Τα πέντε «Γίνεται» του Σταύρου Καλαφάτη για τη διοικητική οργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσκεψη στο Δημαρχείο.

Το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο υποψήφιος δήμαρχος Σταύρος Καλαφάτης,  ο οποίος διένειμε προσωπικά το πρόγραμμα του συνδυασμού «Εντάξει», στους εργαζόμενους και συζήτησε με αρκετούς εξ` αυτών, τις προτάσεις του για καλύτερη οργάνωση Δήμου, αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του αξιόλογου προσωπικού που διαθέτει και βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης του πολίτη.

«Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα», τόνισε ο Σταύρος Καλαφάτης. «Είμαστε όμως αποφασισμένοι να εισάγουμε στην πράξη –και όχι στη θεωρία- τις αρχές της σύγχρονης διοίκησης. Λέμε ότι γίνεται! Και γι` αυτό έχουμε διαμορφώσει ένα συγκροτημένο και ρεαλιστικό σχέδιο για μία οργανωμένη πόλη και ένα λειτουργικό δήμο φιλικό στους πολίτες, με επίκεντρο την διοικητική οργάνωση, τη λειτουργία των δομών του δήμου και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, επιχειρήσεων και πολιτών.»

 

Αναλυτικά, τα πέντε «ΓΙΝΕΤΑΙ» του Σταύρου Καλαφάτη για έναν Δήμο «εντάξει» είναι τα εξής:

 

1.    Ανοικτές Συναντήσεις του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων στα Δημοτικά Διαμερίσματα κάθε τρίμηνο/εξάμηνο για την ανταλλαγή απόψεων για το έργο του Δήμου.
Τα Δημοτικά Διαμερίσματα θα συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου, ιδιαίτερα στους τομείς καθαριότητας και κυκλοφοριακού. Η επαφή του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων με τους κατοίκους αυτών, υλοποιείται σε τακτική βάση προκειμένου ενώ παράλληλα αυξάνεται ο βαθμός ενημέρωσης των δημοτών με τη χρήση των νέων εργαλείων πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα υλοποιηθούν.

2.    Πιστοποίηση οργανωτικών και λειτουργικών δομών του Δήμου.
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης οργάνωσης του Δήμου θα εγκατασταθούν τα συστήματα πιστοποίησης ΟHSAS 18001(ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων), ISO 27001/2005 (ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων) καθώς και εργαλείο διαχείρισης και ανάδειξης προσόντων ανθρωπίνου δυναμικού.

3.    Δημιουργία Οργανωμένου Γραφείου Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που παρέχονται μέσω του ΣΕΣ 2014-2020, της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων πηγών άντλησης χρηματοδότησης προϋποθέτει την σωστή οργάνωση και συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου οι οποίες θα συμμετέχουν ενεργά στο σχετικό σχεδιασμό των δράσεων και ενεργειών.  Ο Δήμος θα συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ που απευθύνονται στους Δήμους, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνέργειες και συνεργασίες με τους φορείς της πόλης αλλά και δήμους του εξωτερικού.

4.    Πλήρης εκσυγχρονισμός του συστήματος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις .
Επιπλέον προγραμματίζεται ο σχεδιασμός κινήτρων για προώθηση της χρησιμοποίησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών (bonus έκπτωσης για χρησιμοποίηση ηλεκτρονικής συναλλαγής, προτεραιότητα στην διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτήσεων και ελκυστικότερο χρονοδιάγραμμα υποβολής κτλ

5.    Διενέργεια διαγωνισμού για λογισμικό συνεργατικής πλατφόρμας
Πρόκειται για μια ευέλικτη βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την διαχείριση και παρακολούθηση εργασιών, εκκρεμοτήτων και έργων, λήψη αποφάσεων (decision making support), επικοινωνία μεταξύ οργανωτικών μονάδων και προσωπικού κ.α. το οποίο μπορεί να συνδυασθεί με το παραπάνω

Kalafatis-dimarxeio 1 Kalafatis-dimarxeio 2 Kalafatis-dimarxeio 3 Kalafatis-dimarxeio 4 Kalafatis-dimarxeio 5 Kalafatis-dimarxeio 6