Χαμηλή απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Χαμηλή απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat στις 16/10/2017, πάνω από 1 στους 3 κατοίκους στην Ελλάδα ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι ένας στους τέσσερις στην ΕΕ.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 2016 βρίσκονταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού το 35,6% του πληθυσμού (3,8 εκατ. άνθρωποι), με μόλις δύο χώρες σε χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα. (Βουλγαρία, Ρουμανία).

Σύμφωνα με τη Eurostat, ένας άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού όταν αντιμετωπίζει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προβληματικές καταστάσεις: Είτε θεωρείται φτωχός (δηλαδή έχει εισοδήματα μικρότερα του 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος), είτε ζει σε κατάσταση ένδειας (δηλαδή στερείται βασικά καταναλωτικά αγαθά, ή αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε στοιχειώδεις οικονομικές υποχρεώσεις), είτε ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας (δηλαδή σε οικογένεια που κανένα μέλος της δεν έχει «κανονική δουλειά»).

Ειδικότερα ως προς τις 3 κατηγορίες, σε συνθήκες φτώχειας βρίσκεται το 21,2% του πληθυσμού, σε συνθήκες ένδειας το 22,4%, ενώ ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας το 17,2% του πληθυσμού. Τα αντίστοιχα μέσα ποσοστά στην ΕΕ είναι 17,3%, 7,5% και 10,4%.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βασική διάσταση του ευρύτερου ζητήματος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί η επισιτιστική ανασφάλεια.

Η έρευνα του ΙΟΒΕ που δημοσιεύθηκε στις 27/10/2017, καταδεικνύει ότι το 2015,  1,4 εκατομμύρια Έλληνες, δηλαδή το 12,9% του πληθυσμού αντιμετώπιζε επισιτιστική ανασφάλεια ή επισιτιστική ένδεια δηλ. δεν είχε ασφαλή πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων  για τη φυσιολογική τους ανάπτυξη και για μια υγιή και δραστήρια ζωή.

Το σημαντικότερο εργαλείο για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ένδειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ – Fund for

European Aid to the Most Deprived, FEAD).

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ).

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15η Δεκεμβρίου 2014 και περιλαμβάνει τόσο τη διανομή τροφίμων, όσο και βασική υλική συνδρομή με αγαθά καθημερινής ανάγκης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε €331 εκατ. (€281 εκατ. από το ΤΕΒΑ και €50 εκατ. εθνική συμμετοχή).

Σε ετήσια βάση, το ύψος των δημόσιων δαπανών του προγράμματος ανέρχονται σταδιακά από €44,5 εκατ. το 2014 στο €50,1 εκατ. το 2020. Από το συνολικό ποσό, το 83,5% (€276 εκατ.) προορίζεται για επισιτιστική συνδρομή, το 13,6% για βασική υλική συνδρομή και τα υπόλοιπα 2,9% για τεχνική βοήθεια.

Παρά τα δραματικά ποσοστά του ελληνικού πληθυσμού που αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια ή ένδεια, η αξιοποίηση των πόρων από το ΤΕΒΑ, παρουσιάζει μηδενικό αποτέλεσμα για το 2015, καθώς είχε εγκριθεί μόλις το 0,8% των δαπανών του προγράμματος (19η θέση μεταξύ 21 χωρών) και καταβλήθηκε σε δικαιούχους που υλοποιούν δράσεις μόλις το 0,7% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ η επισιτιστική συνδρομή δεν είχε φθάσει στους τελικούς αποδέκτες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός

  1. Ποιο είναι σήμερα το ποσοστό απορρόφησης των πόρων του ΤΕΒΑ και ειδικότερα ποιο το ποσοστό εγκεκριμένων δαπανών και σε ποιο ποσοστό ανέρχονται οι καταβληθείσες δαπάνες. Σε ποια ποσά αντιστοιχούν τα ποσοστά αυτά και ποια η εθνική συμμετοχή.
  2. Σε ποιο ποσό ανέρχεται η επισιτιστική συνδρομή καθώς και η ΒΥΣ που διανεμήθηκε σε τελικούς αποδέκτες.
  3. Πόσες και ποιες κοινωνικές συμπράξεις διένειμαν τρόφιμα και ΒΥΣ στους ωφελούμενούς τους.
  4. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και απορρόφησης των πόρων του ΤΕΒΑ.