Ερώτηση Καλαφάτη για το ενδεχόμενο αυξήσεων στα τιμολόγια Φυσικού Αερίου

Τον κίνδυνο αυξήσεων στα τιμολόγια του Φυσικού Αερίου, υπογραμμίζει σε ερώτησή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την οποία κατέθεσε σήμερα Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015, στη Βουλή, ο συντονιστής της ΟΔΕ Παραγωγής και Εμπορίου, βουλευτής Θεσσαλονίκης, Σταύρος Καλαφάτης.

Ο κ. Καλαφάτης, δήλωσε: «Δημοσιεύονται ήδη, οι πληροφορίες ότι, η υποβολή εισήγησης στη ΡΑΕ από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου(ΔΕΣΦΑ) για τον καθορισμό των νέων χρεώσεων θα συνοδεύεται από αίτημα για αύξηση των τελών χρήσης του Συστήματος με βάση τη μεθοδολογία υπολογισμού του ρυθμιζόμενου απαιτούμενου εσόδου χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς φυσικού αερίου, όπως προβλέπει ο Κανονισμός Τιμολόγησης της Αρχής. Αυτό προκύπτει από το γεγονός της σημαντικής μείωσης της κατανάλωσης σε ποσοστό άνω του 25%, που περαιτέρω σημαίνει ότι, για να καλύψει ο ΔΕΣΦΑ τις νέες επενδύσεις, θα πρέπει τα έσοδά του να αυξηθούν με βάση τον κανονισμό τιμολόγησης, ενώ η αύξηση αυτή θα επιμερίζεται σε σημαντικά μειωμένη κατανάλωση.»
Επεσήμανε δε ότι, ενδεχόμενη αναπροσαρμογή προς τα πάνω των τελών χρέωσης χρήσης του Συστήματος θα επιφέρει νέα επιβάρυνση στις τιμές φυσικού αερίου για τους οικιακούς καταναλωτές και για τη βιομηχανία.

Ο αρμόδιος υπουργός πρέπει να διευκρινίσει αν τα παραπάνω αληθεύουν, καθώς επίσης, να απαντήσει στο ερώτημα ποιες είναι οι “επενδύσεις” στις οποίες σκοπεύει να προχωρήσει ο Διαχειριστής, οι οποίες οδηγούν σε μετακύλιση του κόστους στον καταναλωτή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 931/9.11.2015
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέμα: Ορατός ο κίνδυνος αυξήσεων στα τιμολόγια φυσικού αερίου

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένες στον τύπο πληροφορίες, ο ΔΕΣΦΑ πρόκειται άμεσα να υποβάλει προς τη ΡΑΕ την εισήγησή του προκειμένου η Ανεξάρτητη Αρχή να εγκρίνει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τα νέα ρυθμιζόμενα τιμολόγια των τελών χρέωσης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Κατά τις πληροφορίες, η αιτούμενη αύξηση που προκύπτει από τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ είναι κατ’ ελάχιστον 30% σε σχέση με τα σημερινά τιμολόγια.

Η πιθανολογούμενη αύξηση των τελών χρέωσης χρήσης του Συστήματος οφείλεται στη δραματική αλλαγή δεδομένων σε σχέση με το 2012, οπότε και καθορίστηκαν οι ισχύουσες σήμερα τιμές.

Τα σχετικά στοιχεία αναφέρονται αρχικά στη δυσμενή χρηματοοικονομική συγκυρία, που οδήγησε στην αύξηση του κόστους για το Διαχειριστή του Συστήματος, και στη συνέχεια, στη σημαντική μείωση σε ποσοστό άνω του 25% στην κατανάλωση φυσικού αερίου, (από 4,219 δις κ.μ. το 2012 σε 2,78 δις κ.μ. το 2014), γεγονός που σημαίνει ότι τα κόστη του Συστήματος θα πρέπει να καλυφθούν από σημαντικά μικρότερες ποσότητες αερίου.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι για να καλύψει ο ΔΕΣΦΑ τις νέες επενδύσεις θα πρέπει τα έσοδά του να αυξηθούν με βάση τον Κανονισμό Τιμολόγησης, ενώ παράλληλα, η αύξηση αυτή θα επιμερίζεται σε κατανάλωση, η οποία και για φέτος αναμένεται μειωμένη κατά 25%.

Είναι προφανές ότι ενδεχόμενη αναπροσαρμογή προς τα πάνω των τελών μεταφοράς φυσικού αερίου θα επιφέρει νέα επιβάρυνση στις τιμές φυσικού αερίου τόσο για τους οικιακούς καταναλωτές όσο και για τη βιομηχανία που ήδη αντιμετωπίζει την πρόσφατη αύξηση των τελών διανομής από 0,80 Ε σε 4 Ε ανά μεγαβατώρα, (αύξηση 500%), σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 4336/2015, που καθόρισε στο επίπεδο αυτό τη μεταβατική τιμή για τη δραστηριότητα της διανομής του φυσικού αερίου.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Αληθεύει ότι, η υποβολή στοιχείων στη ΡΑΕ από το ΔΕΣΦΑ για τον καθορισμό των νέων χρεώσεων θα συνοδεύεται από αίτημα για αύξηση των τελών με βάση τη μεθοδολογία υπολογισμού του ρυθμιζόμενου απαιτούμενου εσόδου χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς φυσικού αερίου, όπως προβλέπει ο Κανονισμός Τιμολόγησης της ΡΑΕ ;

2. Ποιες είναι οι «νέες επενδύσεις», η πραγματοποίηση των οποίων από το ΔΕΣΦΑ απαιτεί αύξηση των εσόδων του και ποια η αναγκαιότητά τους;

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015

Ο ερωτών βουλευτής

Σταύρος Καλαφάτης