Καθυστερήσεις στα έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων

Τις καθυστερήσεις στα έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων αναδεικνύει ο Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τους αρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Όπως σημειώνεται, πολλές περιοχές της χώρας μας δεν έχουν ακόμη, ενώ επιβάλλετα από το Ενωσιακό Δίκαιο, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Η διαπίστωση αυτή καταγράφεται σε πρόσφατη έκθεση για την Κατάσταση Περιβάλλοντος, που συντάχθηκε για λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης. Προκύπτει, επίσης, από όσα αναφέρει το ίδιο το ΥΠΕΝ στην ειδική πληροφοριακή ιστοσελίδα του, με βάση την τελευταία έκθεση προσαρμογής στην κοινοτική οδηγία. Αναφέρει συκεκριμένα ότι:

Για τους οικισμούς τρίτης προτεραιότητας: Άνω των διακοσίων πενήντα (250) βρίσκονται σε κατάσταση μη συμμόρφωσης με την κοινοτική οδηγία. Δεκατρείς (13) βρίσκονται σε καθεστώς μη συμμόρφωσης και ταυτόχρονα έχουν την ένδειξη «Μη προγραμματιζόμενα έργα- Η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών δεν είναι εξασφαλισμένη». Δύο (2) βρίσκονται σε συμμόρφωση αλλά έχουν την ένδειξη «Μη προγραμματιζόμενα έργα- Η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών δεν είναι εξασφαλισμένη».

Από τους οικισμούς δεύτερης προτεραιότητας δώδεκα (12) βρίσκονται σε καθεστώς μη συμμόρφωσης, ενώ για τέσσερις από αυτούς, στην Ανατολική Αττική, δεν έχουν προγραμματιστεί έργα ή δεν έχουν επισήμως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Από τους οικισμούς πρώτης προτεραιότητας έξι (6) έχουν την ένδειξη «Μη προγραμματιζόμενα έργα – Η χρηματοδότηση δεν είναι εξασφαλισμένη», ενώ ένας, η Ελευσίνα – Θριάσιο Πεδίο, δεν έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Επιπλέον από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι σχεδόν 70 υλοποιημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων βρίσκονται σε κατάσταση μη συμμόρφωσης.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι περισσότεροι από 280 οικισμοί της χώρας δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμη στην κοινοτική νομοθεσία ενώ 70 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων είναι προβληματικές. Μέρος του προβλήματος αποτελεί και το γεγονός ότι ακόμη και σε έργα μερικώς ολοκληρωμένα, όπως στο Θριάσιο, οι συνδέσεις του αποχευτικού δικτύου με τους ιδιώτες δεν προχωρούν ικανοποιητικά, με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν οι αντίστοιχοι βιολογικοί καθαρισμοί.

Αποδεικνύεται έτσι, ότι οι ρυθμοί υλοποίησης των έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων (δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων) παρουσιάζονται εξαιρετικά αργοί, γεγονός που βαζει τη χώρα μπροστά στο φάσμα νέων προστίμων από την Ε.Ε. Φαίνεται, μάλιστα, ότι η Περιφέρεια Αττικής, (Θριάσιο, και Ανατολική Αττική, περιπτώσεις για τις οποίες έχει επιβληθεί πρόστιμο από την Ε.Ε.) αποτελεί αρνητικό παράδειγμα. Σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση επέδειξε αδιαφορία και ολιγωρία, ενώ για μεγάλο διάστημα έκανε επικοινωνιακή διαχείριση του προβλήματος και δεν προχώρησε τις αναγκαίες λύσεις.

Ο Σταύρος Καλαφάτης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς ποια έργα διαχείρισης λυμάτων παραμένουν ημιτελή και ποιά από αυτά μπορούν να ολοκληρωθούν εντός της προθεσμίας που έχει θέσει η Ε.Ε., πόσες και ποιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων παρουσιάζουν προβληματική λειτουργία, ποιοι είναι οι οικισμοί που πρέπει -σύμφωνα με την Οδηγία 91/271 ΕΟΚ- να έχουν, αλλά δεν έχουν ολοκληρωμένο και λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης. Ακόμη ερωτά τί προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση για τη συμμόρφωση στην κοινοτική οδηγία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ολοκλήρωση υποδομών που αφορούν στην ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία.

