«Κυβερνητικό ξ-ΕΣΠΑσμα ψεύδους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης και η Υπεύθυνη του Τομέα Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, βουλευτής Β΄ Αθηνών, κυρίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με αφορμή το ουσιαστικό «πάγωμα» και τον κίνδυνο απώλειας πόρων από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο ΕΣΠΑ, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

 «Η Κυβέρνηση ψεύδεται ασύστολα όταν κομπάζει για την απορροφητικότητα πόρων του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό γιατί η “κάνουλα” της ρευστότητας παραμένει κλειστή για τους δικαιούχους και μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών κονδυλίων κινδυνεύει να χαθεί, εξαιτίας της ανικανότητάς της.

Πάνω από 300.000.000 ευρώ από χρηματοδοτικά εργαλεία όπως τα JESICA, JEREMIE, ΤΕΠΙΧ, κλπ. παραμένουν αδιάθετα και θα πρέπει να εκταμιευτούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Όπως άλλωστε έχει δηλώσει ρητά ο αρμόδιος Υφυπουργό,  σε περίπτωση  μη απορρόφησης, θα πρέπει να επιστραφούν τα σχετικά κονδύλια στην Ε.Ε.

Η αλήθεια για το ΕΣΠΑ, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το ξ-ΕΣΠΑσμα ψεύδους της Κυβέρνησης προς τους μικρομεσαίους».

Οι δύο τομεάρχες κατέθεσαν στη Βουλή και σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5421/17.5.2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέμα «Απορρόφηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020»

 Με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 μία σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (π.x. JEREMIE, TEΠΙΧ, JESICA, κ.λ.π.) δεσμεύοντας πόρους ύψους 1,5-1,8 δισ. ευρώ.

Τα εν λόγω χρηματοδοτικά εργαλεία σχεδιάστηκαν  μέσω φορέων όπως το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ενώ τα χρήματα που έχουν δεσμευθεί για το σκοπό αυτό μπορούν να διοχετευθούν, από τις  Τράπεζες  μέσω προγραμμάτων δανειοδοτήσεων ή προγραμμάτων εγγυοδοσίας με τη απαιτούμενη εμπλοκή του Τραπεζικού Συστήματος.

Ωστόσο, η πορεία απορρόφησης των εν λόγω χρηματοδοτικών εργαλείων δεν είναι ικανοποιητική κάτι που οφείλεται στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί από την φορομπηχτική και αντιαναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης.

 Παρά τους πανηγυρισμούς για την πλήρη απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι γνωστό ότι, στα εν λόγω χρηματοδοτικά εργαλεία, ως απορρόφηση, θεωρείται το ποσό της δέσμευσης και όχι η εκταμίευση από την υλοποίηση τους (χρήματα που εκταμιεύτηκαν) η οποία βρίσκεται σε χαμηλό ποσοστό.

 Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, είναι και οι απαντήσεις της κυβέρνησης στις 18/12/2015 και συγκριμένα του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη στην από 90/1461/27-11-2014 ερώτησή μου. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι, μέχρι τις 31/12/2015 είχε απορροφηθεί κατά μέσο όρο στο σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων  το 77% των δεσμεύσεων (820 εκ. ευρώ) μετά μάλιστα και τις τροποποιήσεις που έγιναν ως προς τα ποσά δεσμεύσεων στα εν λόγω ταμεία που είχαν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι στο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (Ε.Π. Μπαλτατζής) τα δάνεια που έχουν εκταμιευτεί αντιστοιχούν στο 7,1%(8,3 εκ. ευρώ)!, έναντι δεσμεύσεων 116 εκ. ευρώ, στο ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ οι εκταμιεύσεις ανέρχονται στο στο 56,5%(283 εκ. ευρώ) του δεσμευμένου ποσού (500 εκ. ευρώ). Αντίστοιχα χαμηλή αναιμική είναι η απορροφητικότητα του JESSICA, ενώ στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (ΙfG) με βάση στοιχεία Μαίου 2015 είχαν δοθεί μόλις 238 δάνεια ύψους 74 εκ. ευρώ) από το Δεκέμβριο του 2014 που δημιουργήθηκε για τον πρώτο πυλώνα, καθώς οι άλλοι δύο πυλώνες βρίσκονται ακόμη σε φάση συζητήσεων και σχεδιασμού.

Επιπρόσθετα η μελέτη για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της δημιουργίας ενός ή περισσότερων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής σε εφαρμογή του άρθρου 37.2 του κανονισμού ΕΕ αριθ. 1303/2013 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 όπως απάντησε η κυβέρνηση δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.

