Αναγκαία η προετοιμασία και λήψη μέτρων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6044/17-5-2018

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

  1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  3. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  5. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Αναγκαία η προετοιμασία και λήψη μέτρων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί ήδη μία από τις στρατηγικές τεχνολογίες του 21ου αιώνα και τείνει σταδιακά να καταλάβει μεγάλο μέρος της καθημερινής μας ζωής. Τα έξυπνα συστήματα, πέρα από τη διευκόλυνση της καθημερινότητας (π.χ. εικονικός προσωπικός βοηθός για την οργάνωση της ημέρας), αναδεικνύονται αναγκαία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η πρόβλεψη των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η μετανάστευση.

Όπως ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρώπη στοχεύει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στον τομέα αυτό, με βάση το αίτημα των Ευρωπαίων ηγετών για μία ευρωπαϊκή προσέγγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη.

Στις 10 Απριλίου, στα πλαίσια της Ψηφιακής Ημέρας 2018, 24 κράτη μέλη και η Νορβηγία υπέγραψαν Δήλωση Συνεργασίας στον τομέα της ΤΝ, με την Ελλάδα απούσα.

Σε συνέχεια της δήλωσης αυτής, στις 25 Απριλίου η Επιτροπή παρουσίασε σειρά μέτρων με στόχο η ΕΕ να αυξήσει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις κατά 20 δισ. Ευρώ για την περίοδο 2018-2020.

Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή αυξάνει τη χρηματοδοτική της στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, κινητοποιεί Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για επενδύσεις στην ΤΝ, ενώ προετοιμάζει νομοθεσία για το άνοιγμα περισσοτέρων δεδομένων για επαναχρησιμοποίηση καθώς και μέτρα που θα καθιστούν ευκολότερη την ανταλλαγή δεδομένων.

Συγχρόνως η ΕΕ προετοιμάζεται για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών που συνεπάγεται η χρήση της ΤΝ, με έμφαση στον κίνδυνο απώλειας μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας, όσο η ΤΝ εισάγεται στις παραγωγικές διαδικασίες και στην παροχή υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας ωστόσο και τη συνακόλουθη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και το μετασχηματισμό άλλων.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα ο μέσος εργαζόμενος έχει πιθανότητα 57% να δει τη θέση εργασίας του να επηρεάζεται από την αυτοματοποίηση και την ΤΝ σε μικρό η μεγάλο βαθμό, ενώ σχεδόν το ¼ όλων των θέσεων απασχόλησης (23%) ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου, έχοντας πιθανότητα να αυτοματοποιηθούν σε βαθμό άνω του 70%, ποσοστά.

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τα οικεία συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα στηρίξει τις μετακινήσεις στην αγορά εργασίας βασιζόμενη στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα δημιουργήσει ειδικά προγράμματα κατάρτισης με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα στηρίξει τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ικανότητες στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (ΕΤΜΜ).

Στόχος της Επιτροπής είναι ως το τέλος του 2018 να εκπονηθεί, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη ένα συντονισμένο σχέδιο για την ΤΝ και συγχρόνως δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές  για την ανάπτυξη της ΤΝ βασισμένες στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Επειδή η ΤΝ αποτελεί μία νέα μετασχηματιστική τεχνολογία που θα επιφέρει κοινωνικοποικονομικές αλλαγές, ενώ συγχρόνως εγείρει νομικά και δεοντολογικά ζητήματα.

Επειδή η προώθηση των νέων τεχνολογιών και  η στήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελούν πλέον προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής πολιτικής και η ΕΕ έχει ήδη δρομολογήσει την ενίσχυση της χρηματοδοτικής της στήριξης και ενθαρρύνει την αποδοχή τους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Επειδή παρά τις τρέχουσες ευρωπαϊκές εξελίξεις η Ελλάδα ήταν απούσα από την Ψηφιακή Ημέρα 2018 και δεν συνυπέγραψε τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη σε σημαντικούς τομείς, μεταξύ των οποίων και η ΤΝ.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

  1. Ποια θα είναι η στάση της Ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στις στην ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τόνωση των επενδύσεων και τον καθορισμό δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών για την Τεχνητή Νοημοσύνη;
  2. Ποιο σχέδιο ή ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την εναρμόνηση της χώρας μας με την ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ΤΝ;
  3. Θα συμμετέχει η χώρα μας στο μέλλον στην ομάδα των συνεργαζόμενων κρατών μελών για την ΤΝ;