«Οι πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν και να επιλέξουν τον πιο άξιο.»

Οι δημότες της Θεσσαλονίκης παίρνουν τις επόμενες ώρες την κατάσταση στα χέρια τους. Επιλέγουν ποιος δήμαρχος και ποιος δημοτικός συνδυασμός μπορεί να «τρέξει» την πόλη τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ζητώ από όλους τους πολίτες να μας κρίνουν και να μας αξιολογήσουν με κριτήρια ουσίας και όχι επικοινωνίας, με κριτήρια αξιοσύνης.

Απευθύνομαι ιδίως στους αναποφάσιστους, ακόμη, συμπολίτες μας και ζητώ να έρθουν να ψηφίσουν και να επιλέξουν τον πιο άξιο, τον πιο αξιόπιστο, τον πιο αποτελεσματικό για τη δουλειά του δημάρχου.

Πιστεύω ότι οι πολίτες μπορούν να κρίνουν και να επιλέξουν ποιος υποψήφιος είναι αυθεντικός και έχει τις προτάσεις που θα κάνουν την καθημερινότητά τους καλύτερη.

Ποιος μπορεί και ποιος θέλει να λύνει τα επόμενα πέντε χρόνια τα προβλήματα που έχουν.