Ειδική αγωγή χωρίς ειδικούς παιδαγωγούς δε γίνεται.

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ξεκινά έναν δήθεν διάλογο για τον ευαίσθητο τομέα της Ειδικής Αγωγής αντιμετωπίζοντας ως …ανύπαρκτη την ειδικότητα του ειδικού παιδαγωγού και αφήνοντας τους ειδικούς εκτός διαβούλευσης. Αποδεικνύει για μια ακόμα φορά, πως είναι η ίδια η κυβέρνηση που χρειάζεται ειδική αγωγή …κοινής λογικής! Γιατί ειδική αγωγή χωρίς ειδικούς παιδαγωγούς δε γίνεται.»

Αυτό τονίζει ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Σταύρος Καλαφάτης, που κατέθεσε και σχετική ερώτηση στη Βουλή προς τον υπουργό Υγείας, με αφορμή τον πρωτοφανή αποκλεισμό των ειδικών παιδαγωγών από την άσκηση θεραπευτικής παρέμβασης μέσω της ειδικής διαπαιδαγώγησης.

Ο ΕΟΠΠΥ, αφενός προσκάλεσε αιφνίδια τους παρόχους Ειδικής Αγωγής να προσέλθουν στη διαβούλευση σχετικά με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής, αφετέρου προέβη σε αδικαιολόγητο αποκλεισμό των ειδικών παιδαγωγών, με βασική αιτιολογία την απουσία νομικού πλαισίου άδειας άσκησης επαγγέλματο,  παραβλέποντας όμως το γεγονός ότι κείμενες διατάξεις (Α.31 Ν.3528/2007)  και Υπουργικές αποφάσεις (Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002) απονέμουν σε αυτούς το δικαίωμα να αιτηθούν βεβαίωση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

«Ο αποκλεισμός των ειδικών παιδαγωγών θέτει σε εξαιρετική επισφάλεια την αξιολόγηση και τον καθορισμό των αναγκών όσων παιδιών χρήζουν θεραπευτικής παρέμβασης, καθώς η συνδρομή της συγκεκριμένης ειδικότητας στην αντιμετώπιση ενός ευρύτατου φάσματος διαταραχών θεωρείται επιβεβλημένη», σημειώνει ο κ. Καλαφάτης. «Επιτέλους, είναι ανησυχητικό ότι πρέπει διαρκώς να εξηγούμε σ` αυτή την κυβέρνηση, ακόμα και τα αυτονόητα…»

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ

2873/25-1-2017

ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Υγείας

ΘΕΜΑ: «Αποκλεισμός Ειδικών Παιδαγωγών από την άσκηση θεραπευτικής παρέμβασης μέσω της ειδικής διαπαιδαγώγησης»

Η κυβέρνηση, παρά τη ρητή της δέσμευση και τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών(Υπουργείο Υγείας, ΕΟΠΠΥ) πως το αργότερο έως τη λήξη του προηγούμενου έτους θα ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης με τη συνακόλουθη κατάρτιση και υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Δημοσίου και των παρόχων υγειονομικού υλικού, αναλωσίμων περίθαλψης και της Ειδικής Αγωγής, καθυστερεί δραματικά και οι όποιες ενέργειές της ελέχγονται για προχειρότητα και ελλιπή σχεδιασμό.

Ειδικότερα για το ζήτημα της Ειδικής Αγωγής, η επίσπευση της διαδικασίας διαβούλευσης από τον ΕΟΠΠΥ με τους εν λόγω παρόχους καταδεικνύει πως η ουσιαστική ολοκλήρωση της διαδικασίας προς όφελος πρωτίστως των ενδιαφερόμενων να λάβουν και να απολαύουν  την αναγκαία αρωγή και φροντίδα από μέρους των εντεταλμένων σε αυτήν την αποστολή υπηρεσιών, δεν είναι στην προτεραιότητα του Υπουργείου και κατ’επέκτασιν της κυβέρνησης.

Επιπρόσθετα, ο ΕΟΠΠΥ όχι μόνον προσκάλεσε αιφνίδια τους παρόχους Ειδικής Αγωγής να προσέλθουν στη διαβούλευση σχετικά με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής αλλά προέβη και σε αδικαιολόγητο αποκλεισμό των ειδικών παιδαγωγών.

Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής αποτελούν προϋπόθεση για την κάλυψη  απόδοσης δαπάνης πράξεων θεραπειών Ειδικής Αγωγής. Ο ΕΟΠΠΥ αποκλείει τους ειδικούς παιδαγωγούς με βασική αιτιολογία την απουσία νομικού πλαισίου άδειας άσκησης επαγγέλματος παρότι κείμενες διατάξεις (Α.31 Ν.3528/2007)  και Υπουργικές Αποφάσεις(Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002) απονέμουν σε αυτούς το δικαίωμα να αιτηθούν βεβαίωση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Εξ άλλου, η Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών, όπως αναφέρει σε επιστολή διαμαρτυρίας για αυτήν την πρωτοφανή ενέργεια των αρμόδιων υπηρεσιών, για τα τακτικά της μέλη καταστατικά εκδίδει και παρέχει στα μέλη της βεβαιώσεις έναρξης επαγγελματος στην Εφορία.

Το Υπουργείο διά του ΕΟΠΠΥ απαξιώνει επιστημονικά και επαγγελματικά πλήρως τους Ειδικούς Παιδαγωγούς τη στιγμή που η Πολιτεία εδώ και δεκαετίες εμπιστεύεται στα χέρια τους την προαγωγή του θεραπευτικού – παιδαγωγικού έργου συγκεκριμένων ιατρικών και παιδαγωγικών υπηρεσιών.

Ο αποκλεισμός των ειδικών παιδαγωγών θέτει σε εξαιρετική επισφάλεια την αξιολόγηση και τον καθορισμό των αναγκών όσων παιδιών χρήζουν θεραπευτικής παρέμβασης, καθώς η συνδρομή της συγκεκριμένης ειδικότητας στην αντιμετώπιση ενός ευρύτατου φάσματος διαταραχών θεωρείται επιβεβλημένη.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι ειδικοί παιδαγωγοί ως απαραίτητοι, άμεσοι και κατ’έξοχήν ενδιαφερόμενοι πάροχοι Ειδικής Αγωγής προσκληθούν κανονικά στην υπό εξέλιξη διαβούλευση με τον ΕΟΠΠΥ;