Για την αντιμετώπιση της «διαρροής εγκεφάλων» ρωτά την κυβέρνηση ο Σταύρος Καλαφάτης

Το ζήτημα της αντιμετώπισης της «διαρροής εγκεφάλων», δηλαδή της μετανάστευσης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, ιδίως νέας ηλικίας, από τη χώρα μας στο εξωτερικό, αναδεικνύει ο Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης και αν. Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, με ερώτησή του στη Βουλή προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εξωτερικών Αλέξη Τσίπρα και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα που έχει πληγεί περισσότερο στην ΕΕ από τη φυγή νέων επιστημόνων που αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο ανάχωμα στην αναπτυξιακή προοπτική και στην ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Στην ερώτηση αναφέρεται ότι, «μία από τις 10 προτεραιότητες της Νέας Ατζέντας Δεξιοτήτων για την Ευρώπη, που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016, είναι η ανάλυση του φαινομένου της «διαρροής εγκεφάλων». Η Επιτροπή βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης μελέτης για την ταυτοποίηση των κυρίων ροών εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης («brain flow») σε επίπεδο κρατών μελών, τομέων εργασίας και περιοχών, συγκέντρωση και ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών με στόχο την τελική υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων για την καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου. Στο πλαίσιο αυτό προβλέφθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2018 θα εξελισσόταν συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και εμπειρογνωμόνων για ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών».

Ο κ. Καλαφάτης ρωτά τους συναρμόδιους Υπουργούς ποια είναι η πολιτική και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του φαινομένου, αν συμμετέχει η Ελλάδα – σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη – στην πρωτοβουλία της Επιτροπής για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης και με ποιο τρόπο αλλά και αν έχουν συγκεντρωθεί και αποσταλεί στοιχεία που αφορούν τη «διαρροή εγκεφάλων» από τη χώρα μας προς άλλες χώρες της ΕΕ και ποια είναι τα στοιχεία αυτά.