Κανένας στο περιθώριο

Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής το βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης κ. Σταύρο Καλαφάτη και τη συμμετοχή μελών της Πολιτικής Επιτροπής και προέδρων ΔΗΜ.ΤΟ., επισκέφθηκε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το ορφανοτροφείο θηλέων «Μέλισσα» και το «Χαρίσειο» Γηροκομείο, όπου συζήτησαν τόσο τα προβλήματα των ιδίων των ιδρυμάτων, όσο και γενικότερα θέματα κοινωνικής μέριμνας και του ρόλου της Πολιτείας.

Οι επισκέψεις εντάσσονται στην πρωτοβουλία «Κανένας στο περιθώριο», που έχει αναλάβει η Νέα Δημοκρατία, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυριάκου Μητσοτάκη. Στόχος είναι η εδραίωση μιας τακτικής συνεργασίας με τις δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα, τόσο για την υποστήριξη δράσεων ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας και φροντίδας συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη, όσο και για τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου κοινωνικής πολιτικής, που θα έχει στο επίκεντρό της την καταπολέμηση της φτώχειας, την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού και τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τον εθελοντισμό και τη στήριξη οργανώσεων που αποδεδειγμένα ασκούν κοινωνικό έργο.

Για τα θέματα αυτά, ο κ. Καλαφάτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η γνώση, η εμπειρία και οι προτάσεις που συγκεντρώνουμε από τους πρωταγωνιστές της κοινωνικής προσφοράς, θα αποτελέσουν τη βάση για την εφαρμοσμένη κοινωνική πολιτική που σχεδιάζουμε και θα ασκήσουμε ως Κυβέρνηση.

Συζητήσαμε ζητήματα που αφορούν στην καλύτερη οργάνωση μιας αντικειμενικής κατανομής πόρων από την Πολιτεία, στη θεσμική και νομοθετική διευκόλυνση της ενίσχυσης κοινωνικών δομών, αλλά και στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, που αποτελούν τροχοπέδη στην άσκηση του κοινωφελούς έργου πολλών φορέων στην Ελλάδα.

Η Νέα Δημοκρατία προτίθεται να αξιοποιήσει ουσιαστικά αυτές τις προτάσεις, θέτοντας τις κοινωνικές ανάγκες και τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες στον πυρήνα του κυβερνητικού της προγραμματισμού».