“Προχωρούμε με τους πρωταγωνιστές της κοινωνικής προσφοράς, ουσιαστικούς συμβούλους μας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής”

Κλιμάκιο της Ν.Δ. με επικεφαλής το Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Σταύρο Καλαφάτη και τη συμμετοχή μελών της Πολιτικής Επιτροπής και προέδρων ΔΗΜ.ΤΟ. επισκέφθηκε σήμερα δομές κοινωνικής αλληλεγγύης της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το ορφανοτροφείο θηλέων «Μέλισσα» και το «Χαρίσειο» Γηροκομείο, όπου συζήτησαν τόσο τα προβλήματα των ιδίων των ιδρυμάτων, όσο και γενικότερα θέματα κοινωνικής μέριμνας και του ρόλου της Πολιτείας.

02Οι επισκέψεις εντάσσονται στην πρωτοβουλία «κανένας στο περιθώριο», που έχει αναλάβει η Ν.Δ. υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή αποσκοπεί στην εδραίωση μιας τακτικής συνεργασίας με τις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα, τόσο για την υποστήριξη δράσεων ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας και φροντίδας συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη, όσο και για τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου κοινωνικής πολιτικής, που θα έχει στο επίκεντρό της την καταπολέμηση της φτώχειας, την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού και τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τον εθελοντισμό και τη στήριξη οργανώσεων που αποδεδειγμένα ασκούν κοινωνικό έργο.

03 «Η γνώση, η εμπειρία και οι προτάσεις που συγκεντρώνουμε από τους πρωταγωνιστές της κοινωνικής προσφοράς, θα αποτελέσουν τη βάση για την εφαρμοσμένη κοινωνική πολιτική που θα σχεδιάσουμε και θα ασκήσουμε ως κυβέρνηση, όταν μας ανατεθεί αυτή η ευθύνη από τους πολίτες», δήλωσε σχετικά ο κ. Καλαφάτης. «Σήμερα ενημερωθήκαμε για πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το ορφανοτροφείο “Μέλισσα” και το Χαρίσειο Γηροκομείο. Συζητήσαμε όμως και ζητήματα που αφορούν στην καλύτερη οργάνωση μιας αντικειμενικής αλλά και ουσιαστικής κατανομής πόρων από την Πολιτεία, στη θεσμική και νομοθετική διευκόλυνση της ενίσχυσης κοινωνικών δομών με προσωπικό μέσα από υφιστάμενες δράσεις που δεν απαιτούν νέα κόστη, αλλά και στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων που αποτελούν τροχοπέδη στην άσκηση του κοινωφελούς έργου πολλών φορέων στην Ελλάδα.  Η Νέα Δημοκρατία, προτίθεται να αξιοποιήσει ουσιαστικά αυτές τις προτάσεις, θέτοντας τις κοινωνικές ανάγκες και τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες που ως επί το πλείστον πλήττονται από την οικονομική συγκυρία, στον πυρήνα του κυβερνητικού της προγραμματισμού.»

06