Η Ελλάδα με Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ βλέπει με το κιάλι την Ευρυζωνικότητα

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, με αφορμή την καθυστέρηση ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών που κινδυνεύει να θέσει την Ελλάδα εκτός χρονοδιαγράμματος της ευρωπαϊκής «Ψηφιακής Ατζέντας», έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, η Ελλάδα βλέπει την ευρυζωνικότητα με το κιάλι. Είναι ουραγός στην Ευρώπη και κινδυνεύει να τεθεί εκτός χρονοδιαγράμματος. Χάνει ένα σημαντικό αναπτυξιακό στοίχημα, αφού έχει υπολογιστεί πως μια αύξηση ευρυζωνικότητας κατά 10%, επιφέρει ετήσια αύξηση του Α.Ε.Π. ως 1,5%.

Ενώ το 2025, όλη η Ευρώπη θα έχει ανταποκριθεί στο στρατηγικό στόχο για υποχρεωτική διαθεσιμότητα ταχυτήτων 100Μbps στο διαδίκτυο, με τις πολιτικές και τους ρυθμούς της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για τη χώρα μας ο στόχος αυτός γίνεται ανέφικτος.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια πραγματικά Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, η οποία να λειτουργήσει ως όπλο υπέρ της ανάπτυξης.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, όμως, δεν έχει καμία σχέση, με την ανάπτυξη. Αυτό αποδεικνύει και το γεγονός ότι το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς, παραμένει σχέδιο επί χάρτου. Δυστυχώς, η πρώτη φορά αριστερά Κυβέρνηση, αντιμετωπίζει το διαδίκτυο ως μέσο προπαγάνδας και όχι ως εργαλείο προόδου».
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ
1245/16/11/2016
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας καθιστούν την Ελλάδα ουραγό της Ευρώπης και εγκυμονούν τον κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων της Ψηφιακής Ατζέντας 2020

Το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη (Digital Agenda for Europe – DAE) αποτελεί την πρώτη από τις 7 πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Europe 2020.
Η πρόσβαση στο Internet με υψηλής και υπερ-υψηλής ταχύτητας συνδέσεις, που αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Ψηφιακής Ατζέντας, και αναγνωρίζεται ως προϋπόθεση για την επίτευξη της ψηφιακής ανάπτυξης θέτει ως στόχους:
• έως το 2020, διαθεσιμότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο με ταχύτητες άνω των 30Mbps για όλους τους Ευρωπαίους,
• έως το 2020, τουλάχιστον 50% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών να διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητα άνω των 100Mbps
Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε αναβαθμισμένους στρατηγικούς στόχους για τη δημιουργία της Ευρώπης των Gigabit και ανακοίνωσε ότι με ορίζοντα το 2025 πρέπει να επιτευχθεί άμεση αναβάθμιση των ταχυτήτων σύνδεσης σε όλη την ΕΕ στα 100Mbps, η οποία να μπορεί να αναβαθμιστεί σε Gbps.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η πλήρης υλοποίηση της ψηφιακής ατζέντας αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ κατά 5% και στη δημιουργία 3.8 εκ. νέων θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση, εξωστρέφεια και καινοτομία. Μια αύξηση κατά 10% της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε ετήσια αύξηση του ΑΕΠ έως 1.5%.
Καθίσταται προφανές ότι, η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας υψηλής και υπερ-υψηλής ταχύτητας στη χώρα μας αποτελεί καταλυτικής σημασίας παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας της οικονομίας μας με την προσέλκυση μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των υποδομών δικτύων, την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.
Δυστυχώς όμως η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει το στοίχημα της ψηφιακής οικονομίας καθώς σύμφωνα με τον δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας του 2016 (Digital Economy and Society Index –DESI) της ΕΕ, η χώρα μας κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Με την επίδοση αυτή συγκαταλέγεται στην ομάδα των χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις, καθώς η βαθμολογία της είναι πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ ενώ κατά το προηγούμενο έτος (2015) αυξήθηκε με βραδύτερο ρυθμό από αυτόν της ΕΕ.
Ειδικότερα μόνο το 66% των ελληνικών νοικοκυριών διαθέτει σύνδεση σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες έναντι 72% του μ.ό. της ΕΕ. Ιδιαίτερα η κάλυψη δικτύων υψηλής ταχύτητας, τουλάχιστον 30 Mbps, είναι διαθέσιμη μόνο στο 36% των ελληνικών νοικοκυριών, πολύ κάτω από τον μ. ό. της ΕΕ που είναι 71%. Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας αποτελεί περαιτέρω, αναγκαίο παράγοντα και για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στη χώρα μας, με ποσοστό 30% των Ελλήνων να υπολογίζεται ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Internet έναντι 16% της ΕΕ.
Η ελληνική κυβέρνηση παρά τις διαβεβαιώσεις της ότι η ψηφιακή οικονομία είναι ψηλά στις προτεραιότητές της δείχνει να μην αντιλαμβάνεται πλήρως την τεράστια αναπτυξιακή προοπτική που συνεπάγεται αυτή.
Παρά την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς, το Σεπτέμβριο του 2015, το οποίο αποτελούσε μία από τις εκ των προτέρων προϋποθέσεις του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ 2014-2020), οι προβλεπόμενες δράσεις ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και διαμόρφωσης ευνοϊκού νομοθετικού και κανονιστικού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα επόμενης γενιάς (NGA-Next Generation Access), καθυστερούν με αποτέλεσμα να είναι εκτός χρονοδιαγράμματος του Εθνικού Σχεδίου.
Ειδικότερα, οι 22 εξειδικευμένες δράσεις που περιγράφονται σ’ αυτό και αφορούν στη μείωση του κόστους επένδυσης, στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, στην τόνωση της ζήτησης βασικών ευρυζωνικών υπηρεσιών και Συντονισμό και σωστή εστίαση επενδύσεων, έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2015. Αντί αυτού μεταφέρονται στο νέο πρόγραμμα «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021» το οποίο ανακοινώθηκε μόλις χθες.
Αντί της ολοκλήρωσης των έργων αυτών εντός του 2015, αλλά ούτε και μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όμηρος καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών στα αρμόδια θεσμικά όργανα, κατέστησε τη χώρα μας ουραγό της ΕΕ με τους χαμηλότερους ρυθμούς προόδου εντός του 2015.
Οι καθυστερήσεις μέχρι και σήμερα στη λήψη των αναγκαίων μέτρων ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας καθιστούν ορατό τον κίνδυνο απόκλισης της χώρας μας από τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Ποιοι είναι οι στόχοι του Υπουργείου για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας ώστε η χώρα μας να καλύψει το χάσμα ψηφιακής ανάπτυξης και να φθάσει στους στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου της ΕΕ για το 2020.
2. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς, στους τομείς μείωσης του κόστους επένδυσης, απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών και τόνωσης της ζήτησης.
3. Πότε αναμένεται να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 2014/61 για τη μείωση του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
4. Σε ποια φάση βρίσκονται τα προγράμματα Rurals, Regional Broadband Extention και Superfast Broadband των 100Mbps.
Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2016

Ο ερωτών Βουλευτής

Σταύρος Καλαφάτης