 Η κυβέρνηση έχει λάβει παράταση για την εκταμίευση των σχετικών κονδυλίων έως τις 30/9/2016.

 Ωστόσο η δυσχερής εικόνα των εν λόγω χρηματοδοτικών εργαλείων συνεχίζεται και μέσα στο 2016 με ορατό τον κίνδυνο επιστροφής κοινοτικών κονδυλίων όπως επιβεβαιώθηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ κ. Α. Χαρίτση στην παρουσίαση των 4 νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τους ανέργους, τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες και τις επιχειρήσεις στις 19/2/2016. Συγκεκριμένα ο κ. Α. Χαρίτσης ανακοίνωσε ότι υπάρχουν αδιάθετα σημαντικά κονδύλια, όπως π.χ. 160 εκ. για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ., ενώ για  τα πέντε χρηματοδοτικά εργαλεία που λήγουν τον Σεπτέμβρη του 2016, η απορρόφησή τους κατά μέσο όρο φτάνει στο 70% και παραπάνω. Παράλληλα ομολόγησε ότι «προφανώς όπως και κάθε άλλο πράγμα, αν δεν απορροφηθεί, θα πρέπει να επιστρέψει το κομμάτι που δεν έχει απορροφήσει. Ο σκοπός μας βέβαια είναι και εδώ γίνεται, εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω και στην προηγούμενη ερώτηση ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια γιατί κυρίως αυτά τα προγράμματα τρέχουν μέσω των τραπεζών, να συνεργαστούν πάρα πολύ καλά με τις συστημικές τράπεζες και με τις υπόλοιπες πιο μικρές για να έχουμε πλήρη απορρόφηση αυτών των προγραμμάτων».

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένης της κρισιμότητας του συγκεκριμένου ζητήματος για τη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και την πρόσβασή τους σε κεφάλαια

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1)   Πόσα δάνεια έχουν εκταμιευτεί ανά ταμείο και χρηματοδοτικό εργαλείο μέσα στο 2016; Πόσες επιχειρήσεις από το Νομό Θεσσαλονίκης έχουν ωφεληθεί;

2)   Πιο είναι το ποσοστό απορρόφησης του συνόλου των μέσων και προγραμμάτων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής στο ΕΣΠΑ 2007-2013 μέχρι σήμερα; Να κατατεθεί σχετικός πίνακας με τα συγκεκριμένα ποσοστά απορρόφησης ανά μέσο και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μέχρι και τον Απρίλιο του 2016 καθώς και ο ακριβής αριθμός και το ύψος των δανείων που έχει δοθεί μέχρι σήμερα, στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από κάθε μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής.   Ποιος ο αριθμός και το ύψος των σχετικών δανείων που έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις του Νομού Θεσσαλονίκης;

3)   Τι μέτρα πρόκειται να αναλάβει ή έχει αναλάβει  η κυβέρνηση για την αποφυγή της ενδεχόμενης επιστροφής κοινοτικών κονδυλίων;

4)  Έχουν ολοκληρωθεί  οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο και με το ΕΤΕΑΝ, για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της περιόδου 2014-2020;

5)   Έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί τελικώς η σχετική μελέτη για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της δημιουργίας ενός ή περισσότερων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής σε εφαρμογή του άρθρου 37.2 του κανονισμού ΕΕ αριθ. 1303/2013 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και αν ναι ποια τα συμπεράσματά της και πως πρόκειται να τα αξιοποιήσει η κυβέρνηση;

6)     Πιο είναι το προεκτιμώμενο ύψος των κονδυλίων που θα δεσμευτούν για τη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 από τις επιχειρήσεις στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020;

7)  Στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 η κυβέρνηση σκοπεύει να αξιοποιήσει την παροχή μικροπιστώσεων με συγκεκριμένα προγράμματα για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη δημιουργία επιχειρήσεων από ανέργους;

8)  Η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου περί Τραπεζών (Ν3601/2007 και 4261/2014) προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα εκταμίευσης δανείων και μικροπιστώσεων από μη Τραπεζικούς Φορείς παροχής μικροπιστώσεων όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της ΕΕ με συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις;

                                                                                                          Αθήνα 17 Μαΐου 2016

                                                                                      Οι ερωτώντες βουλευτές

                                                                                          Καλαφάτης Σταύρος

                                                                                         Ασημακοπούλου Άννα