Μοντέλο ανάπτυξης η Καλαμαριά …αν την αφήσει το Κράτος!

«Η συνεργασία κυβέρνησης-αυτοδιοίκησης σε μια εποχή οικονομικής στενότητας, απαιτεί τουλάχιστον τη θεσμική διευκόλυνση των αναπτυξιακών προσπαθειών, ιδιαίτερα Δήμων που έχουν τέτοια δυναμική, όπως αυτός της Καλαμαριάς, που μπορεί να αποτελέσει μοντέλο ανάπτυξης.»

Τα παραπάνω τόνισε ο Βουλευτής Α΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, με αφορμή επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Δημαρχείο Καλαμαριάς, όπου συναντήθηκε με το δήμαρχο κ. Θεοδόση Μπακογλίδη.

Ως παράδειγμα αποτελεσματικής συνένωσης δυνάμεων αναφέρθηκε η απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου …επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά και το αεροδρόμιο. Όπως επισημάνθηκε το εν λόγω έργο απέφυγε τις «περιπέτειες» που καθυστερούν την κατασκευή του βασικού άξονα, εν μέρει επειδή χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους με υπογραφή Σταύρου Καλαφάτη κατά τη θητεία του ως υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος και εν μέρει επειδή ο δήμαρχος Θεοδόσης Μπακογλίδης, συνέβαλε στο να αγκαλιάσει το έργο η τοπική κοινωνία.

Οι κ.κ. Καλαφάτης και Μπακογλίδης, συζήτησαν επίσης τα θέματα της αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου της Καλαμαριάς και της διάνοιξης της οδού Πόντου, που προϋποθέτουν την καλή συνεργασία φορέων του κράτους, στους οποίους ανήκουν εκτάσεις και οικόπεδα που μπορεί να αξιοποιήσει ο Δήμος, εφόσον πραγματοποιηθεί η παραχώρησή τους, ή να προσελκύσουν επενδυτές, εφόσον κινηθούν χωρίς καθυστέρηση οι σχετικές διαδικασίες.

«Κάθε κυβέρνηση οφείλει να ενθαρρύνει έμπρακτα, τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Αυτοδιοίκησης», πρόσθεσε ο κ. Καλαφάτης. «Και αξίζει να προσεχθούν οι έξυπνες ιδέες του δημάρχου Καλαμαριάς, για αξιοποίηση ενός θεσμικού εργαλείου, της Τράπεζας Γης, που είχαμε δρομολογήσει όταν υπηρετούσα στο ΥΠΕΚΑ. Η δυνατότητα ανταλλαγής δημοσίων ακινήτων με παραμελημένες ιδιωτικές εκτάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν από το Δήμο, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής εξέτασης από τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα.»