Τα 4 «ΓΙΝΕΤΑΙ» του Σταύρου Καλαφάτη, για μια Θεσσαλονίκη ουσιαστικά φιλική προς τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)

«Η Θεσσαλονίκη ως ανθρώπινη πόλη, κρίνεται και στον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετεί τα άτομα με αναπηρία, είτε πρόκειται για κατοίκους, είτε για επισκέπτες της πόλης!»

Αυτό τόνισε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης στη διάρκεια χθεςσινής επίσκεψης στο μοναδικό δημοτικό Ψυχαγωγικό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ της οδού Γρ.Ξενοπούλου όπου διαπίστωσε τις προβληματικές συνθήκες για τους ελάχιστους εργαζόμενους όπως και για τους νέους και τους γονείς που εξυπηρετούνται από αυτό.

Ο Σταύρος Καλαφάτης, τονίζοντας ότι στο σχεδιασμό του συνδυασμού «Εντάξει» περιλαμβάνεται η ουσιαστική αναβάθμιση του Κέντρου και η δημιουργία περισσότερων, παρουσίασε σημεία του προγράμματος του συνδυασμού «Εντάξει» και ιδιαίτερα τα 4 ΓΙΝΕΤΑΙ για μια πόλη πραγματικά φιλική προς τα Άτομα με Αναπηρία.

1. Δημιουργία στα ΚΕΠ ειδικού τμήματος εξυπηρέτησης ΑμεΑ με εκπαιδευμένους συνεργάτες στη χρήση της νοηματικής γλώσσας.
Κάλυψη του διαπιστωμένου κενού στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα ακοής, κατά τη συναλλαγή τους με τις δημοτικές υπηρεσίες.
2. Δέσμευση για τη διάθεση ετησίως ποσοστού 5% επί του προϋπολογισμού του τεχνικού προγράμματος που θα επενδύεται αποκλειστικά σε παρεμβάσεις προσπελασιμότητας ΑμεΑ.
Το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου περιλαμβάνει παγίως διάφορα έργα συντήρησης και ανακατασκευής των δημοσίων χώρων της πόλης. Στο εξής θα οριστεί το ελάχιστο ύψος διάθεσης πόρων που θα πρέπει να διαθέτει ο Δήμος για την εξασφάλιση συνθηκών προσβασιμότητας σε όλους τους δημόσιους χώρους και τα σημεία ενδιαφέροντος, για μια Θεσσαλονίκη προσβάσιμη πόλη, σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνώς κριτήρια.
3. Εξασφάλιση ασφαλών και ελεύθερων διαδρομών για πεζούς και ΑΜΕΑ σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος στο κέντρο και περιφερειακά (στις γειτονιές).
Η εξυπηρέτηση των ΑμεΑ γίνεται βασική παράμετρος σε κάθε έργο του προγράμματος πεζοδρομήσεων και αναπλάσεων, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της ελεύθερης όδευσης πεζών και της προσβασιμότητας, με απομάκρυνση πάσης φύσεως εμποδίων.
4. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ΑμεΑ σε κάθε δημοτική κοινότητα.
Κατά τα πρότυπα των Community Centers του εξωτερικού, που βοηθούν την κοινωνικοποίηση και την ενίσχυση του εθελοντισμού, μέσα από σειρά δραστηριοτήτων.