Μοντέλο ανάπτυξης η Καλαμαριά …αν την αφήσει το Κράτος!

Μοντέλο ανάπτυξης η Καλαμαριά …αν την αφήσει το Κράτος!

«Η συνεργασία κυβέρνησης-αυτοδιοίκησης σε μια εποχή οικονομικής στενότητας, απαιτεί τουλάχιστον τη θεσμική διευκόλυνση των αναπτυξιακών προσπαθειών, ιδιαίτερα Δήμων που έχουν τέτοια δυναμική, όπως αυτός της Καλαμαριάς, που μπορεί να αποτελέσει μοντέλο ανάπτυξης.» Τα παραπάνω τόνισε ο Βουλευτής Α΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης…