«Ανύπαρκτη» η Ελλάδα στις μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα σχολεία

«Ανύπαρκτη» φαίνεται η Ελλάδα στις μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα σχολεία καταγγέλλει με ερώτησή του στη Βουλή προς τους αρμόδιους Υπουργούς ο Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται, στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο της ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, που δημοσιοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου, η Ελλάδα παρουσιάζει απογοητευτικά αποτελέσματα. Από τα 7.850 σχολεία που κλήθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα μόνο 19 της πρωτοβάθμιας και 37 της δευτεροβάθμιας ολοκλήρωσαν συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς, 189 ολοκλήρωσαν συνεντεύξεις με μαθητές, 146 με διευθυντές σχολείων, και 37 με γονείς. Αντίστοιχα, από τις 10 παραμέτρους που περιλαμβάνει η Έκθεση η χώρα μας παρείχε επαρκή στοιχεία μόνο για τις 3.

Σημειώνεται ότι ως προς το μερίδιο ψηφιακά εξοπλισμένων και συνδεδεμένων σχολείων, η Ελλάδα ξεκινά από 2% στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης και φθάνει έως 21%, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος αντίστοιχα ξεκινά από 35% και φθάνει στο 72%. Ως προς τη σύνδεση υψηλής ταχύτητας άνω των 100 Mbps τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 4% και 11%, ενώ ο ευρωπαϊκός μ.ο. είναι από 11% έως 18%. Ως προς το ποσοστό σχολείων που διαθέτουν ψηφιακή πολιτική και υποστήριξη, η Ελλάδα έχει  χαμηλότερα ποσοστά σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίστοιχα, η χώρα μας συνεχίζει να κατέχει την προτελευταία θέση στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI 2018) γεγονός που καταδεικνύει ότι το χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που προσφέρει το εκπαιδευτικό μας σύστημα και αυτών που απαιτεί  η αγορά εργασίας.

Ο κ. Καλαφάτης αναφέρεται επίσης στο Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση» της Κομισιόν που περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που θα εφαρμόσει ως το τέλος του 2020, όπως τη στήριξη της ψηφιακής ικανότητας των σχολείων με ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας, ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τα σχολεία σχετικά με την χρήση της τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση (SELFIE) ως το τέλος του 2019, προγράμματα για την κατάρτιση των εκπαιδευτών (eTwinning network, School Education Gateway), μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη διαδικτυακή ασφάλεια και τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, την εισαγωγή μαθημάτων προγραμματισμού σε όλα τα σχολεία, ενώ από το 2020 θα προωθήσει την εβδομάδα προγραμματισμού (Code Week), με στόχο να συμμετάσχουν σ’ αυτήν το 50% των ευρωπαϊκών σχολείων και ρωτά τους Υπουργούς αν υπάρχει αντίστοιχος εθνικός σχεδιασμός και αν έχει βρεθεί χρηματοδότηση για αυτές τις δράσεις. Επίσης, ο κ. Καλαφάτης ερωτά τους Υπουργούς πώς αιτιολογείται αυτή η περιορισμένη συμμετοχή της Ελλάδας στην Έκθεση της Επιτροπής.