Αδιαφορία της κυβέρνησης απέναντι στην παρατεταμένη δυσλειτουργία του πληροφοριακού συστήματος των τελωνείων

Την αδιαφορία της κυβέρνησης απέναντι στην παρατεταμένη δυσλειτουργία του πληροφοριακού συστήματος των τελωνείων καταγγέλλει ο Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται, για απόλυτη κατάρρευση του πληροφοριακού συστήματος ICIS-NET των τελωνείων κάνει λόγο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Σύλλογος Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης. Ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι από τον Ιανουάριο και σχεδόν καθημερινά, το σύστημα μέσω του οποίου διεκπεραιώνονται οι διασαφήσεις, δηλαδή τα παραστατικά για τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, διακόπτει τη λειτουργία του με αποτέλεσμα η διεκπεραίωση και διαμετακόμιση των φορτίων να είναι αδύνατη. Εξ αυτού του λόγου καταγράφονται πολλές «νεκρές» ώρες στη λειτουργία των τελωνείων, ενώ και όταν το σύστημα λειτουργεί, δημιουργείται συμφόρηση, που συνεπάγεται καθυστερήσεις και συνακόλουθη υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση για τους χρήστες της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ερώτηση, η συνεχιζόμενη επί μακρόν δυσλειτουργία του πληροφοριακού συστήματος των τελωνείων επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των εισαγωγών και εξαγωγών ενώ δυσχεραίνει και επιβαρύνει οικονομικά τους επαγγελματίες του κλάδου. Ο κ. Καλαφάτης ερωτά τον αρμόδιο Υπουργού Οικονομικών πού οφείλεται η παρατεταμένη δυσλειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ICIS-NET των τελωνείων και ποια μέτρα θα ληφθούν για την άμεση αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 6151/4.3.2019

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Αδιαφορία της κυβέρνησης απέναντι στην παρατεταμένη δυσλειτουργία του πληροφοριακού συστήματος των τελωνείων

Για απόλυτη κατάρρευση του πληροφοριακού συστήματος ICIS-NET των τελωνείων κάνει λόγο το δελτίο τύπου που εξέδοσε στις 26 Φεβρουαρίου ο Σύλλογος Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης.

Ο Σύλλογος καταγγέλει ότι από τον Ιανουάριο και σχεδόν καθημερινά, το σύστημα μέσω του οποίου διεκπεραιώνονται οι διασαφήσεις, δηλαδή τα παραστατικά για τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, διακόπτει τη λειτουργία του με αποτέλεσμα η διεκπεραίωση και διαμετακόμιση των φορτίων να είναι αδύνατη.

Εξ αυτού του λόγου καταγράφονται πολλές «νεκρές» ώρες στη λειτουργία των τελωνείων, ενώ και όταν το σύστημα λειτουργεί, δημιουργείται συμφόρηση, που συνεπάγεται καθυστερήσεις και συνακόλουθη υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση για τους χρήστες της υπηρεσίας.

Επειδή η συνεχιζόμενη επί μακρόν δυσλειτουργία του πληροφοριακού συστήματος των τελωνείων επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των εισαγωγών και εξαγωγών ενώ δυσχεραίνει και επιβαρύνει οικονομικά τους επαγγελματίες του κλάδου

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Πού οφείλεται η παρατεταμένη δυσλειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ICIS-NET των τελωνείων και ποια μέτρα θα ληφθούν για την άμεση αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του.

 

 

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2019

Ο ερωτών βουλευτής

 

Σταύρος Καλαφάτης