«Εξαπατούν τους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ»

 

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης και η Υπεύθυνη του Τομέα Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, βουλευτής Β΄ Αθηνών, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με αφορμή τον κυβερνητικό εμπαιγμό σε βάρος δικαιούχων προγραμμάτων ΕΣΠΑ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

«Ενώ η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ φτάνει στο σημείο να κομπάζει, πως δεν ξέρει τι της γίνεται, ενώ μιλάει για αυταπάτη, έμπρακτα διαπρέπει στην εξαπάτηση.

Τον περασμένο  Φεβρουάριο, ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις που θα εντάσσονται στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, θα μπορούν να κάνουν χρήση της προκαταβολής της επιχορήγησης, χωρίς την έκδοση εγγυητικής επιστολής.

Εξαπατούσε διπλά:

Πρώτον, γιατί ο μηχανισμός για αυτήν τη διευκόλυνση είχε προβλεφθεί στο Ν. 4314 / 2014 (Άρθρο 28 / Παρ.11) για το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που είχαμε ψηφίσει εμείς.

Και δεύτερον, γιατί στα εγχειρίδια νέων προγραμμάτων, αναφέρεται ρητά ότι η εκταμίευση της προκαταβολής του 40% της επιχορήγησης, μπορεί να γίνεται με υποχρεωτική προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον επιχορηγούμενο.

Αντιγράφουν στα λόγια, διαψεύδουν στην πράξη».

Οι δύο τομεάρχες της Ν.Δ. κατέθεσαν και σχετική ερώτηση στη Βουλή, προς τον αρμόδιο υπουργό οικονομίας, ανάπτυξης και τουρισμού.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης.

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5345/13.5.2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Θέμα «Εκταμιεύσεις προκαταβολών στους Δικαιούχους των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 χωρίς την έκδοση εγγυητικής επιστολής από χρηματοτοπιστωτικά ιδρύματα»

Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δια του αρμόδιου Υφυπουργού για το ΕΣΠΑ κ. Α. Χαρίτση από τις αρχές του χρόνου, καθώς και στο πλαίσιο των τεσσάρων δράσεων-προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που ανακοίνωσε με πανηγυρικό τρόπο στις 19 Φεβρουαρίου 2016 και αφορούν στην εκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ανέργων και πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού και της μεταποίησης, εξήγγειλε ότι, οι επιχειρήσεις που θα εντάσσονται στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020,  θα μπορούν να κάνουν χρήση της προκαταβολής της επιχορήγησης, ώστε να διευκολύνεται η ρευστότητά τους χωρίς την έκδοσης εγγυητικής επιστολής.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε, η διαδικασία θα υλοποιείται μέσω της δημιουργίας ενός καταπιστευτικού λογαριασμού (Escrow Account) σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω του οποίου θα μπορούν να καταβάλλονται οι προκαταβολές στους επενδυτές χωρίς την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών.

Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου κατά την προσφιλή της πρακτική, απέκρυψε εσκεμμένα το γεγονός ότι, η εν λόγω διευκόλυνση είχε προβλεφθεί στο Ν4314/2014 (Άρθρο 28/Παρ.11) για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση της ΝΔ και την οποία είχε καταψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση.

Επίσης τρείς μήνες μετά τη σχετική ανακοίνωση, η κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια. Απεναντίας εμπαίζει τους ανέργους και τους επιχειρηματίες, καθώς στους Οδηγούς των προγραμμάτων των 4 νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ αναφέρεται ρητά ότι «Εφόσον ζητηθεί από τον ενισχυόμενο είναι δυνατόν να προκαταβληθεί έως το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) του επιχειρηματικού σχεδίου μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/τον ΕΦ, και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Χωρίς να παραβιάζονται οι λοιποί όροι χορήγησης της προκαταβολής επιχορήγησης, δύναται ο Δικαιούχος να κάνει χρήση των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts)» ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τη λειτουργία τους».

Με λίγα λόγια η κυβέρνηση με κυνικό τρόπο πιστοποιεί την ανακολουθία λόγων και έργων.

Παράλληλα στις ενημερωτικές εκδηλώσεις προβολής των προγραμμάτων, τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου στις σχετικές ερωτήσεις που τους τίθενται από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ωφελουμένους παραπέμπουν το ζήτημα στο μέλλον χωρίς να δίνουν καμία ξεκάθαρη απάντηση για τον ακριβή τρόπο και το χρόνο λειτουργίας του εν λόγω μηχανισμού.

Δεδομένης της κρισιμότητας του γεγονότος σε μία ιδιαιτέρως κρίσιμη χρονική περίοδο για τις επιχειρήσεις και τους νέους που θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση καθώς δε γνωρίζουν εξ αρχής και με σαφήνεια το ακριβές πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της επένδυσής τους και τον προγραμματισμό της ρευστότητας των κεφαλαίων που θέλουν να διαθέσουν

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  • Ποιοι οι λόγοι καθυστέρησης της θεσμοθέτησης του πλαισίου λειτουργίας του εν λόγω μηχανισμού Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts);
  • Πότε θα υλοποιηθεί η εξαγγελία της κυβέρνησης;
  • Με πιο τρόπο επακριβώς θα λειτουργεί ο συγκεκριμένος μηχανισμός για την εκταμίευση των προκαταβολών στους Δικαιούχους των προγραμμάτων, χωρίς την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής;

 

Αθήνα 13-5-2016

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σταύρος Καλαφάτης

Άννα- Μισέλ Ασημακοπούλου