«Να αξιοποιήσουμε ουσιαστικά την Επιτροπή Περιφερειών της Ευρώπης.»

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από χθες ο βουλευτής και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, όπου συμμετέχει στην 108η Σύνοδο της Ολομέλειας της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρώπης, ως τακτικό μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας.

Στο επίκεντρο της Συνόδου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν θέματα συνεργασίας για την από κοινού υποστήριξη καινοτόμων επενδύσεων με άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, θέματα που αφορούν την πρόσβαση Δήμων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά κεφάλαια για τοπικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και καταπολέμησης της ανεργίας, θέματα δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος για νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού, κ.α.

Κατά τη διάρκεια της παράλληλης συνεδρίασης της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, ο Σταύρος Καλαφάτης, ορίστηκε ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας σε δύο θεματικές επιτροπές της Επιτροπής Περιφερειών και συγκεκριμένα της επιτροπής Εδαφικής Συνοχής και της Επιτροπής Οικονομικής & Κοινωνικής Πολιτικής.

«Στη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρώπης, που αποτελεί την αυτοδιοικητική έκφραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώθηκε κάτι που πάντα υποστήριζα. Αντί να μεμψιμοιρούμε αδρανείς για ενδεχόμενα ελλείμματα πόρων και αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, μπορούμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες αποτελεσματικής δράσης εντοπίζοντας στην Ευρώπη εναλλακτικές πηγές και ευκαιρίες. Το ευρωπαϊκό περιβάλλον και ιδιαίτερα η Επιτροπή Περιφερειών προσφέρει μια σειρά “εργαλείων” και δυνατοτήτων. Τόσο για τη θεσμική, όσο και για την οικονομική υποστήριξη της υλοποίησης εφαρμοσμένων πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, που μπορούν να συνεισφέρουν και στην αναπτυξιακή προοπτική, αλλά και στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αυτά τα εργαλεία, που προσφέρει η Επιτροπή Περιφερειών της Ευρώπης, οφείλουμε να τα αξιοποιήσουμε ουσιαστικά και στο έπακρον και για τη Θεσσαλονίκη και για την υπόλοιπη χώρα.»