 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

  1. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  2. Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις στα έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων».

Πολλές περιοχές της χώρας μας δεν έχουν ακόμη, ενώ επιβάλλετα από το Ενωσιακό Δίκαιο, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Η διαπίστωση αυτή καταγράφεται σε πρόσφατη έκθεση για την Κατάσταση Περιβάλλοντος, που συντάχθηκε για λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης. Προκύπτει, επίσης, από όσα αναφέρει το ίδιο το ΥΠΕΝ στην ειδική πληροφοριακή ιστοσελίδα του, με βάση την τελευταία έκθεση προσαρμογής στην κοινοτική οδηγία. Αναφέρει συκεκριμένα ότι:

Για τους οικισμούς τρίτης προτεραιότητας: Άνω των διακοσίων πενήντα (250) βρίσκονται σε κατάσταση μη συμμόρφωσης με την κοινοτική οδηγία. Δεκατρείς (13) βρίσκονται σε καθεστώς μη συμμόρφωσης και ταυτόχρονα έχουν την ένδειξη «Μη προγραμματιζόμενα έργα- Η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών δεν είναι εξασφαλισμένη». Δύο (2) βρίσκονται σε συμμόρφωση αλλά έχουν την ένδειξη «Μη προγραμματιζόμενα έργα- Η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών δεν είναι εξασφαλισμένη».

Από τους οικισμούς δεύετρης προτεραιότητας δώδεκα (12) βρίσκονται σε καθεστώς μη συμμόρφωσης, ενώ για τέσσερις από αυτούς, στην Ανατολική Αττική, δεν έχουν προγραμματιστεί έργα ή δεν έχουν επισήμως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Από τους οικισμούς πρώτης προτεραιότητας έξι (6) έχουν την ένδειξη «Μη προγραμματιζόμενα έργα- Η χρηματοδότηση δεν είναι εξασφαλισμένη», ενώ ένας, η Ελευσίνα – Θριάσιο Πεδίο, δεν έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Επιπλέον από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι σχεδόν 70 υλοποιημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων βρίσκονται σε κατάσταση μη συμμόρφωσης.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι περισσότεροι από 280 οικισμοί της χώρας δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμη στην κοινοτική νομοθεσία ενώ ακόμη 70 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων είναι προβληματικές. Μέρος του προβλήματος αποτελεί και το γεγπνός ότι ακόμη και σε έργα μερικώς ολοκληρωμένα, όπως στο Θριάσιο, οι συνδέσεις του αποχευτικού δικτύου με τους ιδιώτες δεν προχωρούν ικανοποιητικά, με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν οι αντίστοιχοι βιολογικοί καθαρισμοί.

Αποδεικνύεται έτσι, ότι οι ρυθμοί υλοποίησης των έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων (δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων) παρουσιάζονται εξαιρετικά αργοί, γεγονός που βαζει τη χώρα μπροστά στο φάσμα νέων προστίμων από την Ε.Ε. Φαίνεται, μάλιστα, ότι η Περιφέρεια Αττικής, (Θριάσιο, και Ανατολική Αττική, περιπτώσεις για τις οποίες έχει επιβληθεί πρόστιμο από την Ε.Ε.) αποτελεί αρνητικό παράδειγμα. Σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση επέδειξε αδιαφορία και ολιγωρία, ενώ για μεγάλο διάστημα έκανε επικοινωνιακή διαχείριση του προβλήματος και δεν προχώρησε τις αναγκαίες λύσεις.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1.Ποια έργα διαχείρισης λυμάτων παραμένουν ημιτελή και ποιά από αυτά μπορούν να ολοκληρωθούν εντός της προθεσμίας που έχει θέσει η Ε.Ε. ;

  1. Πόσες και ποιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων παρουσιάζουν προβληματική λειτουργία;

3.Ποιοι είναι οι οικισμοί που πρέπει -σύμφωνα με την Οδηγία 91/271 ΕΟΚ- να έχουν, αλλά δεν έχουν ολοκληρωμένο και λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης;

  1. Τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση για τη συμμόρφωση στην κοινοτική οδηγία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ολοκλήρωση υποδομών που αφορούν στην ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία;

 

Αθήνα, 18/03/2019

Σταύρος Καλαφάτης