Για την κυβέρνηση, η Κεντρική Μακεδονία …δεν χρειάζεται ασθενοφόρα!

Για την κυβέρνηση, η Κεντρική Μακεδονία …δεν χρειάζεται ασθενοφόρα!

«Άλλη μία λαμπρή επιτυχία στη μακρά λίστα των επιτευγμάτων της προσέθεσε η κυβέρνηση στον τομέα της πολύπαθης υγείας εξαιρώντας από την προμήθεια νέων ασθενοφόρων την Κεντρική Μακεδονία και άλλες περιφέρειες που συγκεντρώνουν το 70% του πληθυσμού τις χώρας, παρά το…