Στα αζήτητα της κυβέρνησης το έργο απογραφής του δασικού πλούτου της χώρας!

«Η απροθυμία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να υλοποιήσει αναγκαία έργα που βρήκε έτοιμα από τη Ν.Δ. θα είχε κάποια λογική, αν δεν ήταν τόσο ανίκανη να καλύψει το κενό με δικής της εμπνεύσεως έργα. Δυστυχώς, όμως από αυτή την κυβέρνηση λείπει τόσο η έμπνευση, όσο και η ανωτερότητα να αξιοποιήσει την παρακαταθήκη που έχει στη διάθεσή της από προηγούμενες κυβερνήσεις για το καλό του τόπου.»

Τα παραπάνω τονίζει σε δήλωσή του ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Σταύρος Καλαφάτης,  με την ευκαιρία ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για το Σύστημα Απογραφής και Παρακολούθησης Δασών, το οποίο, ενώ ολοκληρώσαμε ως κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή από τη σημερινή κυβέρνηση, ούτε περιλαμβάνεται στα προς χρηματοδότηση έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Το έργο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2012 και εντάχθηκε τότε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)», αφού, για τον ακριβή προσδιορισμό των δασών και των δασικών εκτάσεων στη χώρα μας, το ελληνικό κράτος διαθέτει μόνο την απογραφή του 1992.

Το ΣΑΠ θα δημιουργούσε υποδομές για τη διαρκή παρακολούθηση και επιστημονική μελέτη των δασών και των δασικών εκτάσεων σε μόνιμη βάση, με δυνατότητα έρευνας και επιστημονικής τεκμηρίωσης για τον πλούτο των ελληνικών δασών μέχρι του σημείου μετρήσεων των αποθεμάτων άνθρακα και της υπόγειας βιομάζας των συγκεκριμένων οικοσυστημάτων.

«Πέρα από την καταγραφή και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, καθώς και για εφαρμογή πολιτικών συνεισφοράς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το εν λόγω έργο μπορεί να αξιοποιηθεί ως μοχλός ανάπτυξης σε πλήθος τομέων» επισημαίνει ο κ. Καλαφάτης. «Το υπουργείο θα πρέπει να εξηγήσει γιατί ένα έργο που θα έπρεπε να βρίσκεται στις προτεραιότητες, μένει στα αζήτητα.»

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ Α.Π.1975/13-12-2016

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ:’’Σύστημα Απογραφής και Παρακολούθησης Δασών (ΣΑΠ)’’

Οι εκτάσεις δασικής μορφής καλύπτουν άνω του 65% της ελληνικής επικράτειας. Η μοναδική καταγραφή που διαθέτει το ελληνικο κράτος για τον ακριβή προσδιορισμό των δασών και των δασικών εκτάσεων στη χώρα μας, είναι η απογραφή του 1992.

Έκτοτε τα δεδομένα έχουν μεταβληθεί σε μεγάλο βαθμό ώστε η επικαιροποίησή τους είναι επιβεβλημένη.

Η απουσία ακριβής απογραφής των δασικών εκτάσεων καθίσταται τροχοπέδη για τη γενικότερη ανάπτυξη της χώρας και ιδίως της υπαίθρου, δυσχεραίνει την ανταπόκριση της Ελλάδας στις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με τη συνομολόγηση συμφωνιών για την προστασία του περιβάλλοντος και αποτρέπει την εφαρμοφή οιασδήποτε δασικής πολιτικής.

Με το έργο «Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και των δασικών εκτάσεων, για την κάλυψη υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής (ΣΑΠ)» που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2012 και εντάχθηκε τότε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)», επιχειρήθηκε από μέρους μας, ολοκληρωμένα και με ακριβή σχεδιασμό, η επίλυση αυτού του προβλήματος.

Το έργο ΣΑΠ θα δημιουργούσε υποδομές για τη διαρκή παρακολούθηση και επιστημονική μελέτη των δασών και των δασικών εκτάσεων σε μόνιμη βάση, με μελλοντική του δυνατότητα να διεξάγει έρευνες με επιστημονική τεκμηρίωση για τον πλούτο των ελληνικών δασών όχι μόνοδιάστατο αλλά ευρύτερο, όπως η μέτρηση των αποθεμάτων άνθρακα και η υπόγεια βιομάζα των συγκεκριμένων οικοσυστημάτων.

Δηλαδή, πέρα από την καταγραφή και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τα δάση και τα δασικές εκτάσεις, όπως όγκος τους, η δομή τους, η έκταση τους ανά τύπο και είδος κλπ, το εν λόγω έργο μπορεί να αξιοποιηθεί ως μοχλός ανάπτυξης σε πλήθος τομέων.

Εξάλλου, μια εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και των απορροφήσεων, όπως και άλλων αερίων επιβλαβών για τα δάση, μόνον με τέτοια επιστημονικά εργαλεία μπορεί να υλοποιηθεί.

Δυστυχώς, το συγκεκριμένο έργο, καίτοι θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα στον συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, διότι η μέγιστη υποχρέωση που έχει είναι ο δραστικός περιορισμός των σοβαρών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ως χρέος και έναντι των μελλοντικών γενεών, έχει παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες.

Το αρμόδιο υπουργείο έχει ματαιώσει την εφαρμογή του, κατ’ουσίαν θυσίασε τον κόπο αλλά και το κόστος της μελέτης που προηγήθηκε για την ολοκλήρωσή του και αναβάλει χωρίς λόγο την υλοποίηση ενός έργου πνοής για τη διάσωση του δασικού πλούτου της χώρας και την ασφαλή αξιοποίησή του τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για αναπτυξιακούς σπουδαίους λόγους.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  1. Προτίθεστε να προβείτε στις άμεσες και αναγκαίες ενέργειες επανεκκίνησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας υλοποίησης του έργου ΣΑΠ;
  1. Γιατί από τον σχεδιασμό σας, για το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, απουσιάζει εντελώς η αντιμετώπιση του πολυδιάστατου προβλήματος της απουσίας απογραφής και εκτίμησης του δασικού πλούτου της χώρας, τη στιγμή που παραλάβατε έτοιμο το έργο ΣΑΠ για την επιστημονική και όχι μόνον αξιοποίηση αυτού;