«Στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας δεν χωράνε μισόλογα»

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, με αφορμή την καταψήφιση από τους Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ευρωπαϊκής οδηγίας για τη χρήση και διασταύρωση των καταστάσεων ονομάτων επιβατών πτήσεων από και προς χώρες της Ε.Ε. με στόχο την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σε θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας δεν χωράνε μισόλογα.

Η απόφαση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να σταθούν απέναντι στην ευρωπαϊκή προσπάθεια λήψης μέτρων που να τονώνουν την ασφάλεια και να αποτρέπουν τη μετακίνηση τρομοκρατών προς την Ε.Ε., υποχρεώνει την Κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει άμεσα την επίσημη θέση της.

Προτίθεται να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή απόφαση για έλεγχο στις λίστες επιβατών πτήσεων ή θα παραμείνει εγκλωβισμένη σε κομματικές ιδεοληψίες;

Ξέρει τι κάνουν οι Ευρωβουλευτές της ή θα μιλά  πάλι για αυταπάτες;»

Ο κ. Σταύρος Καλαφάτης κατέθεσε παράλληλα σχετική ερώτηση στη Βουλή, με αποδέκτες τον υπουργό Εξωτερικών, τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον υπουργό Μεταφορών και Δικτύων.

Το κείμενο της ερώτησης, έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5459/18.5.2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

  1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
  3. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Συμφωνεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την επιλογή των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να καταψηφίσουν την οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη χρήση των καταστάσεων ονομάτων επιβατών (PNR) πτήσεων από και προς την ΕΕ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας;

Στις 21 Απριλίου 2016, το Συμβούλιο εξέδωσε οδηγία σχετικά με τη χρήση των δεδομένων των καταστάσεων ονομάτων επιβατών (Passenger Name Record – PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Βάσει της νέας αυτής οδηγίας, οι αερομεταφορείς θα είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στις αρχές των κρατών μελών τα δεδομένα PNR για πτήσεις από και προς την ΕΕ.

Η οδηγία έχει ως στόχο να ρυθμίσει τον τρόπο με τον οποίο διαβιβάζονται από τις αεροπορικές εταιρίες στα κράτη μέλη δεδομένα PNR διεθνών πτήσεων καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, θα επιτρέπει στα κράτη μέλη – χωρίς να τα υποχρεώνει – να συλλέγουν δεδομένα PNR επιλεγμένων πτήσεων εντός της ΕΕ.

Η οδηγία επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις προς τα κράτη μέλη ενώ παράλληλα παρέχει διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επιβατών.

Έτσι, κάθε κράτος μέλος θα έχει την υποχρέωση να συστήσει την αποκαλούμενη «Μονάδα Στοιχείων Επιβατών», (ΜΣΕ) η οποία θα λαμβάνει τα δεδομένα PNR από τους αερομεταφορείς. Επισημαίνεται ότι η εθνική ΜΣΕ θα ορίζει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εποπτεία της επεξεργασίας δεδομένων PNR και την υλοποίηση των σχετικών διασφαλίσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων, ιδίως των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού προβλέπεται ότι:

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τους ειδικούς σκοπούς ασφάλειας που επιδιώκει η οδηγία.

Κατά την εφαρμογή της πρέπει να τηρούνται τα υψηλά πρότυπα σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτη»), τη Σύμβαση για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα («σύμβαση αριθ. 108») και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών («ΕΣΔΑ»).

Επιτρέπει τη διατήρηση δεδομένων PNR στις ΜΣΕ για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, μετά την οποία τα δεδομένα θα πρέπει να διαγράφονται, ενώ προβλέπει ότι μετά από μια αρχική περίοδο έξι μηνών τα δεδομένα θα ανωνυμοποιούνται μέσω κάλυψης στοιχείων.

Η συλλογή και επεξεργασία δεν θα πρέπει να βασίζονται στη φυλή ή την εθνοτική καταγωγή, το θρήσκευμα, τα πολιτικά ή άλλα φρονήματα, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την κατάσταση της υγείας, τη σεξουαλική ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό προσώπου.

Τέλος, κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR θα πρέπει να καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται

Για την εφαρμογή της οδηγίας είναι αναγκαίο να θεσπιστούν από όλα τα κράτη μέλη διατάξεις που θα υποχρεώνουν τους αερομεταφορείς που πραγματοποιούν πτήσεις εκτός ΕΕ να διαβιβάζουν τα συλλεχθέντα  δεδομένα PNR, καθώς και να θεσπίσουν ανάλογες κυρώσεις κατά των αερομεταφορέων που αθετούν τις υποχρεώσεις τους περί τη διαβίβαση δεδομένων PNR.

Δεδομένου ότι κατά τη διαδικασία έγκρισης της οδηγίας αυτής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν την οδηγία, με την αιτιολογία, η οποία εκφράστηκε από τον κ. Χρυσόγονο, ότι η νομοθεσία αυτή δεν είναι αποτελεσματική και ότι δεν διασφαλίζεται η μη περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

  1. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης αναφορικά με την αναγκαιότητα εφαρμογής της οδηγίας για τη χρήση των δεδομένων των καταστάσεων των ονομάτων των επιβατών (PNR) στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας;
  2. Θεωρούν ότι οι διατάξεις της οδηγίας διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και την εθνική νομοθεσία;
  3. Προτίθενται να προβούν στη θέσπιση των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων και διατάξεων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση της χώρας μας με την οδηγία, εντός δύο ετών, όπως προβλέπεται;

Αθήνα, 18 Μαΐου 2016

Ο ερωτών βουλευτής

Σταύρος Καλαφάτης