50 χιλιάδες οικογένειες περιμένουν ακόμη την αποκατάσταση της άδικης μείωσης των επιδομάτων τριτέκνων και πολυτέκνων

Νέα ερώτηση, στη Βουλή, προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατέθεσε, σήμερα, ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης και αναπληρωτής τομεάρχης Εξωτερικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Καλαφάτης, σχετικά με τις μειώσεις οικογενειακού επιδόματος των τριτέκνων και των πολυτέκνων.

Αναφέρει ότι η κυβέρνηση έχει παραπέμψει στις «ελληνικές καλένδες» την αποκατάσταση των κατάφωρων κοινωνικών αδικιών που προκάλεσε στην αρχή του χρόνου με την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. «Η μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων στις μισές από αυτές, δηλαδή, στις 50.000 οικογένειες από τις υφιστάμενες 100.000, λόγω δραστικών περικοπών στο οικογενειακό επίδομα που αγγίζει το 1/4  έως και το 1/3 του ποσού που ελάμβαναν, οδηγεί στην απόγνωση και την πτωχοποίηση πολλές από αυτές».

Αναδεικνύει την ασυνέπεια της κυβέρνησης η οποία υποσχέθηκε πως εντός του 2018 θα προβεί στον αναγκαίο ανασχεδιασμό της απονομής των επιδομάτων και διόρθωσης των άδικων εισοδηματικών κριτηρίων που εισήγε, αναγορεύοντας τις μισές από τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ως «προνομιούχες» που δεν έχουν ανάγκη κρατικής αρωγής και συμπαράστασης. «Αντ’αυτού, οι οικογένειες αυτές, ήδη μετρούν την πάροδο σχεδόν ένος χρόνου χωρίς την επιβεβλημένη οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται», σημειώνει.

Τονίζει ότι μετά την κατάργηση του πολυτεκνικού τιμολογίου της ΔΕΗ, τον αποκλεισμό σημαντικού αριθμού πολυτέκνων από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και το κοινωνικό μέρισμα, η κυβέρνηση με τις μειώσεις που προκάλεσε στο οικογενειακό επίδομα των τριτέκνων και των πολυτέκνων, συνεχίζει μια κοινωνικά άδικη αλλά και εθνικά επιζήμια πολιτική. «Η δημογραφική συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσμού επιτάσσει και επιβάλλει την οικονομική ενίσχυση και των μονογονεϊκών οικογενειών και των πολυτέκνων και κάθε άλλης προσπάθειας που κάνουν οι νέοι άνθρωποι που επιλέγουν να ζήσουν στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν οικογένεια, παρά τις αντίξοες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν».

Ο κ. Καλαφάτης ερωτά τους αρμόδιους υπουργούς συγκεκριμένα αν προτίθενται να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να αποκατασταθούν οι μιεώσεις στο οικογενειακό επίδομα αυτών των οικογενειών, ποια μέτρα σχεδιάζουν να λάβουν για την περαιτέρω ενίσχυση και στήριξη των τρίτεκνων και των πολύτεκνων οικογενειών; Αλλά και αν υφίσταται ολοκληρωμένος σχεδιασμός όσον αφορά τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων Υπουργείων για τη δραστική αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

  1. Οικονομικών
  2. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

ΘΕΜΑ:«Μειώσεις οικογενειακού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων»

Στις «ελληνικές καλένδες» έχει παραπέμψει η κυβέρνηση την αποκατάσταση των κατάφωρων κοινωνικών αδικιών που προκάλεσε στην αρχή του χρόνου με την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Η μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων στις μισές από αυτές, δηλαδή, στις 50.000 οικογένειες από τις υφιστάμενες 100.000, λόγω δραστικών περικοπών στο οικογενειακό επίδομα που αγγίζει το 1/4  έως και το 1/3 του ποσού που ελάμβαναν, οδηγεί στην απόγνωση και την πτωχοποίηση πολλές από αυτές.

Η κυβέρνηση υποσχέθηκε πως εντός του 2018 θα προβεί στον αναγκαίο ανασχεδιασμό της απονομής των επιδομάτων και διόρθωσης των άδικων εισοδηματικών κριτηρίων που εισήγε, αναγορεύοντας τις μισές από τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ως «προνομιούχες» που δεν έχουν ανάγκη κρατικής αρωγής και συμπαράστασης. Αντ’αυτού, οι οικογένειες αυτές, ήδη μετρούν την πάροδο σχεδόν ένος χρόνου χωρίς την επιβεβλημένη οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται.

Μετά την κατάργηση του πολυτεκνικού τιμολογίου της ΔΕΗ, τον αποκλεισμό σημαντικού αριθμού πολυτέκνων από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και το κοινωνικό μέρισμα, η κυβέρνηση με τις μειώσεις που προκάλεσε στο οικογενειακό επίδομα των τριτέκνων και των πολυτέκνων, συνεχίζει μια κοινωνικά άδικη αλλά και εθνικά επιζήμια πολιτική. Η δημογραφική συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσμού επιτάσσει και επιβάλλει την οικονομική ενίσχυση και των μονογονεϊκών οικογενειών και των πολυτέκνων και κάθε άλλης προσπάθειας που κάνουν οι νέοι άνθρωποι που επιλέγουν να ζήσουν στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν οικογένεια, παρά τις αντίξοες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν.

 

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

  1. Προτίθεστε να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να αποκατασταθούν οι μιεώσεις στο οικογενειακό επίδομα αυτών των οικογενειών;
  2. Ποια μέτρα σχεδιάζετε να λάβετε για την περαιτέρω ενίσχυση και στήριξη των τρίτεκνων και των πολύτεκνων οικογενειών;
  3. Υφίσταται ολοκληρωμένος σχεδιασμός όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Υπουργείου σας για τη δραστική αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας;

 

Αθήνα, 21/09/2018

Σταύρος Καλαφάτης

Βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης