Η Παιδεία πρέπει να είναι η πρώτη που θα προάγει τη διαφάνεια!

Θεσσαλονίκη 20 Φεβρουαρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Παιδεία πρέπει να είναι η πρώτη που θα προάγει τη διαφάνεια! 

«Σε μια περίοδο που χιλιάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους, επιδιώκουν μετεγγραφή επειδή δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στα έξοδα σπουδών σε άλλη πόλη, το Υπουργείο Παιδείας δεν επιτρέπεται να αφήνει χώρο σε υπόνοιες για επιλεκτικές μετεγγραφές. Η Παιδεία θα πρέπει ναι είναι η πρώτη που θα προάγει τη διαφάνεια!»

Τα παραπάνω επισημαίνει ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος, με σχετική ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ζητά από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, να αποσαφηνίσει κριτήρια και προϋποθέσεις, βάσει των οποίων απορρίπτονται ή ικανοποιούνται με αποφάσεις κατ` εξαίρεση μετεγγραφής, ενστάσεις φοιτητών (μετά την απόρριψη της πρώτης αίτησης) για μετεγγραφή σε πανεπιστημιακό ίδρυμα κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Σύμφωνα με την ερώτηση, οι κατ’εξαίρεση μετεγγραφές, ανέρχονται σύμφωνα με τα στοιχεία για το φετινό ακαδημαϊκό έτος σε 2.002, έναντι 5.932 ενστάσεων επί συνόλου 14.038 αιτήσεων μετεγγραφής, από τις οποίες ικανοποιήθηκαν αρχικά οι 5.572 αιτήσεις, πραγματοποιούνται εντός πλασίου αξιολόγησης και επεξεργασίας χωρίς να είναι γνωστά τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις της επιτροπής που υπεύθυνα επιλαμβάνεται.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:3647/20-2-2018

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

ΘΕΜΑ: «Κριτήρια στις κατ’εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητριών/ φοιτητών»  

Η κατ’εξαίρεση μετεγγραφή αποτελεί ουσιαστικά μορφή επανεξέτασης των αιτήσεων μετεγγραφών που καταθέτουν φοιτήτριες/ φοιτητές και οι οποίες δεν ικανοποιούνται. Με τη μορφή της ένστασης και της αίτησης θεραπείας επανέρχονται αιτούμενοι εκ νέου μετεγγραφή στη σχολή της πόλης που επιθυμούν να φοιτήσουν.

Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, παρατηρείται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος αύξηση των αιτήσεων για μετεγγραφή και κατ’εξαίρεση μετεγγραφή, καθώς, όλο και περισσότερες οικογένειες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δαπάνες φοίτησης των παιδιών τους μακριά από την οικογενειακή εστία. Πλέον των σύμφυτων με την κρίση λόγων, προβάλλονται παγίως και λόγοι σχετικοί με ασθένεια ή έκτακτα γεγονότα, που περιορίζουν τη δυνατότητα των φοιτητριών/ φοιτητών να παρακολουθήσουν τα προγράμματα σπουδών της σχολής στην οποία έχουν κανονικά εισαχθεί.

Η μετεγγραφή ή η κατ’εξαίρεση μετεγγραφή, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση απόρριψης του πρώτου αιτήματος, λόγω του άκρως ευαίσθητου χαρακτήρα του αιτήματος και της αδήριτης ανάγκης που το επιβάλλει, πρέπει να εξετάζεται με αυστηρά και σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια, ώστε να πραγματώνεται η κοινωνική δικαιοσύνη και να προασπίζεται η ισότητα των αιτούντων φοιτητριών/ φοιτητών και των οικογενειών τους που είναι πράγματι εμπερίστατοι.

Ωστόσο, έως σήμερα, δεν έχουμε πληροφορηθεί αρμοδίως και σαφώς για τα πορίσματα της επιτροπής σε σχέση με το ζήτημα των μετεγγραφών, βάσει των οποίων θα προσδιορίζονταν και θα ετίθεντο ενεργά τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης της κατ’εξαίρεση μετεγγραφής.

Ως εκ τούτου, οι κατ’εξαίρεση μετεγγραφές, που ανέρχονται σύμφωνα με τα στοιχεία για το φετινό ακαδημαϊκό έτος σε 2.002, έναντι 5.932 ενστάσεων επί συνόλου 14.038 αιτήσεων μετεγγραφής, από τις οποίες ικανοποιήθηκαν αρχικά οι 5.572 αιτήσεις, πραγματοποιούνται εντός πλαισίου αξιολόγησης και επεξεργασίας που δεν γνωρίζουμε εκ προοιμίου τα κριτήρια και της προϋποθέσεις της επιτροπής που υπεύθυνα επιλαμβάνεται.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Ποια είναι επακριβώς τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων ικανοποιούνται από την αρμόδια επιτροπή οι ενστάσεις επί της απόρριψης των αιτήσεων μετεγγραφής των φοιτητριών/ φοιτητών;