Για τη μικρή συμμετοχή των ελληνικών πόλεων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Αστικές Καινοτόμες Δράσεις, ρωτά την κυβέρνηση ο Σταύρος Καλαφάτης

Την μικρή συμμετοχή των ελληνικών πόλεων στην πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις της ΕΕ και την ανεπαρκή υποστήριξη για το θέμα προς τους δήμους από πλευράς κεντρικού κράτους και Κυβέρνησης αναδεικνύει ο Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, με ερώτησή του στη Βουλή προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση και Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη.

 

Όπως αναφέρεται, δυστυχώς, έως και σήμερα, δύο μονάχα ελληνικά σχέδια, ένα στην Αθήνα για την ενσωμάτωση μεταναστών και ένα στο Ηράκλειο με θέμα την κυκλική οικονομία, έχουν καταφέρει να επιλεγούν για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Στους τρεις πρώτους γύρους οι προσκλήσεις αφορούσαν σε έργα για ενεργειακή μετάβαση,  ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων, απασχόληση και δεξιότητες στην τοπική οικονομία, κυκλική οικονομία, βιώσιμη αστική κινητικότητα, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  Παράλληλα, η 4η πρόσκληση, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τον Ιανουάριο του 2019, έχει ως θέματα την αστική φτώχεια, την ψηφιακή μετάβαση και αστική ασφάλεια και τις βιώσιμες χρήσεις γης.

 

Σημειώνεται ότι η Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions (UIA) (Αστικές Καινοτόμες Δράσεις) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προβλέπεται στο άρθρο 8 του ΕΤΠΑ, έχει στόχο να παρέχει στις αστικές περιοχές της Ευρώπης πόρους, προκειμένου να εφαρμόσουν τολμηρές και καινοτόμες ιδέες για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων. Η φιλοσοφία της πρωτοβουλίας, όπως αναφέρεται σε σχετικά έγγραφα, εστιάζει στο να ωθήσει τις αστικές αρχές να απομακρυνθούν από «απλά έργα» (τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν µέσω «παραδοσιακών» πηγών χρηματοδότησης) και να τολμήσουν να μετατρέψουν φιλόδοξες και δημιουργικές ιδέες σε πρωτότυπα, τα οποία μπορούν να δοκιμαστούν σε πραγματικά αστικά περιβάλλοντα.  Τα έργα UIA επιλέγονται μέσω ετήσιων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων από το 2015 έως το 2020 επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων που προτείνει η Επιτροπή. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας είναι 371 εκ. ευρώ για την περίοδο 2015-2020. Τα έργα που επιλέγονται έχουν μέγιστο προϋπολογισμό 5 εκ. ευρώ κοινοτική συνδρομή (ΕΤΠΑ), μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 80% και διάρκεια υλοποίησης έως 4 έτη.

 

Ο κ. Καλαφάτης ρωτά τους συναρμόδιους Υπουργούς πως εκτιμούν τις επιδόσεις της χώρας αλλά, κυρίως, «με ποιον τρόπο τα υπουργεία έχουν ενθαρρύνει και υποστηρίξει τη συμμετοχή των αστικών περιοχών της Ελλάδας στην Πρωτοβουλία όπως, πρόσβαση σε καίριες πληροφορίες, παροχή εμπειρογνωμοσύνης για το αν μία πράξη είναι επιλέξιμη για στήριξη ή αν διαθέτει την κατάλληλη διοικητική και χρηματοοικονομική ικανότητα ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις στήριξης».