Ερώτηση Καλαφάτη για τους Συμβασιούχους Καθαριότητας Δημοσίων Σχολείων

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, προς τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για τον κίνδυνο να μείνουν άνεργοι περίπου 8.500 εργαζόμενοι, συμβασιούχοι καθαριστές και καθαρίστριες, που εργάζονται στην καθαριότητα των σχολείων για περισσότερο από μία δεκαετία.

Για το θέμα αυτό, ο κ. Καλαφάτης δήλωσε: «Από τη σχολική χρονιά 2015-2016, οι συμβάσεις των εργαζόμενων αυτών για θέσεις μη οργανικές, θα καταρτίζονται από τους δήμους και θα επιχορηγούνται απευθείας από ειδική πίστωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέµεται, µε απόφαση του υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους. Υπάρχουν, όμως, δήμοι που έχουν, ήδη, αποφασίσει τη σύναψη συμβάσεων. Κι όμως, ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Γιώργος Κατρούγκαλος και ο κ. υπουργός δεσμεύθηκαν για την παράταση των συμβάσεων μέχρι τον Δεκέμβριο. Ο υπουργός πρέπει να πάρει θέση. Επίσης, πρέπει να απαντήσει αν οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ, αν υπάρχει πρόθεση ανανέωσης των υπαρχουσών συμβάσεων κι αν θα μετατραπούν οι συμβάσεις όσων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε αορίστου χρόνου».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΘΕΜΑ: Κίνδυνος απόλυσης για χιλιάδες συμβασιούχους καθαριότητας των δημοσίων σχολείων
Κίνδυνο να βρεθούν στην ανεργία, διατρέχουν περίπου 8.500 εργαζόμενοι, συμβασιούχοι καθαριστές/καθαρίστριες δημοσίων σχολείων, που εργάζονται στην καθαριότητα των σχολείων για περισσότερο από μία δεκαετία.

Αυτό διότι από τη σχολική χρονιά 2015-2016 και εφεξής, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου με καθαριστές/καθαρίστριες στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, θα καταρτίζονται από τους Δήμους, οι οποίοι θα επιχορηγούνται απευθείας από ειδική πίστωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέµεται, µε απόφαση του Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους ∆ήµους, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του Υπουργείου προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα πρόσληψης του επί συµβάσει προσωπικού για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων.

Στα πλαίσια αυτά ήδη κάποιοι δήμοι της χώρας έχουν λάβει απόφαση για τη σύναψη Συµβάσεων Μίσθωσης έργου µε φυσικά πρόσωπα (καθαριστές-καθαρίστριες) προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα στη λειτουργία των σχολείων την επόµενη διδακτική χρονιά 2015-2016.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στις αρχές του μήνα, εκπρόσωποι των καθαριστριών συναντήθηκαν με τον αναπληρωτή υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Γιώργο Κατρούγκαλο και ο κ. Υπουργός δεσμεύθηκε για την παράταση των συμβάσεων μέχρι τον Δεκέμβριο.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Οι προσλήψεις των καθαριστών σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το νέο σχολικό έτος θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ;
2. Υπάρχει η πρόθεση να ανανεωθούν οι συμβάσεις των ήδη εργαζομένων καθαριστών για τη νέα σχολική χρονιά;
3. Εντάσσεται στην πολιτική του Υπουργείου η μετατροπή των συμβάσεων των καθαριστών που μέχρι σήμερα καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες καθαρισμού των σχολικών μονάδων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου;
4. Αληθεύει ότι σε συνάντηση με εκπροσώπους των καθαριστριών δημοσίων σχολείων ο Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεσμεύτηκε για την ανανέωση των συμβάσεών τους μέχρι το Δεκέμβριο του 2015; Και αν ναι πώς συμβιβάζεται η δέσμευση αυτή με το γεγονός ότι δήμοι της χώρας έχουν ήδη λάβει απόφαση και προκηρύξει τη σύναψη Συµβάσεων Μίσθωσης έργου για την επόµενη σχολική χρονιά 2015-2016;

Αθήνα 14 Μαΐου 2015
Ο ερωτών βουλευτής

Σταύρος Καλαφάτης