Απαιτείται άμεση συντήρηση σχολείων και δημόσιων κτιρίων

Ζήτημα «απομάκρυνσης πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, συντήρησης και αποκατάστασης φθορών, ιδίως για δημόσια κτίρια ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως τα σχολεία και τα νοσοκομεία», θέτει – με ερώτησή του προς τους υπουργούς Υποδομών και Παιδείας- ο Σταύρος Καλαφάτης βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ..

 

Διατυπώνει ανησυχία μετά τον τραυματισμό μαθητών εξαιτίας αποκόλλησης ανεμιστήρα από την οροφή σχολικής αίθουσας του 5ου δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης και υπογραμμίζει ότι «το περιστατικό αυτό ανέδειξε δυστυχώς με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο τα προβλήματα συντήρησης και ελλιπούς ελέγχου των σχολικών κτιρίων». Επισημαίνει, ταυτόχρονα, ότι εγείρονται πολλά ζητήματα «σε σχέση με την παλαιότητα, την καταλληλότητα, τη συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών, τον έγκαιρο τεχνικό έλεγχο και εν τέλει την ασφαλή χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που διαθέτουν».

 

Ο κ. Καλαφάτης υπογραμμίζει ότι «απαιτείται άμεση κινητοποίηση κάθε αρμόδιας αρχής για να μη συμβούν ξανά τέτοια περιστατικά» και επαναφέρει την πρόταση που ανέπτυξε το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, για τη «θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου ελέγχου των εγκαταστάσεων αυτών».

Καταλήγοντας, ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς εάν προτίθενται να προβούν «στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ιδίως για δημόσια κτίρια ευαίσθητου χαρακτήρα όπως τα σχολεία, τα νοσοκομεία κλπ, απομάκρυνσης πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, συντήρησης και αποκατάστασης φθορών». Εάν έχουν αναπτύξει «πρωτοβουλίες προκειμένου να δημιουργηθεί ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο εντατικού ελέγχου της ασφάλειας, της καταλληλότητας και της απόδοσης αυτών των κτιριακών εγκαταστάσεων». Και σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί για «τον έλεγχο των πεπαλαιωμένων και λοιπών σχολικών κτιρίων και τη συντήρησή τους».\

 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2046-2/10/18

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

 

  1. Παιδείας, Έρευνας και Θρησμευμάτων
  2. Υποδομών και Μεταφορών

 

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα συντήρησης και ελλιπούς ελέγχου σχολικών κτιρίων και δημόσιων κτιριακών εγκαταστάσεων»

 

Το ανησυχητικό συμβάν του τραυματισμού μαθητών εξαιτίας αποκόλλησης ανεμιστήρα από την οροφή σχολικής αίθουσας του 5ου δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης, ανέδειξε δυστυχώς με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο τα προβλήματα συντήρησης και ελλιπούς ελέγχου των σχολικών κτιρίων.

 

Το περιστατικό αυτό βεβαίως εγείρει ζητήματα πολλαπλά σε σχέση με την παλαιότητα, την καταλληλότητα, τη συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών, τον  πλήρη και έγκαιρο τεχνικό έλεγχο και εν τέλει τη συνολική ασφάλή χρήση όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που διαθέτουν.

 

Όπως ορθά επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, είναι επιβεβλημένη η θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου ελέγχου των εγκαταστάσεων αυτών και των τεχνικών έργων. Η καθημερινή πρόσβαση και χρήση τους από χιλιάδες πολίτες και παιδιά όσον αφορά τις σχολικές αίθουσες, απαιτεί άμεση κινητοποίηση κάθε αρμόδιας αρχής για να μη συμβούν ξανά τέτοια περιστατικά.

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω

 

Ερωτάται οι αρμόδιοι Υπουργοί

 

1.Προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ιδίως για δημόσια κτίρια ευαίσθητου χαρακτήρα όπως τα σχολεία, τα νοσοκομεία κλπ, απομάκρυνσης πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, συντήρησης και αποκατάστασης φθορών και δομικής βελτίωσής τους εν γένει;

 

2.Ποιες πρωτοβουλίες έχετε λάβει προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και κανονιστικό πλαίσιο εντατικού ελέγχου της ασφάλειας, της καταλληλότητας και της απόδοσης αυτών των κτιριακών εγκαταστάσεων όπως και κάθε άλλης δημόσιας δομής;

 

3.Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για τον έλεγχο των πεπαλαιωμένων και λοιπών σχολικών κτιρίων και τη συντήρησή τους;

 

 

 

 

                                                                                            Αθήνα, 02/10/2018

 

 

 

                                                                                            Σταύρος Καλαφάτης

 

                                                                                        Βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης