Να συνδέσουμε έμπρακτα την ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος!

Να συνδέσουμε έμπρακτα την ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος!

«Το έρημο δάσος, είναι εκτεθειμένο δάσος. Γι` αυτό πρέπει να εκλείψουν οι όροι που το απομονώνουν -όπως και κάθε προστατευόμενη περιοχή- από την κοινωνική ζωή, αλλά και να αλλάξουν οι νοοτροπίες που αποσυνδέουν τη φύση και το δάσος από την…