.

Με βάση τη διαπίστωση αυτή κινήθηκαν οι αναφορές στην τροφική αλυσίδα του κ. Γιουνκέρ κατά τις ομιλίες που εκφώνησε για την κατάσταση της Ένωσης το 2015 και το 2016. Τον Ιανουάριο 2016 η Επιτροπή δημοσίευσε Έκθεση με τίτλο «Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων» Ακολούθησε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 με το ίδιο θέμα. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2016, το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση επιπτώσεων με σκοπό να προτείνει νομοθετικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ ή άλλα μη νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, πριν λίγες ημέρες, στις 12 Απριλίου, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση για την έκδοση Οδηγίας για τις ΑΘΕΠ στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, η οποία στοχεύει στις πλέον επιβλαβείς από αυτές ώστε να προσφέρει στους γεωργούς και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μεγαλύτερη ασφάλεια και μικρότερη ανάγκη να διαχειρίζονται κινδύνους επί των οποίων έχουν ελάχιστο ή μηδενικό έλεγχο.

Ως πλέον επιβλαβείς ΑΘΕΠ αναφέρονται στην πρόταση της Επιτροπής οι εκπρόθεσμες πληρωμές όσον αφορά ευπαθή προϊόντα, οι ακυρώσεις παραγγελιών την τελευταία στιγμή, οι μονομερείς ή αναδρομικές αλλαγές σε συμβάσεις και ο εξαναγκασμός του προμηθευτή να πληρώνει για χαλασμένα προϊόντα.

Περαιτέρω, η πρόταση της Επιτροπής απαιτεί τα κράτη μέλη να ορίσουν μια δημόσια αρχή ως αρμόδια για την επιβολή των νέων κανόνων, ενώ σε περίπτωση αποδεδειγμένης παράβασης, ο αρμόδιος φορέας θα επιβάλει μια αναλογική και αποτρεπτική κύρωση.

Κε Υπουργέ,

Κατά το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 16 Απριλίου όπου ο Επίτροπος Γεωργίας παρουσίασε την πρόταση οδηγίας, δηλώσατε ότι «η θέσπιση  νομοθεσίας σε ενωσιακό επίπεδο είναι η καλύτερη και ίσως και η μοναδική μας επιλογή» ενώ «οι εθελοντικές προσπάθειες και οι προσπάθειες που γίνονται σε εθνικό επίπεδο σίγουρα είναι σημαντικές, ωστόσο έχουν αποδειχτεί ανεπαρκείς». (Δελτίο Τύπου 16/4/2018).

Δεδομένου δε ότι τα προτεινόμενα από την  Επιτροπή μέτρα είναι συμπληρωματικά προς τα μέτρα που υφίστανται στα κράτη μέλη ενώ αυτά  μπορούν να λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα κατά την κρίση τους.

Ερωτάσθε:

  1. Ποια μέτρα έχετε λάβει σε εθνικό επίπεδο μέχρι σήμερα ώστε να αντιμετωπισθούν οι ΑΘΕΠ στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και ιδιαίτερα οι πλέον επιβλαβείς από αυτές, όπως αναφέρονται στην πρόταση της Επιτροπής.
  2. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι έχουν καταστεί ανεπαρκείς και έχουν αποτύχει οι εθνικές προσπάθειες αντιμετώπισης των ΑΘΕΠ. Σε ποιες εθνικές προσπάθειες αναφέρεστε και ποια τα αποτελέσματα εφαρμογής τους.
  3. Για ποιο λόγο θεωρείτε, όπως δηλώσατε, ότι μόνον η θέσπιση νομοθεσίας από την ΕΕ είναι ικανή να οδηγήσει στην εύρυθμη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη ήταν και θα είναι ελεύθερα να λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα, όπως έχουν ήδη πράξει τα περισσότερα, ενώ και οι ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει η οδηγία θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς το εθνικό δίκαιο.
  4. Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την αντιμετώπιση των ΑΘΕΠ στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων σε εθνικό επίπεδο και ποια θα είναι η αρμόδια δημόσια αρχή για την επιβολή των μέτρων και των κυρώσεων.