Καλαφάτης: «Επιβεβλημένη η συνέχιση λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας»

Ο υπεύθυνος του Τομέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, αναφορικά με την καταβολή των δεδουλευμένων τεσσάρων μηνών του προσωπικού που απασχολείται στις Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, η οποία εκκρεμεί, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τους υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ο κ. Καλαφάτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η συνέχιση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας είναι επιβεβλημένη για την άμεση, σε τοπικό επίπεδο, καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης ώστε οι δήμοι της χώρας να είναι σε θέση να επιτελέσουν μία από τις βασικότερες κοινωνικές λειτουργίες τους διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή που απειλείται από την οικονομική κρίση. Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει αν έχει περατωθεί ο ανασχεδιασμός των Κοινωνικών Δομών, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό πρόγραμμα της Ε.Ε., ώστε να ενταχθεί η χρηματοδότησή τους στο νέο ΕΣΠΑ και να εξασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης και λειτουργίας τους. Είναι ανάγκη να δώσει άμεση λύση στην καταβολή των δεδουλευμένων του προσωπικού των Κοινωνικών Δομών καθώς και να εγγυηθεί την παραμονή του σε αυτές».

 Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

  1. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  2. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΘΕΜΑ: ΑΒΕΒΑΙΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας συστάθηκαν και λειτουργούν από το Νοέμβριο του 2012, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη συνεργασία ΜΚΟ, εταιρικών κοινωνικών σχημάτων και φορέων του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο της στήριξης των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης.

Μέχρι σήμερα έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν 256 κοινωνικές δομές σε 66 δήμους της χώρας, στις οποίες απασχολούνται περισσότεροι από 1.100 εργαζόμενοι, στην πλειοψηφία τους νέοι επιστήμονες, με άμεσα ωφελούμενους περίπου 120.000 άτομα στα οποία συγκαταλέγονται διαβιούντες στα όρια της φτώχειας συμπολίτες μας, άνεργοι, ηλικιωμένοι, μετανάστες και πρόσφυγες.

Πρόσφατα, μετά τη λήξη της διάρκειας χρηματοδότησης των δομών, εγκρίθηκε νέα  παράταση της χρηματοδότησής τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016, η οποία θα αντληθεί εξ ολοκλήρου όμως από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Παρά ταύτα εκκρεμεί η καταβολή των δεδουλευμένων τεσσάρων μηνών του προσωπικού που απασχολείται στις δομές, επιτείνοντας την ήδη μεγάλη εργασιακή του ανασφάλεια εφόσον η λήξη της χρηματοδότησής των κοινωνικών δομών εκτός της διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών θα επιφέρει και την αυτόνομη διακοπή της απασχόλησής του.

Η συνέχιση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας είναι επιβεβλημένη για την άμεση σε τοπικό επίπεδο καταπολέμησης της ανθρωπιστικής κρίσης ώστε οι δήμοι της χώρας να είναι σε θέση να επιτελέσουν μία από τις βασικότερες κοινωνικές λειτουργίες τους διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή που απειλείται από την οικονομική κρίση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

  1. Έχει περατωθεί ο ανασχεδιασμός των Κοινωνικών Δομών, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα της Ε.Ε ‘’Ευρωπαϊκό Ταμείο Επισιτιστικής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ)’’, για να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης και λειτουργίας τους;
  2. Προτίθεστε να δώσετε άμεση λύση στην καταβολή των δεδουλευμένων του προσωπικού των Κοινωνικών Δομών καθώς και να εγγυηθείτε την παραμονή του σε αυτές;