Στ. Καλαφάτης: «Η Κυβέρνηση διαμορφώνει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την ολιστική αντιμετώπιση του θαλάσσιου χώρου»

Στ. Καλαφάτης: «Η Κυβέρνηση διαμορφώνει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την ολιστική αντιμετώπιση του θαλάσσιου χώρου»

«Η Κυβέρνηση, όπως αποδεικνύει η σημερινή πρωτοβουλία, διαμορφώνει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την ολιστική αντιμετώπιση του θαλάσσιου χώρου, επιτρέποντας στις δημόσιες αρχές αλλά και τους δρώντες (stakeholders) να εφαρμόζουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για την χωρική οργάνωση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, που συμβάλλει σ΄ένα φιλικότερο επενδυτικό περιβάλλον, με κανόνες χωρικής οργάνωσης με όρους βιωσιμότητας, που θα εκπέμψουν το σωστό μήνυμα προς τους επενδυτές. Η οικονομική δυναμική και οι ευκαιρίες από  δραστηριότητες στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο, αποδεικνύουν ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός μπορεί να αποτελέσει “game changer” της ελληνικής αναπτυξιακής στρατηγικής», τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, σε χαιρετισμό στην Εκδήλωση Υψηλού επιπέδου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό στην Ελλάδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Και υπογράμμισε: «Στον Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε και να συμβάλλουμε στην προσπάθεια με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και μεγέθυνση των θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών όπως και την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων παράκτιων πόρων».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού:

«Η Ελλάδα έχει οριστικοποιήσει πλέον το πρώτο βήμα της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής και επεξεργάζεται το 1ο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιό της συμβάλλοντας σε μια ορθολογική και λειτουργική οργάνωση του ναυτιλιακού χώρου αλλά και στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της Χώρας.

Θυμίζω ότι η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού στο κομμάτι που μέχρι τώρα γίνεται, στη γη, ήταν η βασική στόχευση και επίτευγμα της περιόδου 2012-2014 στο τότε ΥΠΕΚΑ. Που και σήμερα συνεχίζεται, με Περιφερειακά και Ειδικά Τομεακά Χωροταξικά Πλαίσια για όλη την Ελλάδα. Και πρέπει να τονίσω τη συνέχεια που δίνει η Κυβέρνηση σε επίπεδο επιτελικού – χωροταξικού και ρυθμιστικού – πολεοδομικού σχεδιασμού του χώρου, που είναι βασική λειτουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους. Που βάζει κανόνες κοινούς για όλους.

Όλη Χώρα μας, από άκρη σε άκρη, στα επόμενα 4 με 5 χρόνια θα έχει σχέδιο με το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού “Κωνσταντίνος Δοξιάδης” για την εκπόνηση Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Που βάζει τέλος στην έννοια της εκτός σχεδίου περιοχής. Χαίρομαι διότι ένα θεσμικό εργαλείο που προβλέψαμε στην προηγούμενη θητεία μου, στο ΥΠΕΚΑ, σήμερα γίνεται πράξη από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με διασφαλισμένους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Κατ΄αντιστοιχία, ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αποσκοπεί στη διασφάλιση της αξιοποίησης του θαλάσσιου χώρου με τρόπο αποτελεσματικό και βιώσιμο.

  • Καλείται να συμβάλει στην ορθολογικότερη οργάνωση χρήσεων και των μεταξύ τους σχέσεων, ώστε να επέλθει ισορροπία μεταξύ αναπτυξιακών πιέσεων και προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Καλείται να ενσωματώσει ένα σύνολο οικονομικών δραστηριοτήτων, κρίσιμων για την ελληνική οικονομία, όπως: η εξόρυξη υδρογονανθράκων, η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας (σε μία Χώρα με ένα από τα υψηλότερα αιολικά δυναμικά στην Ευρώπη) μέσω πλωτών αιολικών πάρκων ανεμογεννητριών, οι θαλάσσιες μεταφορές, η βέλτιστη αξιοποίηση των μαρινών και του τουριστικού προϊόντος, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, η κρουαζιέρα (με τη φετινή χρονιά να καταγράφει νέο ρεκόρ αφίξεων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης) καθώς και η αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας.

Κυρίες και Κύριοι, 

Η ευθυγράμμιση της χώρας μας με την ευρωπαϊκή επιταγή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού προϋποθέτει τον εντοπισμό των προκλήσεων και των ευκαιριών τόσο για την Πολιτεία όσο και για την επιχειρηματικότητα, προκειμένου να αξιοποιηθούν προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Η Κυβέρνηση, όπως αποδεικνύει η σημερινή πρωτοβουλία, διαμορφώνει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την ολιστική αντιμετώπιση του θαλάσσιου χώρου, επιτρέποντας στις δημόσιες αρχές αλλά και τους δρώντες (stakeholders) να εφαρμόζουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Είναι μια σημαντική ευκαιρία για την χωρική οργάνωση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, που συμβάλλει σ΄ένα φιλικότερο επενδυτικό περιβάλλον, με κανόνες χωρικής οργάνωσης με όρους βιωσιμότητας, που θα εκπέμψουν το σωστό μήνυμα προς τους επενδυτές. Η οικονομική δυναμική και οι ευκαιρίες από  δραστηριότητες στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο, αποδεικνύουν ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός μπορεί να αποτελέσει “game changer” της ελληνικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

Στον Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε και να συμβάλλουμε στην προσπάθεια με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και μεγέθυνση των θαλάσσιων και παράκτιων οικονομιών όπως και την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων παράκτιων πόρων.

Καλή επιτυχία στις εργασίες σας».