“Παραμένουμε σε πλήρη εγρήγορση για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων”
“Παραμένουμε σε πλήρη εγρήγορση για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων”.
Συνέντευξη στον #status1077 και στους Δ. Μανούση και Β. Δημαρέση.