Παράνομη υπουργική απόφαση σε βάρος πολύτεκνων και τρίτεκνων!

«Το είδαμε και αυτό μ` αυτήν την κυβέρνηση! Δια υπουργικής απόφασης να παραβιάζεται ισχύων νόμος, βάσει του οποίου δεν υπολογίζονται στο ετήσιο εισόδημα τα επιδόματα πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών ώστε να μείνουν εκτός λίστας δικαιούχων του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.»

Αυτό δήλωσε ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, παράλληλα με την κατάθεση σχετικής ερώτησης στη Βουλή προς την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

Όπως επισημαίνει σ` αυτήν, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β128/24-1-2017) που καθορίζει τα κριτήρια για το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» στον υπολογισμό του εισοδήματος περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματο εκτός απ το επίδομα αναδοχής, το επίδομα των απροστάτευτων τέκνων και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηριας.

Ως εκ τούτου, το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών υπολογίζεται ως εισόδημα, κατά παράβαση νόμων που ρητά προβλέπουν, ότι αυτά τα επιδόματα δεν προσμετρώνονται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και απαλάσσονται από τέλη, φόρους και εισφορές.

«Πρόκειται για μια απόφαση μη σύννομη, σε βάρος αυτών των οικογενειών που πραγματικά συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας και τιμωρούνται αντί να επιβραβευονται», τόνισε ο κ. Καλαφάτης.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

3585/20.2.2017

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: «Εκτός του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης οι πολύτεκνες και οι τρίτεκνες οικογένειες»

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β128/24-1-2017) που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» για το έτος 2017 καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων που προβλέπονται, η ένταξη των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Εξάλλου, η ρητή αναφορά στη ιστοσελίδα του ΚΕΑ για τη συμπερίληψη ή μη του οικογενειακού επιδόματος στον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος αυτών των οικογενειών: «Όλα τα επιδόματα πρόνοιας περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του εισοδήματος εκτός απ το επίδομα αναδοχής, το επίδομα των απροστάτευτων τέκνων και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος», δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνειών.

Ως εκ τούτου, το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών υπολογίζεται ως εισόδημα.

Ωστόσο, βάσει του ν. 4093/2012 παρ.7 του άρθρου ΙΑ2 το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων «… δεν προσμετράται στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου» ενώ όσον αφορά στο  ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, δυνάμει του ν. 4254/2014  άρθρο 7α της Υποπαραγράφου Β2, ορίζεται ότι από 1.1.2013 «…δεν προσμετράται στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος».

Άρα, η προσμέτρηση των συγκεκριμένων επιδομάτων στον υπολογισμό τους εισοδήματος και ο συνακόλουθος αποκλεισμός των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών από το πρόγραμμα του ΚΕΑ είναι μη σύννομος.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Προτίθεστε άμεσα να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης(ΦΕΚ Β128/24-1-2017) που προσδιορίζει τους όρους και θέτει τις προϋποθέσεις ένταξης των πολυτέκνων και των τριτέκνων στο εν λόγω πρόγραμμα, εξαιρώντας νόμιμα και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τα επιδόματα που λαμβάνουν από τον υπολογισμό του εισοδήματός τους;